„Klubrádió
Szabadság Klub
Gábor György: Hurrá, eltaláltuk!
Szabadság Klub

Gábor György: Hurrá, eltaláltuk!

Egyes egyházi vezetők úgy járnak-kelnek, forgolódnak a párt- és állami vezetők társaságában, mint az 1950-es évek kommunista rendszere által életre keltett szép emlékezetű békepapság intézményének harcos egyházi aktivistái, erre a célra kiszemelt és jól teljesítő papok, lelkészek, rabbik.

Rényi András: Rendhagyó nekrológ
Szabadság Klub

Rényi András: Rendhagyó nekrológ

A Szabadság-klub politikai publicisztikáknak, nem nekrológoknak fenntartott rovat. De talán nem blaszfémia, ha a halálhírrel mégis itt és így hozakodom elől – mert az elhunyt iránt érzett tiszteletem oka bizony nem független e rovat szellemétől.

Arató András: Ki a diplomata?
Szabadság Klub

Arató András: Ki a diplomata?

Hazánkban az életszínvonal tovább emelkedik. Elkészült a tihanyi mintagazdaság, ahol jól látható, hova jutott a munkásosztállyal szövetséges parasztság. További fejlesztésre persze lenne mód, ugyanis egyelőre a Nemzet Jachtja nem tud közvetlenül a téesz-épület mellett kikötni. És az imperialisták sem alszanak, megtagadták a vízumot jeles hazánkfiától, aki fontos küldetésben vállalhatna részt, ha eljutna a tetthelyre. Elmondaná az Appalache- és a Sziklás-hegység között lakóknak, amit a műveltebbje magától a miniszterelnöktől már jó ideje tud: a világot Donald Trump hivatott megmenteni.

Csillag István: A korbácsfonó
Szabadság Klub

Csillag István: A korbácsfonó

A tengerkorbácsolás meg folytatódhat tovább, hiszen a jó nép – ha már nem fussa kenyérre – kajolja a demagógiát, a koncra váró oligarchák meg előre örülnek, ha néhány multi ennyi szakszerűtlenség után bedobná a törölközőt és ők – a főnök jóváhagyásával – megvásárolhatnák (szarért-húgyért) üzleteiket.

Arató András: Novák Katalin felnőtt a feladathoz
Szabadság Klub

Arató A.: Novák Katalin felnőtt a feladathoz

Gondolatainak szárnyalása megközelíti, talán meghaladja a Nemzet Fürkészéét is, máshoz meg nem hasonlítjuk, mert el akarjuk kerülni a szentség- és felségsértés gyarló bűnét. Államfőnőnk nem elégedett meg azzal, hogy egy pontot kanyarítson a 12 már meglévő elé (amelyikben sajtószabadságról, Unióról és egyéb zavaros és liberális eltévelyedések delirálnak), hanem megalkotott egy komplett, vadonatúj tucatos művet, a magyar családok 12 pontját.

Arató András: Életeteket és véreteket! Meg az adótokat.
Szabadság Klub

Arató A.: Életeteket, véreteket, adótokat

Reptér nélkül nincs teljes élet! A mostani kiszolgáltatott helyzetet meg kell változtatni, hiszen ha a nyugati tulajdonos egyszercsak úgy dönt, összecsomagolja és hazaviszi a Liszt Ferencet, itt maradunk rapszódia nélkül, a repülők meg éppúgy nem tudnak leszállni, mint kócsag a magyar tenger lebetonozott partján. És még olcsó is, pusztán két atomblokk negyven százalékába kerül. Ráadásul megvehetjük a saját pénzünkből, annak ellenére, hogy az állampolgár adójának mértéke folyamatosan csökken: míg pár éve egy átlagkereső havonta 25 kiló paradicsommal járult a nemzet kasszájához, ez most már alig 10 kiló.

Gábor György: Köztársasági elnököt támadni szigorúan tilos!

13/04/2023 14:45

| Szerző: Gábor György

Az cseppet sem magánügy, hogy Novák Katalin vagy valamelyik túlmozgásos munkatársa ukázba adja, hogy a mi köztársasági elnökünk kinek a mikrofonjába hajlandó belebeszélni és kinek a mikrofonjába nem szól egy szót sem. Ez ugyanis súlyos tiszteletlenség, hiszen Novák Katalin az ország minden állampolgárának elnöke, következésképp kötelessége – legalább a sajtón keresztül, a szélsőséges sajtótermékektől eltekintve – mindenkivel szóba állnia, s valamennyi hazai sajtóorgánumot, s azok olvasóit tájékoztatnia.

Nagy szerencsém, hogy engem még Sólyom László köztársasági elnök nevezett ki egyetemi tanárnak. Többedmagammal vettünk részt az ünnepélyes eseményen, a volt elnök egy jó kedélyű, emlékezetes és tartalmas beszédet mondott, majd egyenként mindannyiunkkal kezet fogott, gratulált, s átnyújtotta az egyetemi tanári kinevezésemről szóló oklevelet.

Pedig volt rá alkalom, hogy az államfőt ezt megelőzően a „személyében támadtam”.

Ma ugyanez aligha történhetne meg: sem egyetemi tanári kinevezés, sem Novák Katalin kéznyújtásnyira való megközelítése, mert volt rá alkalom, hogy az elnök asszonyt „személyében támadtam”.

Olvasom ugyanis, hogy Novák Katalin az előzetes egyeztetések ellenére nem adott interjút a Válasznak, miután az elnök asszony egyik kollégája úgy döntött, az interjú elkészítésére nem alkalmas Stumpf András, a Válasz munkatársa, miután – így az indoklás – Stumpf több ízben is „személyében támadta” az államfőt.

Az, hogy én szívesen és kíváncsian olvasom Stumpf András jó hangulatú interjúit, részben az ő érdeme, részben pedig magánügy. Miként az is magánügy, hogy Stumpf András miként vélekedik Novák Katalinról, egészen addig, amíg nem állít róla valótlanságot, vagy nyilvánvaló hazugságot.

 
Stumpf András
 
 

Stumpf András magyar állampolgár, így őt is megilleti az Alaptörvénybe foglalt véleménynyilvánítás szabadsága, újságíróként pedig joga, mi több, kötelessége megírni akár pozitív, akár negatív észrevételeit bármely közszereplőt, így Novák Katalint illetően is.

De vajon mit jelenthet az a dodonai megfogalmazás, hogy Stumpf „személyében támadta” az elnök asszonyt? Hát, hogy a csudába támadta volna? Gőzmozdony vagy égig érő paszuly minőségében ugyebár mégsem támadhatta, s kifejezetten rossz akusztikája lett volna, ha az elnök asszonyt a maga személytelenségében támadta volna. Ha Stumpf Novák Katalint bármikor is – teszem azt – nőiségében, hitében, küllemében, szexuális szokásaiban vagy anyai mivoltában stb. támadta volna, amit amúgy a Stumpf András névvel jegyzett olvasmányaim nyomán egészen egyszerűen kizártnak tartok, akkor Stumpf az újságírói hivatásra méltatlan és alkalmatlan személy volna. Ha viszont Novák Katalint politikusi mivoltában bírálta, politikai véleményét vagy cselekedeteit kritizálva, s tegyük hozzá: e honban egyre szokatlanabb bátorságról téve bizonyságot, akkor Stumpf hivatásához méltóan tette a dolgát, és sokakkal ellentétben valódi újságíróként viselkedett. Novák Katalin hivatala tehát köszönettel tartozna neki és lapjának, hogy az elnök asszonyhoz nem mikrofonállványt, alákérdező nyaloncot vagy kívülről irányított bérpropagandistát küldtek, hanem autonóm, önállóan gondolkodó, őszintén érdeklődő, belülről vezérelt nyitott személyt, aki tisztában van az újságíró feladatával és kötelességével, s olvasóit becsüli annyira, hogy különféle prekoncepciók vagy „odafentről” előírt álkérdések helyett tisztességesen tájékoztat. Legfeljebb nem mindenki fog egyetérteni az interjú tartalmával és eredményével, amint az a sajtó történetének kezdete óta megszokottnak mondható, eltekintve a diktatúrák sajtójának egyentartalmaitól és az azokat övező egyenörömöktől, egyenbánkódásoktól és egyenegyetértésektől.

Márpedig, ugyebár, a fényességesen tündöklő magyarországi demokrácia vezérlő csillaga alatt ilyen elő nem fordulhat.

Az viszont cseppet sem magánügy, hogy Novák Katalin vagy valamelyik túlmozgásos munkatársa ukázba adja, hogy a mi köztársasági elnökünk kinek a mikrofonjába hajlandó belebeszélni és kinek a mikrofonjába nem szól egy szót sem. Ez ugyanis súlyos tiszteletlenség, hiszen Novák Katalin az ország minden állampolgárának elnöke, következésképp kötelessége – legalább a sajtón keresztül, a szélsőséges sajtótermékektől eltekintve – mindenkivel szóba állnia, s valamennyi hazai sajtóorgánumot, s azok olvasóit tájékoztatnia. Továbbá nem magánügy, ha Novák Katalin vagy valamelyik túlbuzgó munkatársa az elnököt ért kritikától megsértődik: erre Novák Katalinnak saját baráti vagy családi körében minden lehetősége adott, de az Alaptörvény vonatkozó része – ha lehet mondani – rá kiváltképp vonatkozik: „Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, biztosítja a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit.”  

Ha tehát Stumpf politikai(nak álcázott) véleményével vagy kritikájával emberek méltóságát sértené, hivatásának gyakorlására alkalmatlan volna. Ám Novák Katalin is alkalmatlan volna elnyert tisztségére, ha az Alaptörvény szellemiségével élesen szembehelyezkedne, kiváltképp akkor, amikor ő maga az érintett fél, akadályozná egy szabad szerkesztőség szabad újságíróját közérdekű munkájának végzésében, megtagadná a tájékoztatási kötelezettségét, végezetül illetéktelenül beavatkozna egy független szerkesztőség munkájába.

Ami Stumpf András alkalmatlanságát illeti, eddig ennek ellenkezője látszik bizonyítottnak.

Ami Novák Katalin alkalmatlanságát illeti, annak megítélése legalábbis erősen kétséges.

Még akkor is, ha tudom, hogy Novák Katalin környezetének hermeneutikára szakosodott szövegértelmező szaktársai a fenti kijelentésemből majd azt olvassák ki, hogy az elnök asszonyt „személyében támadtam”.

És persze igazuk lesz, mert ha nem személyében, akkor hogyan másként?