„Klubrádió
Publicisztika
Pészah – Dési János jegyzete
Publicisztika

Pészah – Dési János jegyzete

Nem kell az egyiptomi szolgasághoz mérni természetesen a helyzetünket, mert haj' de örült volna az az egyiptomi rabszolga, ha csak az lett volna a gondja, hogy elveszik a színházát, meggyalázzák a moziját, birtokba veszik a könyvkiadását, leigázzák az iskoláját, félkegyelmű nyaloncokkal hazudják tele a világot és ellopják még, a... hmm mi is legyen a példa.... Megvan! Ha a fáraó kedvenc gázszerelője a nevére veszi a piramisokat és az egész Nílus partot felparcellázza, lebetonozza és jó pénzért kiárusítja.

A kutya ugat – Szénási Sándor jegyzete
Publicisztika

A kutya ugat – Szénási Sándor jegyzete

Az Adria Winch 2022-ben 700 000 euró értékben adott el az oroszoknak többek között finn és német gyártmányú alkatrészeket, 2023-ban viszont tulajdonost váltott. Az új menedzsment pedig megesküdött az anyja életére, hogy a rizikók elkerülése érdekében tényleg lemond az orosz business-ről. Persze nem mondott le: a fiókcégeken keresztül ebben az évben 1,2 millió dolláros forgalmat realizált az orosz hadihajó iparral.

Egy kis segítség O.V.-nek – Szénási Sándor jegyzete
Publicisztika

Egy kis segítség O.V.-nek – Szénási Sándor jegyzete

A helyzet tehát az, hogy Belgium demokrácia, néhány korlátolt, és hatalommal rendelkező polgára viszont a legjobbkor játszott Orbánék kezére, akik most annyi vesztett meccs után újra tematizálhatják a közéletet azzal, hogy lám Brüsszelben a szabadság és az elnyomás erői küzdenek, és nem kérdés, hogy ők minek a mártírjai.

Spárbox – Dési János jegyzete
Publicisztika

Spárbox – Dési János jegyzete

Ez a miniszter körülbelül felméri a helyét a világban és beáll egy ilyen színvonalas üzleti vitába, segédcsendőrnek. Most még csak a kisebb pofonok kiosztása tartozik rá, de bizonyára belejön majd még a verőember szerepébe. Drukkoljunk neki. A Spar meg vegyen bokszleckéket, ha nem tetszik neki a vircsaft.

Gábor György: A politikusi fallosztól a biblikus spermáig

29/03/2023 17:35

| Szerző: Gábor György

A Héber Biblia vonatkozó része, Ezékiel 23,20 úgy is fordítható, hogy "és gerjedezett ágyasai iránt, akiknek szamártest a testük és lovak ömlése az ömlésük", ahol a "zerem" áramlásként, lövellésként fordítva valójában a kilövellő spermára, vagyis az ejakulációra utal, a szamár pedig hagyományosan, az ókori világ tudatában a legnagyobb és legkeményebb fallosszal rendelkezett. Márpedig innen nyeri el értelmét, hogy mire is utalt Fónagy államtitkár, amikor a végét kissé szégyenlősen elharapva annyit mondott, hogy "tele van a tököm."

Fónagy János, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, fideszes képviselő a korábbiakban többször is élve az Alaptörvény biztosította jogával (hogy vallását szabadon "kinyilvánítsa vagy kinyilvánítását mellőzze") az elmúlt évek során többször kinyilvánította vallását, s innen tudható, hogy zsidó. Ennek most csak és kizárólag azért van jelentősége, mert a minap készült róla egy videofelvétel, fenn a Várban, a Miniszterelnöki Hivatal szomszédságában, ahol előbb a Telex tudósítója érdeklődött az államtitkártól, mit szól ahhoz, hogy a momentumosok lebontották a Hivatal köré vont kordont. Majd ezt követően a Momentum elnöke, Gelencsér Ferenc egy táblát kívánt átadni az államtitkárnak, amelyen a képviselők követelései szerepeltek, ám Fónagy államtitkár lapidáris eleganciával és hagyománytisztelő stílusban elhárította a tábla átvételét. Szó szerint imígyen szóla Gelencsér Ferenchez: "Tele van a tököm, hát maga az, jaj, de régen láttalak. Hogy vagy? Jaj, de szorgalmas vagy! Ahelyett, hogy kapálnál bazd meg!"

Na mármost, újfent az a pillanat, amikor a vallásra és a Szentírásra oly fene mód kényes keresztény országban megint mindent ellep a teljes vallási tudatlanság és felkészületlenség. Mert még Gelencsér Ferenc is figyelmeztette az államtitkárt, hogy ne káromkodjon, ám valójában – s ebben az összefüggésben válik fontossá az államtitkár felekezeti hovatartozása – Fónagynak eszében sem volt káromkodni – ez hogyan is lenne feltételezhető egy keresztény, nemzeti, konzervatív kormány tagjától legyen az illető akár zsidó is (vesd össze zsidó-keresztény tradíció) –, hanem jártában-keltében egyszerűen szabadon idézte és értelmezte, azaz kommentárral látta el a Héber Biblia vonatkozó részeit.

Vegyük először is az "ahelyett, hogy kapálnál" mondatrészt, amely teljesen világosan utal Jesája 7,25-re, ahol a próféta az ország bűnös, minden aljasságra nyitott és tisztességtelenségre hajlamos vezetése miatt az ország pusztulásáról jövendöl, a bőven termő földek pusztasággá és vadonná válásáról: "Nem mennek föl egyetlen hegyoldalba sem, amelyet meg szoktak kapálni, mert félnek a tövistől és a gaztól. Csak marhák járnak ott, és juhok legelésznek" (Jesája 7,25). Vagyis a kapál (héberül ádár) szó így kapja meg értelmét Fónagy nyomán, aki nem rest utalni a bűnös vezetésre és az aljas országvezetésre, arra a veszélyre, hogy ennek következtében az ország tönkremegy, a föld megműveletlenné válik, s az egész országban már "csak marhák járnak", jönnek-mennek.

Ami a kétségtelenül erősnek tűnő "bazd meg"-et illeti, valójában ezt a felszólítást sem szabad kiszakítani biblikus kontextusából. Ezékiel könyve számol be a két kicsapongó nővérről, Oholáról, aki asszír előkelőkkel hűtlenkedett, s Oholibáról, aki még kicsapongóbb volt, s még a falra festett férfiak láttán is gerjedelembe esett és vágy ébredt benne. Ahogy a bibliai szöveg írja: "Olyan szeretők iránt gerjedt vágyra, akiknek a teste feltüzelve olyan, mint a szamaraké, és akkora a hímtagjuk (zirmá), akár a lovaké" (Ezékiel 23,20). A héber szöveg úgy is fordítható, hogy "és gerjedezett ágyasai iránt, akiknek szamártest a testük és lovak ömlése az ömlésük", ahol a "zerem" áramlásként, lövellésként fordítva – ahogy arra a neves középkori zsidó kommentátor, Rási figyelmeztet – valójában a kilövellő spermára, a spermafolyamra, vagyis az ejakulációra utal, a szamár pedig – mint ezt az antikvitásból tudjuk, s ahogy ezzel Fónagy államtitkár is egészen biztosan tisztában van – hagyományosan, az ókori világ tudatában a legnagyobb és legkeményebb fallosszal rendelkezett (vesd össze pl. Apuleius: Az aranyszamár stb.). Márpedig innen nyeri el értelmét, hogy mire is utalt Fónagy államtitkár, amikor a végét kissé szégyenlősen elharapva annyit mondott, hogy "tele van a tököm."

 
Megtermékenyítés
 
Forrás: Pixabay
 

Következésképp vissza kell utasítani a Momentum elnökének alaptalan és biblikus tekintetben tudatlanságra valló megjegyzését, amelyben a felkészült államtitkárt káromkodással vádolta meg, s vissza kell utasítani mindazokat, akik Fónagy államtitkár megszólalásában újabb jelét látják a tökéletesen és visszafordíthatatlanul eltahósodó, pökhendi, nagyarcú bunkóságnak, amely államtitkártól fölfelé és államtitkártól lefelé, egészen a kormánysajtó faragatlan, tuskó és alpári megnyilvánulásaiig, s az elemi viselkedést nem ismerő, arról tudomást sem vevő, hatalomból részesedő gőgös habitusig, ugyanakkor minduntalan hangos csatazajtól kísérve támadják azokat a politikai pályától még igen távoli tizenéveseket, akik egy-egy tömegtüntetésen a hímtagot vagy a közösülést emlegetik fel, igaz, kontextus nélkül, mert hiszen a gimisek nem utalnak Fónagy János teli tökére, a lovak spermájára és az államtitkár által egy másik párt elnökét a bibliai "ismerjék meg egymást" terepgyakorlatára vonatkozó felszólítására.

Fónagy nyomán tehát nyugodtan leszögezhetjük: a magyar politikusi diskurzust folyamatosan a szentírási idézetek, a citátumok értelmezései, s elmélyült, tudós kommentárok hatják át. Akár a hatalom mellé rendelt propagandisták népies beszédfolyamait.

Biblikus ország a javából!