„Támogassa
Publicisztika
Testvéri vizit – Szénási Sándor jegyzete
Publicisztika

Testvéri vizit – Szénási Sándor jegyzete

A lebírhatatlan kíváncsiság és határt nem ismerő kukkolásvágy ma is jellemzi az oroszokat, nincs ebben semmi rossz, az SZVR, az FSZB, a GRU számára a magyar politika titkai közötti matatás csak olyan, mint a beszabadulás a moszkvai GUM áruház gyerekosztályára.

Egy merénylet és a felelősség – Selmeci János jegyzete
Publicisztika

Egy merénylet és a felelősség – Selmeci János jegyzete

Említsük meg itt a baloldali háborúpártizó miniszterelnököt, akinek még a politikai szövetségesét (barátját) ért szörnyű támadás után sem jutott eszébe, hogy neki az országával is, nem csak a pártjával van dolga, és tisztelet persze azoknak, akik az emberség, az összetartás hangján szólaltak meg, és gondolkozzon el picit mindenki, aki akár egy pillanatig bárkinek a halálát kívánta.

Élőkép – Józsa Márta jegyzete
Publicisztika

Élőkép – Józsa Márta jegyzete

Mintha kiment volna mifelénk az élőkép a divatból, elmosta a rendszerváltás, vagy a korszellem, ki tudja. Bár a stadionok világa mintha még őrizné a tömegkultúra e nagy találmányát. Amelyet nagyon sokan állítanak elő sok-sok monoton gyakorlással, kevesek kedvéért.

Vetemedés – Dési János jegyzete
Publicisztika

Vetemedés – Dési János jegyzete

Egy minisztériumi dolgozót kirúgtak, mert megosztott egy mémet, egy fotómontázst, amely Nagy Márton minisztert (ár)sapkában ábrázolja. A mi kis házi használatú III. Richárdocskánk, a Nagy Vidnyánszky szintén nem vetemedne, arra, hogy elhallgattasson bárkit, éppen csak kicsúszott a száján, amikor az ország egyik vezető művészét penderítette ki a homokozójából, hogy tíz évig tűrte, hallgatta, Udvaros Dorottya miket mond.

Gábor György: Nemzeti, keresztény értékzuhatag (18+)

17/02/2023 20:04

| Szerző: Gábor György

A példázatok tekintetében egyre bővülő gazdag listával dicsekedhet a nemzeti-keresztény kormányzat, annak összes kinevezettje, fontos helyzetbe hozott megannyi tényezője, s a nemzeti-keresztény eszmeiséget képviselő és propagáló pennasereg.

Miután Isten a kinyilatkoztatott emberi beszéd eszközével szólítja meg teremtményeit, nem meglepő, hogy a keresztény gondolkodók oly sokat foglalkoztak retorikával és homiletikával, a szavak jelentésével és az értelmezés, a hermeneutika tudományával.

Szent Ágoston, Hippo püspöke például azt vallotta, hogy a keresztény lelkületű szónok feladata a tanítás, a gyönyörködtetés és a megrendítés. Fontos, hogy gondosan válogassa meg a kifejezésmódját, s ha igaz szeretettel fordul a hallgatóságához, azokat egészen biztosan képes lesz megindítani, hiszen a szavak által így lesz elérhető a lélek. A keresztény szónok „ékesszóló…, aki tanítás végett kis ügyekben visszafogottan, a gyönyörködtetés végett közepesen mértéktartóan, és a megindítás érdekében jelentős ügyekben fennkölten tud szólani.” (De doctrina Christiana). 

A példázatok tekintetében egyre bővülő gazdag listával dicsekedhet a nemzeti-keresztény kormányzat, annak összes kinevezettje, fontos helyzetbe hozott megannyi tényezője, s a nemzeti-keresztény eszmeiséget képviselő és propagáló pennasereg.

Így például a tanítás, a gyönyörködtetés és a megrendítés szép példázatait nyújtja immár hetek óta a Fidesz hatalmi- és érdekpolipjához sok-sok szálon kötődő potentátja, akit a Fidesz hálából megválasztott a végrehajtói kar elnökének.

Emlékezetes volt például, amikor az illető ekképp gyönyörködtetett: „maximum csinálok egy bűncselekményt, és szájba baszom az ügyészt”, vagy amikor tanítását imigyen öltötte szavakba: „ne álljon már bele egy szájbabaszott kis járásbírósági fikabíró… hát a jó kurva anyjába elküldeném ezzel a baromságával”, vagy máshol: „Csak látják, hogy velem nem bírnak, és akkor nekiállnak, hogy kimennek hozzád faszszopóskodni reggel 6-kor. Ahelyett, hogy felhívnának telefonon, hogy hol van. Basszák tele a büdös kurva anyjukat!”

Vagy jusson eszünkbe a fényességes észjárású Deutsch Tamás, aki mintegy ismereteit gyarapítandó kérdezett rá (s ne feledjük, a keresztény hit tanításának eszközéül szolgáló hitoktatói munkákban, a katekizmusokban kitüntetett szerepük van a kérdéseknek és a feleleteknek), hogy „ki a fasz az a Thomas Melia?” Bizonyára ugyanezzel a kiapadhatatlan tudásszomjjal érdeklődött egykoron mestereitől, érettségijére készülődve, hogy ki a fasz az a Homérosz, és hogy ki a fasz az az Arany?

Eközben a magyar EU-biztos a középkori keresztény teológiai műfajnak, a summának a kötelezően előírt kérdésfeltevésére alapozva kíváncsiskodhatott az Európai Parlamentben egy kérdésre adott válaszát követően, hogy „hány hülye van még?” A kérdés akár indokoltnak is tekinthető, annál is inkább, mert ő már hozzászólt, vagyis eggyel kevesebb.

De a megrendítés klasszikus példázataként emlékezhetünk meg a Párt ötödik számú harcosának, s a Pártnak tett szolgálataiért a nemzeti-keresztény kurzus által valamiféle lovagkeresztes címmel ékített gyűlöletturbinájának líraira hangolt első homíliájáról: „Te baszd szájba a geci proli kurva anyádat, aki kisfröccsért kutyát szop a kocsma előtt, tetves proli!” Majd a második homíliájában: „Megkúrhatnád az anyádat szájba tiszai barátom…” Továbbá emlékezetes marad, amikor az istenképű (imago Dei) emberről rendszerint mint fehérjehalmazról vagy szardarabról megemlékező kiválóság Szent Péter utódjáról, Jézus Krisztus helytartójáról, Isten szolgáinak szolgálójáról, Ferenc pápáról efféleképpen ájtatoskodott, tanított és gyönyörködtetett: „A pápa egy demens vénember, aki teljességgel alkalmatlan a pápai poszt betöltésére, vagy egy gazember.”

És a tanítás, a gyönyörködtetés és a lélekig hatoló megindítás szép példázataként említhetnénk a hol ennek, hol meg annak a Pártnak szolgáló decens keresztényi véleményformálót, aki egy roppant nagymúltú intézményről zajló keresztényi hangvételű disputát az alábbi módon igyekezett lezárni: „Az SZFE egy szutykos odú volt, ahol egy büdös ótvaros szekta lapult.”

Amúgy a velejéig keresztény miniszterelnöknek üzenném, hogy ha a Várhegy legmagasabb fokaira meghívott ördögűzőt az „ocsmány hangokádás” kiűzésének céljából szólította a miniszterelnöki hivatalba, jól tette, mert a keresztény dokumentumok tanúsága szerint a Sátán nem csupán hideget lehel, s nem csupán patás lábbal rendelkezik, mi több, olykor hosszú, szőrös farokkal, hanem „észveszejtő, trágársággal” káromol mindenkit, ezzel is manifesztálva, hogy „kívül áll Isten dolgain”, s „nincs semmi köze a teremtményi világ harmonikus csodájához.”

Ha pedig mégsem Fidesz-nézőben járt ott az ördögűző kartárs, akkor legközelebb szólítson magához pszichiátert a miniszterelnök, aki a Fideszen belül kollektívvá vált és elhatalmasodott Tourette-szindrómát képes hatékonyan kezelni, amely egyebek mellett a hangos káromkodások akaratlan és visszafoghatatlan kimondásában válik érzékelhetővé.

Bízzunk abban, hogy a fenti szakember sikerrel fogja felvenni a harcot a pártcsaládon belül egyre inkább elhatalmasodó betegséggel szemben, hogy aztán a későbbiekben az ápoltaknak a csapkodásain, dühödt felugrálásain és rugdalózásain is úrrá tudjon lenni – mindannyiunk nagy megnyugvására. 

Azt viszont még magam sem tudom, hogy a keresztény értékzuhatag mely hagyományához illeszkedik egy derék győri nemzeti-keresztény fideszesnek a szerény javaslata, amelyben Győr város díszpolgárává terjesztette elő a város egykori polgármesterét, akinek legfőbb keresztényi gyönyörködtetése és tanítása abból állt, hogy egy tengeri luxusjachton luxuskurváktól körülvéve luxusdorbézolt.

Mindenesetre lassan már a szájunkig bugyog és rotyog fel a Párt által megjelenített és képviselt keresztény szellemiség és értékrend.