„Hírek
Szabadság Klub
Gábor György: Járt utakon, kitaposott ösvényeken
Szabadság Klub

Gábor György: Járt utakon, kitaposott ösvényeken

Annak idején, Rákosi Mátyás születésének 60. évfordulóján az Operaházban rendezett ünnepségen Dobi István a beszédét azzal kezdte, hogy a nagy ünnep fényét azon nyomban igyekezett kozmikus magasságokba emelni, s rétori bravúrral mindjárt az első mondatában, internacionalista auftaktként és nemzeti antréként, mintegy dialektikusan, továbbá leheletszerű eleganciával kifejezve a politikai miheztartás halkan, ámde annál határozottabban javasolt és támogatásról biztosított ösvényét, felhívta a figyelmet arra, hogy Rákosi elvtárs születésnapja növeli hálánkat és hűségünket a nagy felszabadítónk és támaszunk, a testvéri Szovjetunió és a hatalmas Sztálin iránt.

Csillag István: Tízévente
Szabadság Klub

Csillag István: Tízévente

"A szépen, nemesen és választékosan élő Orbán-elitnek Orbán nyomdokaiba lépve el kell jutnia a közpénz magáncélra való felhasználásától (sikkasztás), az ellenfél ellenséggé nyilvánításáig, majd a közösen elfogadott szabályok saját személyes érdekeikre írásától az idegen érdekek gátlástalan kiszolgálásáig."

Gábor György: Ráhel és a pünkösdi tananyag
Szabadság Klub

Gábor György: Ráhel és a pünkösdi tananyag

A tanulás zsidó hagyományából átvett újszerű elemmel jelentkezett a Corvinus Egyetem és a miniszterelnök saját lábán álló és a saját férjének cégét képviselő Orbán Ráhel. A család, Ráhel és István a zsidó sávuot elsőrendűen fontos üzenetét közvetítették, amelynek készséggel biztosított helyet a Corvinus Egyetem.

Holoda Attila: Kinek lesz erre energiája?
Szabadság Klub

Holoda Attila: Kinek lesz erre energiája?

Ha diplomáciai toporzékolásból, felesleges hangulatkeltésből és vétófenyegetésből energiát lehetne termelni, akkor talán már régen a világ energiaexportőrei közé tartozhatnánk, ám a szomorú valóság az, hogy dumából, magánrepülős rongyrázásból és hepciáskodásból nem lesz több energiánk most sem.

Gábor György: A mi kis keresztény-nemzeti darálónk
Szabadság Klub

A mi kis keresztény-nemzeti darálónk - Gábor György publicisztikája

Pártunk és Maffiánk helyesen teszi, ha ledarálja a lélegeztetőgép dokumentumait, s velük minket, a mi munkánkat, adónkat és összespórolt pénzünket, mert autópálya-matrica ügyben 63 év múltán is hősiesen, bátran, elszántan és öntudatosan reklamálunk, ám ha ledarálják többszáz milliárd forintunkat, az senkit sem zavar, azért nem emeljük föl a hangunkat, nem reklamálunk, nem küldjük el őket oda, ahová leginkább tartozónak gondoljuk mindüket, hanem szépen és fegyelmezetten négyévenként újraválasztjuk őket.

Gábor György: A politikusi fallosztól a biblikus spermáig

29/03/2023 17:35

| Szerző: Gábor György

A Héber Biblia vonatkozó része, Ezékiel 23,20 úgy is fordítható, hogy "és gerjedezett ágyasai iránt, akiknek szamártest a testük és lovak ömlése az ömlésük", ahol a "zerem" áramlásként, lövellésként fordítva valójában a kilövellő spermára, vagyis az ejakulációra utal, a szamár pedig hagyományosan, az ókori világ tudatában a legnagyobb és legkeményebb fallosszal rendelkezett. Márpedig innen nyeri el értelmét, hogy mire is utalt Fónagy államtitkár, amikor a végét kissé szégyenlősen elharapva annyit mondott, hogy "tele van a tököm."

Fónagy János, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, fideszes képviselő a korábbiakban többször is élve az Alaptörvény biztosította jogával (hogy vallását szabadon "kinyilvánítsa vagy kinyilvánítását mellőzze") az elmúlt évek során többször kinyilvánította vallását, s innen tudható, hogy zsidó. Ennek most csak és kizárólag azért van jelentősége, mert a minap készült róla egy videofelvétel, fenn a Várban, a Miniszterelnöki Hivatal szomszédságában, ahol előbb a Telex tudósítója érdeklődött az államtitkártól, mit szól ahhoz, hogy a momentumosok lebontották a Hivatal köré vont kordont. Majd ezt követően a Momentum elnöke, Gelencsér Ferenc egy táblát kívánt átadni az államtitkárnak, amelyen a képviselők követelései szerepeltek, ám Fónagy államtitkár lapidáris eleganciával és hagyománytisztelő stílusban elhárította a tábla átvételét. Szó szerint imígyen szóla Gelencsér Ferenchez: "Tele van a tököm, hát maga az, jaj, de régen láttalak. Hogy vagy? Jaj, de szorgalmas vagy! Ahelyett, hogy kapálnál bazd meg!"

Na mármost, újfent az a pillanat, amikor a vallásra és a Szentírásra oly fene mód kényes keresztény országban megint mindent ellep a teljes vallási tudatlanság és felkészületlenség. Mert még Gelencsér Ferenc is figyelmeztette az államtitkárt, hogy ne káromkodjon, ám valójában – s ebben az összefüggésben válik fontossá az államtitkár felekezeti hovatartozása – Fónagynak eszében sem volt káromkodni – ez hogyan is lenne feltételezhető egy keresztény, nemzeti, konzervatív kormány tagjától legyen az illető akár zsidó is (vesd össze zsidó-keresztény tradíció) –, hanem jártában-keltében egyszerűen szabadon idézte és értelmezte, azaz kommentárral látta el a Héber Biblia vonatkozó részeit.

Vegyük először is az "ahelyett, hogy kapálnál" mondatrészt, amely teljesen világosan utal Jesája 7,25-re, ahol a próféta az ország bűnös, minden aljasságra nyitott és tisztességtelenségre hajlamos vezetése miatt az ország pusztulásáról jövendöl, a bőven termő földek pusztasággá és vadonná válásáról: "Nem mennek föl egyetlen hegyoldalba sem, amelyet meg szoktak kapálni, mert félnek a tövistől és a gaztól. Csak marhák járnak ott, és juhok legelésznek" (Jesája 7,25). Vagyis a kapál (héberül ádár) szó így kapja meg értelmét Fónagy nyomán, aki nem rest utalni a bűnös vezetésre és az aljas országvezetésre, arra a veszélyre, hogy ennek következtében az ország tönkremegy, a föld megműveletlenné válik, s az egész országban már "csak marhák járnak", jönnek-mennek.

Ami a kétségtelenül erősnek tűnő "bazd meg"-et illeti, valójában ezt a felszólítást sem szabad kiszakítani biblikus kontextusából. Ezékiel könyve számol be a két kicsapongó nővérről, Oholáról, aki asszír előkelőkkel hűtlenkedett, s Oholibáról, aki még kicsapongóbb volt, s még a falra festett férfiak láttán is gerjedelembe esett és vágy ébredt benne. Ahogy a bibliai szöveg írja: "Olyan szeretők iránt gerjedt vágyra, akiknek a teste feltüzelve olyan, mint a szamaraké, és akkora a hímtagjuk (zirmá), akár a lovaké" (Ezékiel 23,20). A héber szöveg úgy is fordítható, hogy "és gerjedezett ágyasai iránt, akiknek szamártest a testük és lovak ömlése az ömlésük", ahol a "zerem" áramlásként, lövellésként fordítva – ahogy arra a neves középkori zsidó kommentátor, Rási figyelmeztet – valójában a kilövellő spermára, a spermafolyamra, vagyis az ejakulációra utal, a szamár pedig – mint ezt az antikvitásból tudjuk, s ahogy ezzel Fónagy államtitkár is egészen biztosan tisztában van – hagyományosan, az ókori világ tudatában a legnagyobb és legkeményebb fallosszal rendelkezett (vesd össze pl. Apuleius: Az aranyszamár stb.). Márpedig innen nyeri el értelmét, hogy mire is utalt Fónagy államtitkár, amikor a végét kissé szégyenlősen elharapva annyit mondott, hogy "tele van a tököm."

 
Megtermékenyítés
 
Forrás: Pixabay
 

Következésképp vissza kell utasítani a Momentum elnökének alaptalan és biblikus tekintetben tudatlanságra valló megjegyzését, amelyben a felkészült államtitkárt káromkodással vádolta meg, s vissza kell utasítani mindazokat, akik Fónagy államtitkár megszólalásában újabb jelét látják a tökéletesen és visszafordíthatatlanul eltahósodó, pökhendi, nagyarcú bunkóságnak, amely államtitkártól fölfelé és államtitkártól lefelé, egészen a kormánysajtó faragatlan, tuskó és alpári megnyilvánulásaiig, s az elemi viselkedést nem ismerő, arról tudomást sem vevő, hatalomból részesedő gőgös habitusig, ugyanakkor minduntalan hangos csatazajtól kísérve támadják azokat a politikai pályától még igen távoli tizenéveseket, akik egy-egy tömegtüntetésen a hímtagot vagy a közösülést emlegetik fel, igaz, kontextus nélkül, mert hiszen a gimisek nem utalnak Fónagy János teli tökére, a lovak spermájára és az államtitkár által egy másik párt elnökét a bibliai "ismerjék meg egymást" terepgyakorlatára vonatkozó felszólítására.

Fónagy nyomán tehát nyugodtan leszögezhetjük: a magyar politikusi diskurzust folyamatosan a szentírási idézetek, a citátumok értelmezései, s elmélyült, tudós kommentárok hatják át. Akár a hatalom mellé rendelt propagandisták népies beszédfolyamait.

Biblikus ország a javából!