„Klubrádió
Szabadság Klub
Arató András: Ki a diplomata?
Szabadság Klub

Arató András: Ki a diplomata?

Hazánkban az életszínvonal tovább emelkedik. Elkészült a tihanyi mintagazdaság, ahol jól látható, hova jutott a munkásosztállyal szövetséges parasztság. További fejlesztésre persze lenne mód, ugyanis egyelőre a Nemzet Jachtja nem tud közvetlenül a téesz-épület mellett kikötni. És az imperialisták sem alszanak, megtagadták a vízumot jeles hazánkfiától, aki fontos küldetésben vállalhatna részt, ha eljutna a tetthelyre. Elmondaná az Appalache- és a Sziklás-hegység között lakóknak, amit a műveltebbje magától a miniszterelnöktől már jó ideje tud: a világot Donald Trump hivatott megmenteni.

Csillag István: A korbácsfonó
Szabadság Klub

Csillag István: A korbácsfonó

A tengerkorbácsolás meg folytatódhat tovább, hiszen a jó nép – ha már nem fussa kenyérre – kajolja a demagógiát, a koncra váró oligarchák meg előre örülnek, ha néhány multi ennyi szakszerűtlenség után bedobná a törölközőt és ők – a főnök jóváhagyásával – megvásárolhatnák (szarért-húgyért) üzleteiket.

Arató András: Novák Katalin felnőtt a feladathoz
Szabadság Klub

Arató A.: Novák Katalin felnőtt a feladathoz

Gondolatainak szárnyalása megközelíti, talán meghaladja a Nemzet Fürkészéét is, máshoz meg nem hasonlítjuk, mert el akarjuk kerülni a szentség- és felségsértés gyarló bűnét. Államfőnőnk nem elégedett meg azzal, hogy egy pontot kanyarítson a 12 már meglévő elé (amelyikben sajtószabadságról, Unióról és egyéb zavaros és liberális eltévelyedések delirálnak), hanem megalkotott egy komplett, vadonatúj tucatos művet, a magyar családok 12 pontját.

Arató András: Életeteket és véreteket! Meg az adótokat.
Szabadság Klub

Arató A.: Életeteket, véreteket, adótokat

Reptér nélkül nincs teljes élet! A mostani kiszolgáltatott helyzetet meg kell változtatni, hiszen ha a nyugati tulajdonos egyszercsak úgy dönt, összecsomagolja és hazaviszi a Liszt Ferencet, itt maradunk rapszódia nélkül, a repülők meg éppúgy nem tudnak leszállni, mint kócsag a magyar tenger lebetonozott partján. És még olcsó is, pusztán két atomblokk negyven százalékába kerül. Ráadásul megvehetjük a saját pénzünkből, annak ellenére, hogy az állampolgár adójának mértéke folyamatosan csökken: míg pár éve egy átlagkereső havonta 25 kiló paradicsommal járult a nemzet kasszájához, ez most már alig 10 kiló.

Gábor György: Lázár János, avagy a mindent elborító sötétség
Szabadság Klub

Gábor: Lázár János, avagy a mindent elborító sötétség

L. Simon László is szólásra emelkedett, miután Lázár János „kivételes államfőnek”, „igaz magyar hazafinak” nevezte Horthy Miklóst. Szerinte figyelembe kell venni zsidó származású honfitársaink érzékenységét. Nos, zsidó származású honfitársaink érzékenysége mellett más érzékenységeket is említhetett volna, mondjuk, hogy világossá tegye, érdemes volna nem zsidó aspektusból is szemügyre venni a kormányzó tevékenységét.

Arató András: Neveitek napjára
Szabadság Klub

Arató András: Neveitek napjára

A történelem szekere nem olyan, mint a vonat, akkor sem áll le, ha nincs hozzá masiniszta. Korunk is megszülte a maga Lőrincét, a lepkék barátját, akinek a kedvéért a legfontosabb csillagok, konkrétan az Isten, a tehetség, a szorgalom és Orbán Viktor ismét összejöttek együttállni, megteremtendő korunk hősét, a legújabb Lőrincet, aki kitűnő példázata annak, hogy az ország kincseit nemcsak szétosztani, hanem összegyűjteni is lehet, ha a feladatra alkalmas bátorak ugyanannak a kornak a szülöttjei.

Arató András: Bábeltől Brüsszelig

19/02/2023 10:18

| Szerző: Arató András/Klubrádió

Jól bírtam, talán tizenhét másodpercig. A "hol vagyunk már attól, amikor Hillary Clinton ideküldött egy jó barátot, Goodfriendet; Bidenéknek is van humora, mert egy présembert, David Pressmant küldték újabb nagykövetnek" – a közönségében derültséget kiváltó mondatocska után lekapcsoltam, mint Médiatanács a 92.9-et, pedig úgy általában nincs problémám a stand up comedy műfajával.

(szombaton délben, évértékelő előtt)

Ha történések leírásának tekintjük, bizony a Bibliában hemzsegnek a horrorisztikus események, jellemtelen figurák, próbatételek, bosszú vezérelte csapások; olyan fogadások, történetek, amelyekben az egyik fél vagy eleve tudja a végeredményt, vagy képes azt döntően befolyásolni – haragjának amplitúdója csak rajta múlik, akár a végtelent is meghaladhatja, a mérték pusztán fantázia kérdése.

Ha tanmesék füzéreként értelmezzük, akkor – távolságot tartva a megírt történetek konkrétságától – sok-sok erkölcsi és gyakorlati tanulságot vonhatunk le belőle és építhetünk be mindennapi cselekedeteink, döntéseink motivációs rendszerébe. Természetesen mindenki úgy tekint erre az alapműre (is), ahogy értékrendje, hite, világfelfogása szerint jónak tartja. Csak ne várja el másoktól az övével azonos értelmezést, egyszerűbben szólva, ne legyen kötelező.

Mindamellett (szerintem) a legnagyobb kitolás mégiscsak a bábeli megtorlás volt. Látszólag a legsúlyosabb következmény a nyelvek sokasága, a "tudomány mai állása szerint" hat-nyolc ezer egymástól inkább többé, mint kevésbé eltérő idiómát használunk verbális és írásbeli kommunikációs eszközként, komplikáltabban fogalmazva hat-nyolcezer olyan csoportra oszthatjuk az emberiséget, amelyek tagjai a másik halmaz tagjait csak tolmács útján értenék meg. Ez a probléma, ha nem is egyszerűen, de megoldható az ún. nyelvtanulás útján. A globalizált világ azt bizonyítja, hogy ezen a gondon az emberiség túltette magát, nem itt van a kutya elásva, valójában fölösleges volt a bábeli építkezésnek az idiomatikus úton történő megzavarására ekkora energiát fordítani.

Hanem főleg az azonos nyelvet beszélők kölcsönös értetlensége bizonyítja, valóban kár volt a kötőszavak, személyes névmások és névelők kombinációjával, igekötők és ragok kreálásával ennyit bíbelődni. Ma már súlyosabb a helyzet, mint a torony építése idején, különösen azon a nyelvterületen, amelyiken a toldalékok uralma nehezíti a honi kommunikációs eszköz elsajátítását mások számára. Azaz nálunk. Ha azok a felületek, amelyek üzenetek közvetítésére szolgálnak, központi kézben vannak, akkor ugyanis új távlat épül a szavak értelmezésére.

Nézzünk egy példát a helyzet érzékeltetésére. Vegyük górcső alá a "liberális" melléknevet, nem szem elől tévesztve, hogy használható egy mondat alanyaként is, mintegy főnévi értelmet adva neki. A liberális eleve gyanús, nem ősi magyar szó, idegen eredetű, vagyis nyelvi migráns. Gyanús, nem úgy, mint a meggymag, másnaposság, nemzet, szék szavaink. Habár ezeknek is jó lenne alaposan utánanézni…

A szótőnek nem kétségesen erős kötődése van a szabadság fogalmához, akár angol (liberal), akár latin (liberales) bevándorlónak tekintjük, tartalma a szabadságot, az emberek egyenlőségének tiszteletét írja le. Ámde. Vegyünk egy méltán, vagy méltatlanul súlyosan népszerűtlen figurát, elsősorban politikusok alkalmasak az ilyen "küldetésre", kössük össze a liberális jelzővel, és meglátjuk, megfelelő társadalmi környezetben a jelző megkezdi önálló életét, és már önmagában is szitokszóvá válik. A megfelelő talaj a tudatlanok (kiműveletlen fők) frusztrált tömege, amelynek egyedei boldogan látják az önmaguk tehetségtelensége, lustasága és természetesen istenként tisztelt vezére helyett másban a sikertelenségük okát. Ha eddig eljutottunk, akkor a következő lépés az immár megvetett melléknévhez jelzős szerkezetbe helyezni azokat a személyeket, entitásokat, amiket a hatalmunk kiteljesedéséhez akadálynak tekintenek. Lehetnek ezek például a hanyatló Nyugat, Zelenszkij, Soros, Brüsszel, Amerika. Kiegészítésül behozhatunk olyan elemeket, amikről a közönségünknek megalapozott feltételezésünk szerint fogalma sincs, mint például a gender, globalizáció, föderáció vagy éppen a rovarok mint fehérjedús táplálék. Fontos, hogy vélt vagy valós sérelmekre és nagy hagyománnyal bíró előítéletekre alapozzunk.

 
Szabadság-szobor
 
kép: D Ramey Logan / Wikimedia Commons
 
 

Évértékelésre készül a miniszterelnök. Az ő naponta megjelenő nyomdafesték-hordozója vezércikkében az Európai Uniót és az USA-t most éppen a gonosz birodalma eposzi jelzős szerkezettel illette, a néhai Szovjetunióhoz hasonlatosnak minősítette, liberális gyűlöletkultuszról, háttérhatalomról zagyvál. Legyinthetnénk, írjon annyi ostobaságot, hazudjon, amennyit csak bír, csakhogy ami a Párt lapjában megjelenik, az a következő fordulat előkészítését szolgálja. (Tán még) emlékezünk, amikor pártkongresszus, vagy központi bizottsági ülés előtt a Népszabadság vezércikkben fejtegetett valamit, az az "esemény" után a Párt és egyben a Magyar Népköztársaság hivatalos politikájává emelkedett.

Ma délután a miniszterelnök évet értékel. Nagy kérdés, ki hogyan érti majd a mondatait.

*

Délután, évértékélés alatt

Belenéztem, nem kevés kockázatot vállalva ebéd után.

Jól bírtam, talán tizenhét másodpercig. A "hol vagyunk már attól, amikor Hillary Clinton ideküldött egy jó barátot, Goodfriendet; Bidenéknek is van humora, mert egy présembert, David Pressmant küldték újabb nagykövetnek" – a közönségében derültséget kiváltó mondatocska után lekapcsoltam, mint Médiatanács a 92.9-et, pedig úgy általában nincs problémám a stand up comedy műfajával.

Átfutottam a média által már közhírré tétetett vezér-mondatokat: "Nyugaton mindenki a háború pártján áll… A háború pártiak szerint Oroszországot le kell győzni… Brüsszeliták még nem adták életüket, de magyarok már adták… Mi nem szállítunk fegyvert, nem szakítjuk meg a kapcsolatot Oroszországgal, és a pénzzel is csínján bánunk… Maradtunk ketten: Magyarország és a Vatikán. A társaságra nem lehet panasz… Életeket csak tűzszünettel lehet megmenteni."

Orbán Viktor évértékelője
 
Béke és Biztonság
 
Budapest, 2023. február 18. Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédét tartja a Várkert Bazárban 2023. február 18-án. MTI/Koszticsák Szilárd
 
 

Viszont: "…a NATO-tagság létfontosságú Magyarország számára. Túlságosan keleten, a nyugati világ keleti szélén vagyunk ahhoz, hogy lemondhassunk róla. Beljebb persze könnyebb lenne, de a történelem ezt a luxust nem adta meg nekünk."

Ennyi talán elég is. Gondolkodó ember számára nevetséges kísérlet annak az ellentmondásnak az igazolására, hogy benne vagyunk a NATO-ban, méghozzá önkéntesen, miközben megvetjük, utáljuk. Mindenki más megy szembe a forgalommal, csak mi nem. Ám nem kizárt, a bábeli hangzavarban mégis hatásosan működik.

*

Este, évértékelés után

Inkább nem venném el a szakértők kenyerét, sokba kerül az manapság.

Annyit azért csak rögzítsünk, hogy van jó is a miniszterelnök beszédében. Az, hogy nem mondott semmi újat.