„Klubrádió
Szabadság Klub
Jeszenszky Géza: Történelmi párhuzamok
Szabadság Klub

Jeszenszky Géza: Történelmi párhuzamok

"Az agresszort sosem szabad békítgetni, a béke érdekében beletörődni a nemzetközi jog megsértésébe. Nagyon erős a történelmi párhuzam: München, Hitler prágai bevonulása, Lengyelország lerohanása,  most pedig Grúzia, Krím, Ukrajna."

Arató András: Egy mondat Karikó Katalin Nobel-díjának margójára
Szabadság Klub

Arató: Egy mondat Karikó Nobel-díjának margójára

"...  igaz ugyan, hogy a legnagyobb tudományos díjban részesülő tudósok főműveinek a címét sem szavanként, sem összességében nem értjük, és ez többnyire így van rendjén, hiszen ha értenénk, magunk is fölfedeztük volna azt a kis izét, elvégre egy egyszerű gázszerelőnek vagy csempekufárnak éppúgy joga van a zsenialitáshoz, mint egy kiskunhalasi asszonyságnak – jó, legyen kisújszállási, valóban nem mindegy, ám a lényeg az asszonysági lét..."

Gábor György: A magyar korrupció mitológiája
Szabadság Klub

Gábor György: A magyar korrupció mitológiája

"A pompásan és úri kényelemmel ellopható eurómilliárdok időszakának lassú végéhez közeledve a tolvajok apropóján nem feledkezhetünk meg Autolükoszról (szépen csengő és roppant kifejező nevét önfarkasként fordíthatnánk), szóval a fogyatkozó pénzek híján rejtekükből lassan-lassan előbúvó önfarkasokról, akik a pénz fogytán immár egymásnak lesznek farkasai."

Jeszenszky Géza: Magányosan
Szabadság Klub

Jeszenszky Géza: Magányosan

Látva a képeket a magyar miniszterelnök magányosságáról, amikor az EU vezetői nagy ovációval fogadják Zelenszkijt, de OV tapsolás helyett a cipőjét nézi, el kell gondolkodni azon, hogy lett ilyen magányos? Az Európai Tanács ülései szünetében ki akar vele barátságosan beszélgetni, akár semmiségekről? Már a magyar-lengyel barátságnak is vége – de biztosan nem örökre.

Arató András: Marine Le Pen beugrott Orbánhoz
Szabadság Klub

Arató András: Marine Le Pen beugrott Orbánhoz

Le Pen a kolostorban járva összefutott az intézmény zárdafőnökével, aki szíves örömest idegenvezette az arra tévedt turistát. Különösen büszkén mutatta meg a bútorzatot, amivel elkápráztatta a vendégét: ha egy egyszerű apácazárda refektóriumában ily gyönyörű terített asztal várja a novíciákat, milyen lehet az életszínvonal hatvan pusztában? Nyugi, Marine, Magyarország jelene francia hon jövője!

Gábor György: Újév előtt, elmúlt éveink után

15/09/2023 09:14

| Szerző: Gábor György

E sorok írója nem mondana igazat, ha reménytelinek próbálná láttatná a helyzetet, de tisztességtelen volna, ha a fentiek ellenére nem kívánna mindenkinek, akit csak megillet, mézédes újévet!

Sáná tová umetuká!

Egy igen kedves, hosszú-hosszú évtizedek óta külföldön élő barátnőm épp idehaza tartózkodik. Amikor hazajön, családjának vidéki házában száll meg, környezetében a régi ismerősökkel, ötven-hatvan évvel ezelőtti kisiskolás osztálytársaival. Roppant okos, kedves, tájékozott és a hazai, egyre durvább, egyre frusztráltabbá és agresszívabbá váló körülményekhez képest már-már felfoghatatlanul segítőkész hölgy, akit a környezete, a szűkebb és a tágabb egyaránt, nem véletlenül szeret, becsül és tisztel.

Nem zsidó, de talán éppen ezért is "természetadta" kötelességének érzi az emlékezést és az emlékezet megőrzését. Többek között szűkebb pátriájának vészkorszakbeli áldozataira, köztük a világra még alig-alig reflektálni képes, ám sorsukat, helyesebben sorstalanságukat egy távoli gázkamrában bevégző apró gyermekekre kíván emlékeztetni az általa javasolt, sokszor a mai vidéki hivatalok és hivatalosságok akarata és kedve ellenére szabályosan kiharcolt botlatókövek elhelyezésének kezdeményezésével és avatásával.

Tegnap későn este kaptam tőle egy levelet, amelyben a megszokottan remek, a kellő iróniát, azaz az elegáns távolságtartást sem nélkülöző soraiban arról számolt be, hogy találkozott egy régi iskolatársával. Jót beszélgettek, régi emlékek tolultak föl, aztán a családról, gyerekekről, unokákról esett szó, hisz mindketten nagymamák, majd egyszeriben a volt osztálytárs azután kezdett érdeklődni, hogy miért foglalkozik annyit a zsidókkal, ha nem is zsidó. Mi köze van hozzájuk, miért oly fontosak neki a zsidók? Barátném, aki egyébként történelem szakon végezte egykor az egyetemi tanulmányait, kiváló, nemzetközi hírű professzorokat hallgatva, próbált a volt osztálytársnak a zsidókról beszélni, a magyarországi polgárosodásban betöltött szerepükről, egészen a Soá katasztrófájáig, ami persze velük esett meg, de ami az egyetemes emberiség – mindannyiunk – egyik legsúlyosabb közös és feledhetetlen tragédiája.

Ám a történelemóra nem érte el a célját. A volt iskolatárs, miután meglepetten konstatálta, hogy a felettébb tájékozott és a világ dolgaiban jártas barátném erről mit sem tud, feltárta a nagy igazságot: azt, hogy a zsidók épp Magyarországot tervezik megszállni és a marxizmus tanai alapján egy újfajta kommunisztikus berendezkedést létrehozni. A vidéki nagymama, aki Orbán rendszerétől undorodik, azt velejéig korruptnak tartja, s akit felháborít, hogy tanárként dolgozó veje milyen keveset keres, retteg a zsidóktól, mert marxista kolóniává akarják átalakítani az országot, ezt ő hallotta a hírekben, ezt beszélik vidéken az emberek, s még egy bizonyos Harariról is értesült, aki zsidó, következésképp marxista, s ennek a Magyarországot megszálló folyamatnak az elméleti atyja.

Barátném beszámolója őszintén szólva nemigen lepett meg: évtizedek óta kutatom a középkorban kialakult antijudaizmus különböző, teológiai és politikai forrásait, több könyvet és számtalan szaktanulmányt írtam e témában, idehaza és külföldön is egyetemi kurzusokat vezettem és vezetek, s e tematikában konferenciákon előadásokat tartottam és tartok. A középkorban a főként vidéki környezetben elkövetett rituális gyermekgyilkosságok, a szentségek (a szakrális ostya) meggyalázása, avagy az ugyancsak vidéki kútmérgezések híre tartotta lázban a lakosságot és élesítette zsidóellenességüket, manapság – úgy látszik – Magyarország megszállásának és marxista kolóniává való átalakításának rémképe borzolja a hazai kedélyeket. Bár a rituális gyermekgyilkosság vagy a kútmérgezés és a marxista kolóniává való átalakítás meglehetősen különböző tevékenységnek tűnik, ám lényegét tekintve mind egyazon forrásból fakad: a világot, a közvetlen környezetünket megrontó, minden létező és nem létező, leginkább csak imaginált rossznak a legfőbb eredőjéből, a legmasszívabb, politikailag nemegyszer szándékosan és tudatosan generált hazug sztereotípiáknak és előítéleteknek kitett zsidóság gyűlöletéből. Abból a torzképből, amely a világon és a közvetlen környezeten uralkodó különféle rossznak, igazságtalanságnak, természeti vagy társadalmi csapásnak a végső okát a zsidóságban találja meg, s leegyszerűsítő válaszában már tudni is véli, mi ellen kell fellépni, s mi a garanciája világunk jobbá tételének.

Barátném a levelét az alábbiakkal zárta: Fulladozom.

Vele együtt persze én is, meg még sokan mások.

És ha máshonnan nem, hát innen érthető, kikhez is fordult az a hazai közjogi méltóság, s kiket is kíván megszólítani, midőn beszédében Krisztus gyilkosait emlegette fel (az egész középkori és újkori hagyományban nem általánosságban a bűnös embereket nevezték Krisztus gyilkosainak, hanem konkrétan és kizárólagosan a zsidókat), s ezért lehet aggasztó és gyilkos éle annak az utasításnak, amely egy másik közjogi méltóság szájából hangzik el egy hazai rendezésű nemzetközi konferencián, amikor a saját imaginált képzeteivel és ócska sztereotípiáival elárasztott politikai ellenfeleit a "félre kell tolni" őket parancsolatával igyekszik leradírozni.

E sorok írója nem mondana igazat, ha reménytelinek próbálná láttatná a helyzetet, de tisztességtelen volna, ha a fentiek ellenére nem kívánna mindenkinek, akit csak megillet, mézédes újévet!

Sáná tová umetuká!

SZABADSÁG KLUB KOMMENT GOMB