„Klubrádió
Szabadság Klub
Arató András: Ki a diplomata?
Szabadság Klub

Arató András: Ki a diplomata?

Hazánkban az életszínvonal tovább emelkedik. Elkészült a tihanyi mintagazdaság, ahol jól látható, hova jutott a munkásosztállyal szövetséges parasztság. További fejlesztésre persze lenne mód, ugyanis egyelőre a Nemzet Jachtja nem tud közvetlenül a téesz-épület mellett kikötni. És az imperialisták sem alszanak, megtagadták a vízumot jeles hazánkfiától, aki fontos küldetésben vállalhatna részt, ha eljutna a tetthelyre. Elmondaná az Appalache- és a Sziklás-hegység között lakóknak, amit a műveltebbje magától a miniszterelnöktől már jó ideje tud: a világot Donald Trump hivatott megmenteni.

Csillag István: A korbácsfonó
Szabadság Klub

Csillag István: A korbácsfonó

A tengerkorbácsolás meg folytatódhat tovább, hiszen a jó nép – ha már nem fussa kenyérre – kajolja a demagógiát, a koncra váró oligarchák meg előre örülnek, ha néhány multi ennyi szakszerűtlenség után bedobná a törölközőt és ők – a főnök jóváhagyásával – megvásárolhatnák (szarért-húgyért) üzleteiket.

Arató András: Novák Katalin felnőtt a feladathoz
Szabadság Klub

Arató A.: Novák Katalin felnőtt a feladathoz

Gondolatainak szárnyalása megközelíti, talán meghaladja a Nemzet Fürkészéét is, máshoz meg nem hasonlítjuk, mert el akarjuk kerülni a szentség- és felségsértés gyarló bűnét. Államfőnőnk nem elégedett meg azzal, hogy egy pontot kanyarítson a 12 már meglévő elé (amelyikben sajtószabadságról, Unióról és egyéb zavaros és liberális eltévelyedések delirálnak), hanem megalkotott egy komplett, vadonatúj tucatos művet, a magyar családok 12 pontját.

Arató András: Életeteket és véreteket! Meg az adótokat.
Szabadság Klub

Arató A.: Életeteket, véreteket, adótokat

Reptér nélkül nincs teljes élet! A mostani kiszolgáltatott helyzetet meg kell változtatni, hiszen ha a nyugati tulajdonos egyszercsak úgy dönt, összecsomagolja és hazaviszi a Liszt Ferencet, itt maradunk rapszódia nélkül, a repülők meg éppúgy nem tudnak leszállni, mint kócsag a magyar tenger lebetonozott partján. És még olcsó is, pusztán két atomblokk negyven százalékába kerül. Ráadásul megvehetjük a saját pénzünkből, annak ellenére, hogy az állampolgár adójának mértéke folyamatosan csökken: míg pár éve egy átlagkereső havonta 25 kiló paradicsommal járult a nemzet kasszájához, ez most már alig 10 kiló.

Gábor György: Lázár János, avagy a mindent elborító sötétség
Szabadság Klub

Gábor: Lázár János, avagy a mindent elborító sötétség

L. Simon László is szólásra emelkedett, miután Lázár János „kivételes államfőnek”, „igaz magyar hazafinak” nevezte Horthy Miklóst. Szerinte figyelembe kell venni zsidó származású honfitársaink érzékenységét. Nos, zsidó származású honfitársaink érzékenysége mellett más érzékenységeket is említhetett volna, mondjuk, hogy világossá tegye, érdemes volna nem zsidó aspektusból is szemügyre venni a kormányzó tevékenységét.

Arató András: Neveitek napjára
Szabadság Klub

Arató András: Neveitek napjára

A történelem szekere nem olyan, mint a vonat, akkor sem áll le, ha nincs hozzá masiniszta. Korunk is megszülte a maga Lőrincét, a lepkék barátját, akinek a kedvéért a legfontosabb csillagok, konkrétan az Isten, a tehetség, a szorgalom és Orbán Viktor ismét összejöttek együttállni, megteremtendő korunk hősét, a legújabb Lőrincet, aki kitűnő példázata annak, hogy az ország kincseit nemcsak szétosztani, hanem összegyűjteni is lehet, ha a feladatra alkalmas bátorak ugyanannak a kornak a szülöttjei.

Gábor György: A diktatúra kisvasútja

10/06/2023 08:01

| Szerző: Gábor György

Figyeljünk csak jobban oda a nemzeti-keresztény etatizmus teljes erejével felbőgő egypárti „személyzetis politikájára”, amely az elmúlt napokban sokaknál heves szívdobogáshoz vezetett, holott nem történt semmi, csak a rezsim felvette az utazósebességét.

Minden híresztelés ellenére nem árt, ha jól az agyunkba véssük: az Orbán-rezsim eddig csak épülgetett-épülgetett, szorgosan rakosgatta le az alapköveit, ám épp most emelkedik fel teljes vértezetében és pompájában, hogy megkezdje csúcsra járatott dübörgését.

Figyeljünk csak jobban oda a nemzeti-keresztény etatizmus teljes erejével felbőgő egypárti „személyzetis politikájára”, amely az elmúlt napokban sokaknál heves szívdobogáshoz vezetett, holott nem történt semmi, csak a rezsim felvette az utazósebességét.

Itt volt például az Operaház esete. Miniszteriális nyilatkozatok, pályázati kiírás, felhajtás, ritka hazai pillanat, hisz a pályázók között akad olyan is, aki ért hozzá, összeáll a szakmai zsűri, megszületik a döntés, amit aztán a Legfőbb Ész egy tollvonással átír, ő, aki mindenhez ért, miért pont az operaházakhoz ne értene, az illetékes miniszter engedelmesen szalutál, rapid mozdulattal leköpi önmagát, az egész kiírást, meg a szakmát, úgy, ahogy van, hogy maradéktalanul teljesíthesse a Legfőbb Ész akaratát. Mintha mi sem történt volna: se pályázati kiírás, se benyújtott pályázatok, se szakmai zsűri, se semmi, s marad, mint volt, a puszta lég. Arról a puszta légről beszélek, aki néhány évvel ezelőtt jelentős szakmai bírálatban részesített egy bizonyos Zubin Mehta nevű említésre sem méltó zenebohócot, akinek – mint maga a puszta lég árulta el akkortájt – a lemezeit meg sem hallgatja ugyan, de filhallásilag ez a Zubin Mehta egy nagy zéró, aminek a legfőbb bizonyítéka – így a puszta lég –, hogy néhány évvel ezelőtt negatívan merészelt nyilatkozni arról az Orbán-rezsimről, amelyet viszont a puszta lég szerényen csak a „szférák zenéjének” tart, musica mundanának, a mindenség harmóniájának, avagy az angyalok zenéjének. És ez a puszta lég, mintegy igazolni kívánva mérhetetlen szakmaiságának politikától való Nibelung gyűrűnyi távolságát, még azt is volt szíves akkor elmondani, hogy ő nem tartja nyilván a művészek és munkatársak származását, „nincsenek mengelei szimptóma-tábláink”, s állítását bizonyítandó azon nyomban minuciózusan felsorolta az összes általa zsidónak tekintett korábbi operaházi művészt, poroszos precizitással még azt is felemlegetve, hogy Fricsay csak félzsidó volt, legalábbis a mengelei táblázat szerint. Nos, most ez a puszta lég – szigorú szakmaiságtól vezérelve – mélységes hálától fűtött szolgalelkülettel visszatántorgott a már maga mögött elsiratott direktori szobájába, s ugyanazzal a mozdulattal kirúgta a nálánál jobbnak és méltóbbnak ítélt szakmai vetélytársát, Kesselyák Gergelyt.

Így kell ezt csinálni!

Meg úgy, hogy mindenki, aki Vidnyánszky, mindenki, akinek a keresztneve Attila és a vezetékneve Vidnyánszky, továbbá mindenki, aki Vidnyánszky Attila és mindenki, aki Vidnyánszky Attila utódja és boldog őse, rokona és ismerőse kapott stafírungot és hozományt egy a zsidó-keresztény hagyomány Istenéhez hasonló módon, vagyis demokratikusan (azaz mindenki elől egyformán) rejtőzködő, amúgy közpénzeket osztogató zsűritől, csak éppen azok nem kaptak, akik – nyilvánvalóan Zubin Mehtához hasonlóan – alkalmatlanok, gyengék, értéktelenek, na persze nem politikai értelemben, hanem szigorúan filhallásilag.

És itt van a Corvinus Egyetem, annak rektora és a rektor különös távozásának esete, aki a sajtóhírek szerint felmondott ugyan, de szerencsére ismerjük utolsó szavait: ne lőjetek, elvtársak!

Mert ez a nemzetközileg ismert professzor képes volt olyan ötletekkel előállni, hogy mostantól a tudományos teljesítmény számít, s csak az juthat pozícióhoz, aki értékelhető teljesítményt és nemzetközi publikációt tud felmutatni. Az ilyen nemtelen ötletelés naná, hogy összezavarta azokat, akik évtizedek óta garantáltan nem csináltak semmit, sem nemzetközileg, sem hazailag (tegyük hozzá: jobb is ez, mintha csináltak volna bármit is), s naná, hogy ezután a Corvinus sok-sok puszta lege támadásba lendült. Ráadásul ez a rektor zavarodott elmeállapotában olyat is mondott, hogy a szólásszabadság ott kezdődik, hogy toleráljuk, amivel nem értünk egyet. Meg azt, hogy nyílt, sokszínű, nemzetközivé tett egyetemet képzel el, ellentétben azokkal a puszta legekkel, akik szétverték az SZFE-t, száműzték a CEU-t, vagy akik alapítványi formába lopták át az egyetemek közvagyonát és eltörölték az egyetemek legalapvetőbb attribútumát, a tudományos és oktatási autonómiát.

És lám, a Corvinuson éppen egy etikai eljárás fejeződött be, amely azért indult, mert egy hallgatót megkülönböztetett módon, a többiektől elkülönítve, s személyre szabott feladatokból vizsgáztatott az egyetem két munkatársa. Még szép, hogy megszüntették az eljárást, mi ebben a különös? A két oktatót első fokon elítélő Etikai Bizottság tévesen és erkölcstelen módon nem vette figyelembe, hogy a megkülönböztetett eljárásnak kitett hallgató szülei jelentős MOL-részvénnyel rendelkeznek, s miután az olajos szakik bent ülnek az egyetem abszolút független alapítványi kuratóriumában, s miután az egyetem léte eme olajos szakik kegyétől, pénzétől és politikai kapcsolatrendszerétől függ, ezért a MOL-részvényes szülőkkel meg a szülők lurkóival jó viszonyt kell ápolni, hogy esszük a kis olajos gyereknek a húsát, s az Etikai Bizottság első fokon meghozott döntését az egyetem rektorhelyettese a saját kezűleg összeállított új Etikai Bizottsággal felülbírálta és érvénytelenítette. Azóta a megkülönböztetett módon dédelgetett kis lurkó – korkedvezménnyel – talán már el is végezte az egyetemet, summa cum laude, s szenvedéstörténetének sajgó sebeire jóféle flastromként kapott egy nagydoktori címet, egyetemi professzori kinevezést, s azt beszélik, már a Karmelita folyosóin jön-megy fontoskodó arccal, nyilatkozik, ítélkezik, s bilincsbe vereti azt az egyetemi oktatót, aki szót mert emelni azért, mert őt a többiektől fizikailag elkülönítve, egy kifejezetten neki készített, azaz személyre szabott vizsgasor alapján vizsgáztatták eredményesen, holott a többi hallgatóval szemben szigorúan érvényesített feltételrendszer szerint elégtelen érdemjegy járt volna neki.

Kérjük, tessék vigyázni, az egypártrendszer ajtajai záródnak, az erkölcstelenség és a dilettantizmus fideszes szerelvénye halad tovább.

Vajon hol lesz a következő megállóhely?

SZABADSÁG KLUB KOMMENT GOMB