„Köszönjük,
Ötös - Para-Kovács Imrével

Nagyobb lelki árat kell fizetniük a kitörésért

9/05/2022 15:15

| Szerző: Klubrádió

Milyen hasonlóságok és különbségek figyelhetőek meg a sikeres életutakban nem, életkor és etnicitás szerint? Erre is kereste a választ egy több éves hazai kutatás.

2022. május 09. Ötös - Para-Kovács Imrével (2022. május 09., hétfő 10:05)
94:58
00:00
Műsorvezetők: Para-Kovács Imre Szerkesztők: Lay Viktória

Mekkora szerepe van a társadalmi felemelkedésben annak, ki milyen etnikumú? Mekkora eséllyel tud továbbtanulni, és ezáltal kitörni a szegénységből az aki a többségi etnikumhoz tartozik, és az, aki nem, például mert romának született? Majdnem kétszáz roma és nem roma első generációs diplomással készített életútinterjú alapján keresték a választ magyar kutatók. Azt is vizsgálták, milyen érzelmi terhei vannak folyamatnak, mi a társadalmi felemelkedés lelki ára.

Egyik fő megállapításuk, hogy a rasszizált kisebbségi etnikai csoport tagjainak nehezebb kiemelkedniük, és ez pszichésen többe kerül nekik. Jellemző, hogy az iskolai szintek emelkedésével egyre fehéredik a rendszer, egyre kevesebb a roma, és gyakori, hogy ha egy roma bejut a gimnáziumba, de főleg egyetemre ott a többi diák, illetve hallgató mindegyike a többségi etnikumhoz tartozik. Ilyen szempontból magányosan kell továbbmenniük, miközben – ha ideiglenesen is – azt élik meg, hogy nem tartoznak már sem a származási, sem az érkezési csoportjukhoz.

Tanévnyitó a beloianniszi görög nemzetiségi iskolában
 
 Fotó: MTI/Vasvári Tamás
 

A kutatásról az adás vendégei Durst Judit szociológus, szociálantropológus, vezető kutató és Nyírő Zsanna szociológus, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet (TK KI) munkatársai, valamint Boros Julianna szociálpolitikus, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) adjunktusa beszéltek részletesen.

A ’kutatás címe Társadalmi mobilitás és etnicitás: Az iskolai sikeresség útjai, kimenetei és rejtett költségei. A több éves projektben az „első generációs értelmiségiek” életpályáját vizsgálták, azokét, akik úgy szereztek felsőfokú végzettséget, hogy a szüleiknek nem volt diplomája. A kutatás célja annak feltárása, hogy milyen tényezők járultak hozzá „felfelé mobilitásukhoz”, másrészt, hogy milyen hasonlóságok és különbségek figyelhetőek meg e sikeres életutakban nem, életkor és etnicitás szerint. A vizsgálat azt is igyekszik feltárni, hogy a társadalmi mobilitásért milyen árat kell fizetni az egyénnek, illetve milyen nyereségekkel jár. Emellett a kutatók kíváncsiak voltak azokra az intézményi szereplőkre is (nonprofit szervezetekre, iskolákra, kormányzati programokra), amelyek egyfelől e csoportok oktatáson keresztüli mobilitását igyekszenek elősegíteni, másfelől a mobilitás nehézségeit próbálják enyhíteni.

A társadalmi mobilitás komplex folyamatának feltárása során az első generációs diplomásokkal készített mélyinterjúk mellett egy kérdőíves felmérés eredményeire is támaszkodtak.

A beszélgetést a fenti lejátszóra kattintva hallgathatja meg!

Ötös/ Beszélgetés a társadalmi mobilitásról
2022. május 09., hétfő 10.30
riporter: Para-Kovács Imre