„Klubrádió
Szabadság Klub
Arató András: Ki a diplomata?
Szabadság Klub

Arató András: Ki a diplomata?

Hazánkban az életszínvonal tovább emelkedik. Elkészült a tihanyi mintagazdaság, ahol jól látható, hova jutott a munkásosztállyal szövetséges parasztság. További fejlesztésre persze lenne mód, ugyanis egyelőre a Nemzet Jachtja nem tud közvetlenül a téesz-épület mellett kikötni. És az imperialisták sem alszanak, megtagadták a vízumot jeles hazánkfiától, aki fontos küldetésben vállalhatna részt, ha eljutna a tetthelyre. Elmondaná az Appalache- és a Sziklás-hegység között lakóknak, amit a műveltebbje magától a miniszterelnöktől már jó ideje tud: a világot Donald Trump hivatott megmenteni.

Csillag István: A korbácsfonó
Szabadság Klub

Csillag István: A korbácsfonó

A tengerkorbácsolás meg folytatódhat tovább, hiszen a jó nép – ha már nem fussa kenyérre – kajolja a demagógiát, a koncra váró oligarchák meg előre örülnek, ha néhány multi ennyi szakszerűtlenség után bedobná a törölközőt és ők – a főnök jóváhagyásával – megvásárolhatnák (szarért-húgyért) üzleteiket.

Arató András: Novák Katalin felnőtt a feladathoz
Szabadság Klub

Arató A.: Novák Katalin felnőtt a feladathoz

Gondolatainak szárnyalása megközelíti, talán meghaladja a Nemzet Fürkészéét is, máshoz meg nem hasonlítjuk, mert el akarjuk kerülni a szentség- és felségsértés gyarló bűnét. Államfőnőnk nem elégedett meg azzal, hogy egy pontot kanyarítson a 12 már meglévő elé (amelyikben sajtószabadságról, Unióról és egyéb zavaros és liberális eltévelyedések delirálnak), hanem megalkotott egy komplett, vadonatúj tucatos művet, a magyar családok 12 pontját.

Arató András: Életeteket és véreteket! Meg az adótokat.
Szabadság Klub

Arató A.: Életeteket, véreteket, adótokat

Reptér nélkül nincs teljes élet! A mostani kiszolgáltatott helyzetet meg kell változtatni, hiszen ha a nyugati tulajdonos egyszercsak úgy dönt, összecsomagolja és hazaviszi a Liszt Ferencet, itt maradunk rapszódia nélkül, a repülők meg éppúgy nem tudnak leszállni, mint kócsag a magyar tenger lebetonozott partján. És még olcsó is, pusztán két atomblokk negyven százalékába kerül. Ráadásul megvehetjük a saját pénzünkből, annak ellenére, hogy az állampolgár adójának mértéke folyamatosan csökken: míg pár éve egy átlagkereső havonta 25 kiló paradicsommal járult a nemzet kasszájához, ez most már alig 10 kiló.

Gábor György: Lázár János, avagy a mindent elborító sötétség
Szabadság Klub

Gábor: Lázár János, avagy a mindent elborító sötétség

L. Simon László is szólásra emelkedett, miután Lázár János „kivételes államfőnek”, „igaz magyar hazafinak” nevezte Horthy Miklóst. Szerinte figyelembe kell venni zsidó származású honfitársaink érzékenységét. Nos, zsidó származású honfitársaink érzékenysége mellett más érzékenységeket is említhetett volna, mondjuk, hogy világossá tegye, érdemes volna nem zsidó aspektusból is szemügyre venni a kormányzó tevékenységét.

Arató András: Neveitek napjára
Szabadság Klub

Arató András: Neveitek napjára

A történelem szekere nem olyan, mint a vonat, akkor sem áll le, ha nincs hozzá masiniszta. Korunk is megszülte a maga Lőrincét, a lepkék barátját, akinek a kedvéért a legfontosabb csillagok, konkrétan az Isten, a tehetség, a szorgalom és Orbán Viktor ismét összejöttek együttállni, megteremtendő korunk hősét, a legújabb Lőrincet, aki kitűnő példázata annak, hogy az ország kincseit nemcsak szétosztani, hanem összegyűjteni is lehet, ha a feladatra alkalmas bátorak ugyanannak a kornak a szülöttjei.

Arató András: Hétköznapi nerizmus

4/09/2023 17:41

| Szerző: Arató András

Van azonban a pedagóguskar megoszlásában egy vadonatúj fogalomkör, mégpedig az árulásé. Aki most nem mond föl, az áruló. Hanem a hétköznapi nerizmusban ez úgy működik, hogy nem a kilépők nevezik árulónak a bent maradókat, hanem a Párt propagandistái mondják, hogy ők mondják. Ezzel elérik a NER építéséhez szükséges gyűlölet egy újabb fajtáját: a tanárok egyik fele utálja a másikat azért, amit az nem mondott.

Ha a fenti cím hallatán valakinek Mihail Romm filmje jut eszébe, hát lelke rajta. Vagyis Kövér László lelke rajta. Illetve ez még így sem elég pontos. Valójában Magyarország harmadik legnagyobb méltatlanságának munkálkodása vezetett el a címadáshoz.

Ám a tény, hogy a hivatali beosztásáról sem maga nem dönt, sem az őt látszólag megválasztó országgyűlés, hanem az egyszemélyes hatalmat birtokló személy delegálja, mindez nem menti föl a szavai feletti felelőssége alól. Ha egyszerű szabólegényként, nyúltenyésztőként, netán pedellusként pergetné boldog nyugdíjas éveit, senki nem foglalkozna a száján szavak formájában kiömlő sületlenségekkel (amit negyed százada Hofi Géza szarként aposztrofált) – legfeljebb a szomszéd jótanácsaként és nem kényszerként merülne föl a gyógykezeltetés szükségessége. De ő a magyar országgyűlés elnöke, aki a hatalmával visszaélve megválasztott képviselőket tart távol a Háztól, komoly embereknek osztogat büntetést, mint körmöst az iskola környékére sem való "pedagógus". Ami az ő száját elhagyja, legalábbis ami a verbális elemeket illeti, az a rendszer, a NER, a vezér üzenete.

Valójában nem a házelnök őrült beszédéről terveztünk most értekezni, már csak azért sem, hogy elkerüljük a parafrazeális álidézeteket, miszerint még rendszer sincs benne, mert ebben tévednénk, hiszen benne van a rendszer.

Hanem a nerizmus hétköznapiságát vennénk terítékre a górcső alatt.

Itt vannak például a pedagógusok. Sokféleképpen lehet őket csoportosítani, mondjuk az általuk tanított tantárgyak alapján. Ez régen, az elavult és magyarellenes világokban úgy nézett ki, hogy az (érettségizett!) fiatal érdeklődésének, képességeinek megfelelően szakot választott, a pedagógiai ismeretekkel együtt az egyetemen-főiskolán megszerezte a szükséges szaktudást, aztán nekilátott a választott pályája művelésének. Kémia-, irodalom-, biológia-, ének-, testnevelés-szakos tanárok tanították a kémiát, irodalmat stb. Ma már elmosódnak az egyes diszciplinák közötti határok, pontosabban az azokat tanítók között tűnik tova a limesz, és válik biológussá a geométer, számbűvészé a testnevelő – belügyi hatáskörben.

Van azonban a pedagóguskar megoszlásában egy vadonatúj fogalomkör, mégpedig az árulásé. Aki most nem mond föl, az áruló. Hanem a hétköznapi nerizmusban ez úgy működik, hogy nem a kilépők nevezik árulónak a bent maradókat, hanem a Párt propagandistái mondják, hogy ők mondják. Ezzel elérik a NER építéséhez szükséges gyűlölet egy újabb fajtáját: a tanárok egyik fele utálja a másikat azért, amit az nem mondott.

A csepeli Jedlik Ányos gimnázium friss története többszörösen csavaros. Noha saját szemünkkel nem volt szerencsénk látni, de nagy valószínűséggel állíthatjuk, a felújított épület falán Orbán Viktor-idézetekkel vélték segíteni a diákok eligazodását a bonyolult világ útvesztőiben. Fölkapta (ha nem is nagyon) az ügyet a balliberális dollároldal, hogy nahát. Nem hagyta a dolgot annyiban a magyarok rezsijének őrzője, a csepeli pacalok nagyura beleszólt a nagyvilágba: nem kell a nagypolitikának az iskolákba költöznie! Eltelt egy nap, ami naponta megtörténik – mit ad az, aki mitadni szokott, eltűntek a citátumok az iskola faláról. A két utóbbi esemény a hűséges médiumokban összecsúszott, és ekképpen artikulálódott: "Németh Szilárd kiakadt a csepeli iskolában kirakott Orbán-idézetek miatt." Ismerve e derék honatya pályafutását, csak a már említett dollár-gonoszok vélelmezik úgy, hogy derék hazánkfia valójában az idézetek kihelyezésének kritikusai miatt háborodott fel. Ám a fő kérdés mégis inkább az, hogy a leszerelt idézetek hova kerülnek, nehogy elvesszenek, mert minden cseppjükért kár.

Nem idéznénk ismét a Nemzet Pedellusának pápai (!) fő "gondolatát", megtette azt Gábor György a Szabadág Klub hasábjain, azon sem időznénk, hogy vajon a helyszín megválasztása a véletlen műve volt csupán, hiszen minden út Rómába vezet, ám tudatlanságunkat merészen mégiscsak lelepleznénk. A nagyszerű teoretikus megnevezi Jézus mai gyilkosait, a jakobinusok, globalisták, bolsevikok utódait, in concreto a transzhumanistákat. Látszólag jogos a kérdés: azok meg ki a fxszok? "A transzhumanizmus a tudománynak és technikának az ember szellemi és fizikai képességeinek fejlesztésére való felhasználását támogató nemzetközi intellektuális és kulturális mozgalom" – aha, szóval a sok gondolkodás vezet a deliktumhoz.

Ha valaki az istengyilkosság definíciójának kétezeréves hagyományát véli fölidézni Kövér szavai által, az büszkén dagaszthatja keblét: neki szól az üzenet.

SZABADSÁG KLUB KOMMENT GOMB