„Köszönjük
Belső közlés

Franz Kafka: A törvény kapujában

18/09/2022 13:41

| Szerző: Pályi Márk / Klubrádió

A Klubrádió honlapján minden hétvégén közzéteszünk egy verses vagy prózai felvolvasást Belső közlés című irodalmi műsorunk felvételei közül. Ma Franz Kafka A törvény kapujában című, eredetileg Tükörfordítás című műsorunkban elhangzott tárcanovelláját hallgathatják meg Egger Géza színművész előadásában.

2022. szeptember 18. Belső közlés: Franz Kafka: A törvény kapujában
04:47
00:00
Franz Kafka a modern világirodalom talán leginkább meghatározó szerzője, az ő művei jelentik a lehetséges mai megfogalmazások kereteinek egyik sarokkövét is. Életművén belül is különös helyet foglal el A törvény kapujában című rövidke írása, mely az individualizmus korabeli egyén diszharmonikus viszonyát mutatja be a törvény fogalmával, számos ma élő ember életének középponti problematikáját is ábrázolva ezzel. Születésünk tényénél és módjánál fogva mindannyian föltételezünk egy nálunk magasabbrendű törvényt, ugyanakkor ha mi magunk nem válunk azzá mások számára, azaz jelenlétünkkel és cselekvésünkkel nem adunk módot rá, hogy mások legalább annyira meríthessenek a mi helyzetünkből, mint mi az övékéből, akkor önmagunknak állítjuk elő érvényesülésünk akadályainak lehetetlen köreit.

A szöveget a Kafkához hasonlóan nem túl hosszú életet élt kiváló magyar író, Gáli József fordította le a tőle megszokott bravúros színvonalon, és Egger Géza színművész olvasta föl Tükörfordítás c. kulturális tényfeltáró és ismeretterjesztő műsorunk tavaly karácsonyi adásában, mától pedig itt, a Klubrádió honlapján is meghallgathatják. Egger Géza másik felolvasását itt hallgathatják meg, ide kattintva pedig a műfordító, Gáli életéről és alkotásairól tudhatna meg többet.

(Címlapi kép: "Franz Kafka" by Kristian Hammerstad)

A tárcanovella a fenti hangsáv lejátszás gombjára kattintva hallgatható meg.

A tárcanovella eredeti, írott változata:

A törvény kapujában

Gáli József fordítása

A törvény kapuja előtt áll egy őr. Ehhez az őrhöz odamegy egy vidékről jött ember, és engedélyt kér, hogy beléphessen a kapun. Az őr azonban azt mondja neki, hogy most nem engedélyezheti a belépést. Az ember töpreng, majd megkérdezi, hogy tehát akkor később léphet majd be? – Meglehet – mondja az őr –, most azonban nem. – Minthogy azonban a törvény kapuja, mint mindig, nyitva áll, és az őr arrébb megy, az ember előrehajol, hogy beleshessen a kapun. Amikor az őr ezt észreveszi, nevet, és így szól: – Ha ennyire csábít, hát kíséreld meg, és menj be tilalmam ellenére. De jegyezd meg: hatalmas vagyok. Pedig a legutolsó vagyok az őrök sorában. Teremről teremre őrök állnak, egyik hatalmasabb, mint a másik. Már a harmadik látványát én magam sem bírom elviselni. – Ilyen nehézségekre nem gondolt a vidékről jött ember, hiszen a törvénynek mindig, mindenki számára elérhetőnek kell lennie, gondolja, de ahogy most a bundás őrt jobban szemügyre veszi, nagy, hegyes orrát, keskeny, fekete, tatár szakállát, úgy határoz, hogy inkább várakozik, amíg meg nem kapja a belépésre az engedélyt. Az őr ad neki egy zsámolyt, és megengedi, hogy oldalt, a kapu közelében leülhessen. Ott ül napokig, évekig. Többször is megpróbál bejutni, és zaklatja az őrt kérdéseivel. Az őr gyakran veti alá kisebb kihallgatásnak, kérdezgeti a szülőföldjéről és sok minden másról, de ezek közömbös kérdések, amilyeneket a nagyurak tesznek fel, és végül mindig azt mondja neki, hogy még nem engedheti be.

Az ember, aki jól becsomagolt az útra, mindent felhasznál, legyen az bármennyire értékes is, hogy megvesztegesse az őrt. Az úgyszólván mindent elfogad tőle, de közben így beszél: – Csak azért fogadom el, hogy ne hidd, bármit is elmulasztottál. – Az ember hosszú éveken át szinte szakadatlanul csak az őrt figyeli. Megfeledkezik a többi őrről, és úgy véli, bebocsáttatásának egyetlen akadálya ez az első. Átkozza a szerencsétlen véletlent, az első esztendőkben gátlástalanul, hangosan, később, ahogy öregszik, már csak úgy magában dörmögve. Gyermeteggé válik, és mivel az őr évekig tartó tanulmányozása közben annak prémgallérjában még a bolhákat is felfedezte, még a bolhákat is megkéri, segítsenek neki, és térítsék jobb belátásra az őrt. Végezetül látása meggyengül, nem tudja, valóban sötétedik-e körülötte, vagy csak a szeme csalja meg. Most ugyan észrevesz a sötétségben valami fényt, mely kiolthatatlanul árad a törvény kapujából. Már nem él soká. Halála előtt az egész itt töltött idő minden tapasztalata azzá az egyetlen kérdéssé sűrűsödik össze a fejében, amelyet eddig még nem tett fel az őrnek. Magához inti őt, mert merevülő teste már nem tud felemelkedni. Az őrnek mélyen le kell hozzá hajolnia, mert a kettejük magasságának különbsége ugyancsak az ember rovására változott meg. – Most még mit akarsz megtudni? – kérdi az őr. – Telhetetlen vagy.

– De hát mindenki a törvény felé igyekszik – mondja az ember –, hogyan lehetséges, hogy ennyi év alatt rajtam kívül senki sem kért bebocsáttatást? – Az őr látja, hogy az ember már a végét járja, s hogy hallását elmúlóban még utolérje, ráordít: – Itt rajtad kívül senki be nem léphetett volna. Ezt a bejáratot csak a te számodra jelölték ki. Most megyek és bezárom.