„Köszönjük,
Publicisztika
Valami honpolgár – Józsa Márta jegyzete
Publicisztika

Valami honpolgár – Józsa Márta jegyzete

Valaki érdeklődött aziránt, hogy akkor most lesz-e választási vita a királyi tévében, vagy ha nem, akkor miért nem. A miértet hagyjuk, a királyi meg csak szleng, ennyit megengedhetek magamnak. És azt a nyilvánvalóan nem neki címzett, ám trehányság miatt az ő postaládájában kikötött választ kapta, miszerint "Nem tudom, hogy ő ki, gondolom vmi honpolgár. Nem válaszolunk neki." És jól van ez így.

Menni, vagy nem menni – Szénási Sándor jegyzete
Publicisztika

Menni, vagy nem menni – Szénási Sándor jegyzete

Négy témában, tízféle mondandóra, olyan körülmények között, amelyeket Magyar joggal jellemez azzal, hogy tömegbázissal, és nulla támogatással rendelkező pártokat zárna össze a köztévé egy gettóba, hogy – ezek már nem az ő szavai -  lihegve az indulattól és a levegő, meg az időhiánytól, falják fel egymást.

Zarándokvonat - Józsa Márta jegyzete
Publicisztika

Zarándokvonat - Józsa Márta jegyzete

"Hogy azok a középiskolások, akiket megfosztottak oktatóiktól a belügybe vezényelt politikai komisszárok, mégiscsak fel tudják tenni egy könnyes dalban a kérdést, miszerint valaki mondja meg, hogy milyen élet, és azt is, hogy miért ilyen."

Testvéri vizit – Szénási Sándor jegyzete
Publicisztika

Testvéri vizit – Szénási Sándor jegyzete

A lebírhatatlan kíváncsiság és határt nem ismerő kukkolásvágy ma is jellemzi az oroszokat, nincs ebben semmi rossz, az SZVR, az FSZB, a GRU számára a magyar politika titkai közötti matatás csak olyan, mint a beszabadulás a moszkvai GUM áruház gyerekosztályára.

Kardos András: Szerb Antal, az SZDSZ ügynöke

24/04/2023 13:14

| Szerző: Kardos András

ifj. Lomnici professzor esete Szerb Antallal és az SZDSZ-szel.

A Fidesz polihisztor géniuszainak egyik sajátossága, hogy naponta képesek megújítani a világtudományt, a világvallást, a világművészetet, egy szóval a világmindenséget. Tekintve, hogy szerény tudásom korlátos, ellentétben a Fidesz egyik polihisztorprofesszorával, a mindenek feletti tudásának géniuszával, ifj. Lomnici Zoltánnal, magvas kijelentései közül kizárólag az SZDSZ alatti irodalom oktatásra tett korszakalkotó megjegyzéseit ajánlanám egész népünk, mit népünk, az egész világ, kiemelten a tévelygő amerikai sültbunkók figyelmébe.

Október 23. - Békemenet
 
Budapest, 2021. október 23. Bayer Zsolt publicista (b2) és ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) szóvivője (j) a CÖF-CÖKA Békemenetén a Szabadság hídnál az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulóján, 2021. október 23-án. MTI/Balogh Zoltán
Fotó: Balogh Zoltán
 

Ifj. Lomnici úr, akinek megjegyzéseihez képest Arisztotelész Poétikája, Kantnak Az ítélőerő kritikája, továbbá Hegel Esztétikája a fasorban sincs, idevágó, az irodalom, az esztétika, a politikatörténet és az egyetemes- valamint a magyar történettudomány forradalmát egyszerre jelentő aforisztikus tömörségű zseniális fragmentuma így hangzik:

"Az irodalomban is, azt hiszem, hogy nagyobb hangsúlyt kapott az egyetemes irodalom, a nemzetközi irodalom sok esetben, mint például a hazai. Kedvenc példám, hogy Szerb Antal világirodalmi kötete az többszörösen vastag, mint a magyar irodalomról szóló monográfiája. Számomra ez is szembeötlő volt már gimnazista koromban. És ez volt az ajánlott irodalom az irodalomórákhoz.”

Ezt maga ifj. Lomnici professzor nyilatkoztatta ki, midőn az SZDSZ oktatáspolitikáját analizálta, ami valóban aktuális kérdés, hiszen a liberális párt alig több mint tíz éve megszűnt. De hát aki tudós, az tudós, Lomnici professzor tudja, hogy mi miért aktuális. Nézzük a polihisztor „állításait”.

1. A mindentudás konzervatív mágusa szerint nagyobb hangsúlyt kapott az egyetemes irodalom az iskolában, mint a magyar (de csak a liberális métely időszakában, nyilván). Igaz, ami igaz: ekkora baromságot még Arisztotelész se mondott. Honnan tudja és veszi alkotmányjogász uram, megmérte rőffel? Netán kilóra? Oldalszámra. Ja, az más. Jelzem Önnek, hogy első mondata első felének egyáltalán semmi értelme nincs, viszont, igaz, ami igaz: előkészíti a „nemzeti” diktatúra „esztétikájának” „kopernikuszi fordulatát”. (A félreértés elkerülése végett: Kopernikusz, alias Kópé Niku, magyar származású, élete végéig magyar nyelven álmodó gondolkodó volt, akinek híres „fordulata” is természetesen magyar nyelven fogant.) Nézzük a fordulatot magát.

2. A mondat második felében a most már a csillagászati ismereteket, a matematikai, a történelmi, a judaisztikai vonásokat is tartalmazó argumentumában, ifj. Lomnici mágus, úgysem hiszik el: megszámolta Szerb Antal (meghalt 1945 elején, a balfi táborban) két művének, Magyar irodalomtörténetének és A világirodalom történetének az oldalszámait. Értik? Megszámolta. De ez semmi: össze is vetette Szerb Antal két kötetének az oldalszámait. És itt jön a Lomnici-féle „esztétika kopernikuszi fordulata”, amit ő, szerényen, csak kedvenc példájának nevez: A világirodalom története „többszörösen vastagabb”, mint a Magyar irodalomtörténet. Csak hogy világos legyen. A két mű adatai: Magyar irodalomtörténet, 1934. A világirodalom története, 1941.

3. Ennek a géniusznak ez már középiskolás korában feltűnt. E páratlan zseni, még bátor ember is: Az SZDSZ oktatási diktatúrájával szemben, mint Herkules, oly merészen azt is bemondja, hogy mindez a Szerb Antal-féle, a II. világháború előtt elkövetett eszdéeszes hazaárulás, uram ne hagyj el! hatvan évvel később ajánlott olvasmány lett a gimnáziumban.

4. Bár nem vagyok történész (sem), de Lomnici polihisztor kinyilatkoztatását nem illik megcsonkítani. Íme az SZDSZ oktatáspolitikájának a történelemre vonatkozó megítélése:

„Sikerült elérni, hogy egy ideig nem tanították az 1956-os eseményeket a magyar iskolákban, gyakorlatilag a magyar királyok életét nem kellett alapjaiban ismerni, nagyobb hangsúlyt helyeztek az egyetemes történetre, mint a magyar történelem legnagyobb alakjainak a bemutatására.”

Most már elhagyom Örkényt, nem fogom kommentálni ezt a gyűlölettől sugárzó hazugságot. A meggyilkolt Szerb Antal eszdéeszes, magyarellenes műveket írt, és az SZDSZ oktatáspolitikája értelmében regnálásuk alatt nem tanították az 1956-os forradalmat. Ez már Örkénynek is sok volna. No comment.

Ócska, primitív, hazug, gyalázkodó „eszméi” vannak ifjabb Lomnicinak.

Undorodom.

Szerb Antal
 
Szerb Antal
 

P. S. „Egy bizonyos szint fölött nem süllyedünk egy bizonyos szint alá.” Ezt a klasszikus mondatot azért idézem, mert ugyan ifjabb Lomnici van a „bizonyos szint alatt”, de nem én vagyok a szint fölött, hanem Szerb Antal és az SZDSZ oktatáspolitikája, élén Magyar Bálinttal és Horn Gáborral. Én viszont személyes sértettje vagyok Lomnici mágusnak. Ugyanis Szerb Antal: Utas és a holdvilág című regénye egyike a huszadik század legnagyobb magyar regényeinek, továbbá személyesen is nagyra tartom. És hogy segítsünk az ifjabb Lomnici által manipulált nézőnek, idézem Szerb Antal előszavának sorait: „Könyvemben a magyar irodalom csak utalások és összehasonlítások alakjában szerepel. Méltánytalanság lett volna úgy bánnom vele, mint a többi kisebb nyelv irodalmával; hiszen a magyar irodalom sokkal többet ér, mint amennyi helyet tölt be a világirodalmi tudatban, azzal mindannyian tisztában vagyunk. Másrészt mindazt, amit a magyar irodalomról mondhattam, elmondtam Magyar Irodalomtörténetemben, és nincs nehezebb és meddőbb feladat író számára, mint újra megfogalmazni valamit, amit egyszer már megfogalmazott.”

Hátha volt olyan nézője a polihisztormesternek, aki érti ezt az idézetet. Ifjabb Lomniciban nem bízhatom. De a nézőiben még igen.