„Klubrádió
Szabadság Klub
Arató András: Ki a diplomata?
Szabadság Klub

Arató András: Ki a diplomata?

Hazánkban az életszínvonal tovább emelkedik. Elkészült a tihanyi mintagazdaság, ahol jól látható, hova jutott a munkásosztállyal szövetséges parasztság. További fejlesztésre persze lenne mód, ugyanis egyelőre a Nemzet Jachtja nem tud közvetlenül a téesz-épület mellett kikötni. És az imperialisták sem alszanak, megtagadták a vízumot jeles hazánkfiától, aki fontos küldetésben vállalhatna részt, ha eljutna a tetthelyre. Elmondaná az Appalache- és a Sziklás-hegység között lakóknak, amit a műveltebbje magától a miniszterelnöktől már jó ideje tud: a világot Donald Trump hivatott megmenteni.

Csillag István: A korbácsfonó
Szabadság Klub

Csillag István: A korbácsfonó

A tengerkorbácsolás meg folytatódhat tovább, hiszen a jó nép – ha már nem fussa kenyérre – kajolja a demagógiát, a koncra váró oligarchák meg előre örülnek, ha néhány multi ennyi szakszerűtlenség után bedobná a törölközőt és ők – a főnök jóváhagyásával – megvásárolhatnák (szarért-húgyért) üzleteiket.

Arató András: Novák Katalin felnőtt a feladathoz
Szabadság Klub

Arató A.: Novák Katalin felnőtt a feladathoz

Gondolatainak szárnyalása megközelíti, talán meghaladja a Nemzet Fürkészéét is, máshoz meg nem hasonlítjuk, mert el akarjuk kerülni a szentség- és felségsértés gyarló bűnét. Államfőnőnk nem elégedett meg azzal, hogy egy pontot kanyarítson a 12 már meglévő elé (amelyikben sajtószabadságról, Unióról és egyéb zavaros és liberális eltévelyedések delirálnak), hanem megalkotott egy komplett, vadonatúj tucatos művet, a magyar családok 12 pontját.

Arató András: Életeteket és véreteket! Meg az adótokat.
Szabadság Klub

Arató A.: Életeteket, véreteket, adótokat

Reptér nélkül nincs teljes élet! A mostani kiszolgáltatott helyzetet meg kell változtatni, hiszen ha a nyugati tulajdonos egyszercsak úgy dönt, összecsomagolja és hazaviszi a Liszt Ferencet, itt maradunk rapszódia nélkül, a repülők meg éppúgy nem tudnak leszállni, mint kócsag a magyar tenger lebetonozott partján. És még olcsó is, pusztán két atomblokk negyven százalékába kerül. Ráadásul megvehetjük a saját pénzünkből, annak ellenére, hogy az állampolgár adójának mértéke folyamatosan csökken: míg pár éve egy átlagkereső havonta 25 kiló paradicsommal járult a nemzet kasszájához, ez most már alig 10 kiló.

Gábor György: Lázár János, avagy a mindent elborító sötétség
Szabadság Klub

Gábor: Lázár János, avagy a mindent elborító sötétség

L. Simon László is szólásra emelkedett, miután Lázár János „kivételes államfőnek”, „igaz magyar hazafinak” nevezte Horthy Miklóst. Szerinte figyelembe kell venni zsidó származású honfitársaink érzékenységét. Nos, zsidó származású honfitársaink érzékenysége mellett más érzékenységeket is említhetett volna, mondjuk, hogy világossá tegye, érdemes volna nem zsidó aspektusból is szemügyre venni a kormányzó tevékenységét.

Arató András: Neveitek napjára
Szabadság Klub

Arató András: Neveitek napjára

A történelem szekere nem olyan, mint a vonat, akkor sem áll le, ha nincs hozzá masiniszta. Korunk is megszülte a maga Lőrincét, a lepkék barátját, akinek a kedvéért a legfontosabb csillagok, konkrétan az Isten, a tehetség, a szorgalom és Orbán Viktor ismét összejöttek együttállni, megteremtendő korunk hősét, a legújabb Lőrincet, aki kitűnő példázata annak, hogy az ország kincseit nemcsak szétosztani, hanem összegyűjteni is lehet, ha a feladatra alkalmas bátorak ugyanannak a kornak a szülöttjei.

Kardos András: Kiszera méra bávatag

4/06/2023 16:09

| Szerző: Kardos András

Mindezt azért mondtam el, mert az a politikai bódulat, amelyet Orbán gátlásnélküli hatalomvágytól, vagyongyarapodástól, az ellenzék, a "progresszívok" elleni gyűlölettől vezetve, immár több mint egy évtizede gyakorol, úgy nyerhette el hitelét hárommillió embernél, hogy még a vele nem egyetértő értelmiség számára is – mint most láttuk – eladta önmagát és ezt a kiszera méra bávatag nyelvet egy új világ teremtő varázslójaként.

Sokáig azt képzeltem, hogy a Fidesz orwelli nyelvpopulizmusa ugyanazt a dinamikát követi, ahogyan az Orwellnél megjelent. Magyarán: elkezdik használni a szavakat valós jelentésükkel teljesen ellentétes jelentéstartalommal, ez aztán a propaganda révén beeszi magát a hívek fülébe-lelkébe, oszt jónapot. Persze, a propaganda ezen típusa valóban a kiindulópontja minden, a valóságot átírni akaró diktatúra "nyelvfilozófiájának". De önmagunkat csapjuk be, ha ezzel a statikus értelmezéssel beérjük.

Ugyanis valójában itt egy folyamatról van szó. Az agymosás pedig úgy működik, hogy a valóságot leuraló újbeszél nem egyszerűen másként használja a szavakat, hanem ez a nyelvhasználat olyan, mint a rák, pontosabban a rosszindulatú daganat. Terjed, egyre terjed, testben és lélekben, agyban és a szívben. A populista nyelvzuhatag lényege nem pusztán a szavak jelentésének átírása-kihasználása, hanem a nyelven keresztül a lélek megszállása. Ez csakis egy folyamat lehet, ahol az újnyelvileg lerohant rajongók lelkében egymásra épülnek az újnyelvi jelentések, és ennek a folyamatnak a révén egy agyat-szívet fogva tartó, valóságot megszüntető újnyelvi hálózat jön létre, amely a kellő számú hívek megléte esetén sem kezd el stagnálni, ahogyan a rák sem: terjed, terjed tova.

Gondoljunk csak arra, mekkora "utat tett meg" a Fidesz orwelli nyelvzuhataga az "egész pályás letámadástól" a "NER"-en keresztül, a "Nemzeti Trafikon" át a "migránsokig", "Sorosig", egészen a "háborúpárti baloldal", a "dollárbaloldal" szövegén át a "szankció okozta inflációig". Természetesen, elvileg, mindenki hívő és nem hívő, pontosan tudja, hogy ezeknek a szavaknak semmi értelme sincsen, ha a valóság felől, az élet felől néznők. Csakhogy: ez a nyelv felfüggeszti a valóságot és egy dinamikusan mozgó nyelvi univerzumot hoz létre, amelyet a hívők és a rajongók "nyelvlelkükben" könnyedén befogadnak a valóság helyébe, a kívülállók meg tehetetlenül vergődnek a populista orwellizmus által felállított csapdában: nekik nincs újnyelvük, a hagyományos nyelvet pedig éppen a statikussága és megszokottsága alkalmatlanná teszi arra, hogy valóságos ellenfelei legyenek az újnyelvnek. A diktatúra fosztóképzős nyelvi hálója dinamikus nyelvhasználatot követel meg, egy "permanens nyelvi forradalom" keretében szövi a hálóját, a belül lévők boldogan "békemenetelnek", a kívül lévők pedig "szakpolitikai" ötletekkel altatják, sőt: áltatják önmagukat és híveiket. És újnyelvék manipulatív dinamizmusával, valóságnyelvék "konzervatív" statikussága áll szemben.

Ez a nyelvi hókuszpókusz minden diktatúrában hozzá van rendelve egyetlen személy, a diktátor vagy autokrata személyéhez, aki a hívek számára a hitelesség pecsétjét, az "ellenség" számára pedig a félelem szinonimáját jelenti. Ez a kettő együtt a populista népnyelv és a "karizmatikusnak" kikiáltott diktátor személye együttesen megképeznek egy alternatív valóságot, amelyben a hívek kényelmesen berendezkednek, a maffiaállamban a klientúra degeszre tömi a zsebeit, és e két tényező már elég ahhoz, hogy a "parlamenti" többséggel mindent törvényt, ami őket szolgálja, meghozzanak, ezzel manipulálják a (látszat)választásokat  és fenntartják a demokratikus tartalmuktól megfosztott látszatintézményeket.

Mindehhez az (is) kell, hogy legyen egy közvetítő értelmiség, amelyik ugyan nem híve a rendszernek feltétlenül, de ájultan nézi a Vezér zsenialitását, és akkor innen már csak egy lépés, hogy legalábbis nem leplezi le a hatalom nyelvteremtő, valójában valóságfosztó újbeszél nyelvezetét. Lássunk erre két példát. "Tölgyessy Péter, aki 1998 és 2006 között a Fidesz-frakció tagja volt, a következőt mondta a magyar kormányfőről: 'Akár tetszik a magyar baloldalnak, akár nem, Orbán elkezdett szerepet játszani a világpolitikában. Tetszik vagy sem, Orbán világszínvonalú politikus' – idézte az orosz nyelvű írás a volt SZDSZ-es és fideszes országgyűlési képviselőt." (Index) Talán magyarázat sem kell ehhez. Ha a valaha liberális Tölgyessy, akinek nyilván van neve és némi súlya is a nyilvánosságban, ilyen hangon beszél Orbánról, akkor ezzel nagy legitimációs potenciált ad a diktatúra világának, hiszen az autokrata maga, aki mindenek ura, és dönt nyelvről, törvényről, tulajdonról, intézmények és emberek sorsáról, egyszóval, ha az egyszemélyes rendszer maga "világszínvonalú", akkor ez a tohuvabohu nyelv sem lehet zagyvaság, hiszen aki az igét a száján kiejti a "világszínvonalon" politizál.

A másik példa. Stefano Bottoni történész írt egy könyvet Orbánról, amit ugyan még nem olvastam, de egy nap alatt két podcastban is láttam és hallottam őt, amint a könyvről, pontosabban Orbánról beszél. Mind a két esetben Bottoni a következő meghatározást használta Orbánra: varázsló. Innentől kezdve voltaképpen érdektelenné vált, hogy magát a rendszert hogyan bírálta a történész, de azért egy részlet nagyon is idevág. Arra kérdésre, hogy miként nevezné ezt a rendszert Bottoni első mondata az volt, hogy ha a rendszer magát NER-nek nevezi, tehát "nemzeti együttműködésnek", akkor mi is nevezhetnénk ennek. Majd persze még három négy elnevezést is jóváhagyott, amivel teljes zűrzavart keltett, de ez is mindegy: ugyanis ha valaki elfogadja, sőt, hirdeti azt, hogy Orbán Viktor varázsló, tehát mágus, tehát felette áll a normál embereknek és politikusoknak, azaz voltaképpen zseni, akkor itt minden kritika csak szájtépés: az az alternatív valóság amelyet Orbán meghirdetett orwelli nyelvén sok sok éve, az teljességgel legitim, hiszen egy varázsló, egy nem földi léptékű korszakos zseni használja e nyelvet és hirdeti az igét.

Mindezt azért mondtam el, mert az a politikai bódulat, amelyet Orbán gátlásnélküli hatalomvágytól, vagyongyarapodástól, az ellenzék, a "progresszívok" elleni gyűlölettől vezetve, immár több mint egy évtizede gyakorol, úgy nyerhette el hitelét hárommillió embernél, hogy még a vele nem egyetértő értelmiség számára is – mint most láttuk – eladta önmagát és ezt a kiszera méra bávatag nyelvet egy új világ teremtő varázslójaként.

Hát nem: se varázsló, se nagy tehetség, se másik világ. Ezek a ködképek, ha egyszer végre nem "ellenzéke" lesz a diktatúrának, hanem létrejön a NEM, a nemzeti ellenállási mozgalom, akkor szét fognak foszlani, lehull a lepel erről a "alternatív álvalóságról".

De csak akkor.

SZABADSÁG KLUB KOMMENT GOMB