„Klubrádió
Szabadság Klub
Gábor György: Hurrá, eltaláltuk!
Szabadság Klub

Gábor György: Hurrá, eltaláltuk!

Egyes egyházi vezetők úgy járnak-kelnek, forgolódnak a párt- és állami vezetők társaságában, mint az 1950-es évek kommunista rendszere által életre keltett szép emlékezetű békepapság intézményének harcos egyházi aktivistái, erre a célra kiszemelt és jól teljesítő papok, lelkészek, rabbik.

Rényi András: Rendhagyó nekrológ
Szabadság Klub

Rényi András: Rendhagyó nekrológ

A Szabadság-klub politikai publicisztikáknak, nem nekrológoknak fenntartott rovat. De talán nem blaszfémia, ha a halálhírrel mégis itt és így hozakodom elől – mert az elhunyt iránt érzett tiszteletem oka bizony nem független e rovat szellemétől.

Arató András: Ki a diplomata?
Szabadság Klub

Arató András: Ki a diplomata?

Hazánkban az életszínvonal tovább emelkedik. Elkészült a tihanyi mintagazdaság, ahol jól látható, hova jutott a munkásosztállyal szövetséges parasztság. További fejlesztésre persze lenne mód, ugyanis egyelőre a Nemzet Jachtja nem tud közvetlenül a téesz-épület mellett kikötni. És az imperialisták sem alszanak, megtagadták a vízumot jeles hazánkfiától, aki fontos küldetésben vállalhatna részt, ha eljutna a tetthelyre. Elmondaná az Appalache- és a Sziklás-hegység között lakóknak, amit a műveltebbje magától a miniszterelnöktől már jó ideje tud: a világot Donald Trump hivatott megmenteni.

Csillag István: A korbácsfonó
Szabadság Klub

Csillag István: A korbácsfonó

A tengerkorbácsolás meg folytatódhat tovább, hiszen a jó nép – ha már nem fussa kenyérre – kajolja a demagógiát, a koncra váró oligarchák meg előre örülnek, ha néhány multi ennyi szakszerűtlenség után bedobná a törölközőt és ők – a főnök jóváhagyásával – megvásárolhatnák (szarért-húgyért) üzleteiket.

Arató András: Novák Katalin felnőtt a feladathoz
Szabadság Klub

Arató A.: Novák Katalin felnőtt a feladathoz

Gondolatainak szárnyalása megközelíti, talán meghaladja a Nemzet Fürkészéét is, máshoz meg nem hasonlítjuk, mert el akarjuk kerülni a szentség- és felségsértés gyarló bűnét. Államfőnőnk nem elégedett meg azzal, hogy egy pontot kanyarítson a 12 már meglévő elé (amelyikben sajtószabadságról, Unióról és egyéb zavaros és liberális eltévelyedések delirálnak), hanem megalkotott egy komplett, vadonatúj tucatos művet, a magyar családok 12 pontját.

Arató András: Életeteket és véreteket! Meg az adótokat.
Szabadság Klub

Arató A.: Életeteket, véreteket, adótokat

Reptér nélkül nincs teljes élet! A mostani kiszolgáltatott helyzetet meg kell változtatni, hiszen ha a nyugati tulajdonos egyszercsak úgy dönt, összecsomagolja és hazaviszi a Liszt Ferencet, itt maradunk rapszódia nélkül, a repülők meg éppúgy nem tudnak leszállni, mint kócsag a magyar tenger lebetonozott partján. És még olcsó is, pusztán két atomblokk negyven százalékába kerül. Ráadásul megvehetjük a saját pénzünkből, annak ellenére, hogy az állampolgár adójának mértéke folyamatosan csökken: míg pár éve egy átlagkereső havonta 25 kiló paradicsommal járult a nemzet kasszájához, ez most már alig 10 kiló.

Kardos András: Cenzorok és "érzékenyítők"

2/04/2023 18:31

| Szerző: Kardos András

A szabadság teljes félreértése a kultúra autonómiájába való akármilyen szándékú cenzorális beavatkozás, ráadásul a művelődéshez való jog alapvető manipulálása is. Hiszen egy korszak, egy történelmi kor alapvető jellegzetessége, hogy milyen nyelvhasználattal íródott, és ebbe a korszerű pc nevében ollóval belevágni tilos és életveszélyes. Ha ma sérti valakik érzékenységét az adott mű nyelve, de amúgy értékes, sokjelentésű stb. műről van szó, akkor tessék utószót írni hozzá, esetleg előszót vagy lábjegyzetet.

Teljes tévútnak és művészet- és szabadságellenesnek tartom, hogy a fél világ elkezdte átírni, megcsonkítani, „érzékenyíteni” Agatha Christie, Ronald Dahl, vagy bárki más, mára már klasszikussá vált, nemzedékek által az eredeti nyelvhasználattal ismert műveit. Nem bonyolítva példák százaival az ügyet, teljesen abszurd, hogy A tíz kicsi néger címen világhírűvé vált Agatha Christie kriminek már a címét is átírják, és „beleérzékenyítenek” a regénybe is. Kultúrtörténeti és ideológiai közhely, hogy változó korok változó nyelvhasználatot preferálnak, hiszen változik a világ. De ebből nem az következik, hogy Platón dialógusait a fiúszerelem okán át kell írni, hanem az, hogy meg kell tanítani minden korok minden befogadóját arra, hogy a kultúra története egyben az érték- és nyelvváltozások története is, magyarán: ami valaha evidens része volt a kultúrának, mondjuk a „néger” szó használata, az mára problematikussá vált, de ebből nem következik, hogy bárki cenzúrázhatja, no pláne átírhatja az irodalomtörténet klasszikusait és nem klasszikusait.

Ha egy kiadó aggódik a gyermekeim erkölcseiért, meg a pc világtendenciáink érvényesüléséért, egyet tehet: a legkirívóbb esetekben szerkesztői lábjegyzet tehet oda, ahol nagyon veszélyesnek érez egy kifejezést. De ez a maximum. Művek címét átírni, kisebbség megnevezését kihagyni stb. stb., ez a totalitárius diktatúrák szokása, magyarán mondva: cenzúra. Különösen abszurd ez akár a gyarmatosító múlttal, akár bármiféle diktatúrás múlttal rendelkező országokban. Egyfelől: tessék a múltat vállalni, a nyelvhasználattal egyetemben. És persze lehet baromi nagy önkritikát gyakorolni, de cenzúrázni soha. Ugyanis akkor hol a határ? Kinek van joga megítélni, hogy az erkölcseink éber őrei mikor húzhatnak ki valamit, vagy írhatnak át. Semmikor. Mondom a legocsmányabb példát: Hitler Mein Kampfját sem átírni, sem meghúzni nem kell, hanem lábjegyzetekkel kell ellátni, hogy a ma olvasója értse ezt a szörnyűséget.

A cenzúra a szabadság ellensége. Nagyon helyesen mondja Anthony Horowitz:

„Alapvetően ellenzem a már nem élő szerzők műveinek megváltoztatását” – mondta, majd hozzátette, hogy ezek az írók „nem tudják megvédeni magukat. Én azon a véleményen vagyok, hogy vegyük a műveket, beszéljünk, és vitázzunk arról, hogy már miért nem osztjuk az azokban megjelenő véleményeket, vagy azt a világszemléletet, amit azok képviselnek. Inkább, minthogy cenzúrázzuk, megrövidítsük őket, és kihúzzunk belőlük részeket”.

 
kép: Pixabay
 

Tetszik vagy sem, ez oldalfüggetlen: sem baloldali, sem jobboldali meggyőződés nem legitimálhatja az efféle cenzúrát. És nem létezik erkölcsös cenzúra meg erkölcstelen cenzúra. Jószándék persze létezik, de az sem legitimálhatja egyetlen mű megcsonkítását, vagy pc okokból való átírását. Természetesen a művészet története ismer rengeteg formai, művészi célzatú átdolgozást. Mondjuk Shakespeare műveitől kezdve teszem azt Illyés Gyula Bánk bán átiratáig. Ez bizony legitim cél, de csakis akkor, ha immanens, formai okai vannak és nem ideológiaiak. Ez utóbbi ugyanis a művészet autonómiájának felszámolása, míg az előbbi lehet jó vagy gyengébb kísérlet egy régi műből készült átiratra, de akkor oda kell írni, hogy ez Illyés Gyula, vagy Nádasdy Ádám átirata, nem pedig az eredeti Katona József mű.

A szabadság teljes félreértése a kultúra autonómiájába való akármilyen szándékú cenzorális beavatkozás, ráadásul a művelődéshez való jog alapvető manipulálása is. Hiszen egy korszak, egy történelmi kor alapvető jellegzetessége, hogy milyen nyelvhasználattal íródott, és ebbe a korszerű pc nevében ollóval belevágni tilos és életveszélyes. Ha ma sérti valakik érzékenységét az adott mű nyelve, de amúgy értékes, sokjelentésű stb. műről van szó, akkor tessék utószót írni hozzá, esetleg előszót vagy lábjegyzetet.

Egészen más kérdés, hogy persze senki nem kötelezhető semmilyen mű kiadására. De ha kiadja, akkor csonkítatlanul tegye, különben ott lesz a helye Szörényi László remek delfináriumában, melyben a szocialista diktatúra alatti hol abszurd, hol nevetséges, hol fájdalmas kihagyásokat, törléseket, magyarán a korabeli cenzúra működésének példatárát nyújtja.

Könyve remek olvasmány, de jobb lenne, ha a világ Nyugaton és Keleten a művészi és a társadalmi szabadság és nem a cenzúra irányába mozogna. A manipulált érzékenyítés visszafele fog elsülni: az irodalom mindenkori dolga kíméletlenül néven nevezni a dolgokat, embereket és eseményeket, nyilván a saját koruk értkerendszere szerint. Nem aza zsidózás vagy a cigányozás, ha Semprun vagy Kertész Imre megírja, hogy miért szállt fel a füst a krematóriumok kéményéből, ahol is zsidókat és cigányokat gázosítottak el, mert ez az igazság regényének a nyelvén van írva és mondva.

Kiemelt kép: Flickr.com