„Klubrádió
Szabadság Klub
Arató András: Ki a diplomata?
Szabadság Klub

Arató András: Ki a diplomata?

Hazánkban az életszínvonal tovább emelkedik. Elkészült a tihanyi mintagazdaság, ahol jól látható, hova jutott a munkásosztállyal szövetséges parasztság. További fejlesztésre persze lenne mód, ugyanis egyelőre a Nemzet Jachtja nem tud közvetlenül a téesz-épület mellett kikötni. És az imperialisták sem alszanak, megtagadták a vízumot jeles hazánkfiától, aki fontos küldetésben vállalhatna részt, ha eljutna a tetthelyre. Elmondaná az Appalache- és a Sziklás-hegység között lakóknak, amit a műveltebbje magától a miniszterelnöktől már jó ideje tud: a világot Donald Trump hivatott megmenteni.

Csillag István: A korbácsfonó
Szabadság Klub

Csillag István: A korbácsfonó

A tengerkorbácsolás meg folytatódhat tovább, hiszen a jó nép – ha már nem fussa kenyérre – kajolja a demagógiát, a koncra váró oligarchák meg előre örülnek, ha néhány multi ennyi szakszerűtlenség után bedobná a törölközőt és ők – a főnök jóváhagyásával – megvásárolhatnák (szarért-húgyért) üzleteiket.

Arató András: Novák Katalin felnőtt a feladathoz
Szabadság Klub

Arató A.: Novák Katalin felnőtt a feladathoz

Gondolatainak szárnyalása megközelíti, talán meghaladja a Nemzet Fürkészéét is, máshoz meg nem hasonlítjuk, mert el akarjuk kerülni a szentség- és felségsértés gyarló bűnét. Államfőnőnk nem elégedett meg azzal, hogy egy pontot kanyarítson a 12 már meglévő elé (amelyikben sajtószabadságról, Unióról és egyéb zavaros és liberális eltévelyedések delirálnak), hanem megalkotott egy komplett, vadonatúj tucatos művet, a magyar családok 12 pontját.

Arató András: Életeteket és véreteket! Meg az adótokat.
Szabadság Klub

Arató A.: Életeteket, véreteket, adótokat

Reptér nélkül nincs teljes élet! A mostani kiszolgáltatott helyzetet meg kell változtatni, hiszen ha a nyugati tulajdonos egyszercsak úgy dönt, összecsomagolja és hazaviszi a Liszt Ferencet, itt maradunk rapszódia nélkül, a repülők meg éppúgy nem tudnak leszállni, mint kócsag a magyar tenger lebetonozott partján. És még olcsó is, pusztán két atomblokk negyven százalékába kerül. Ráadásul megvehetjük a saját pénzünkből, annak ellenére, hogy az állampolgár adójának mértéke folyamatosan csökken: míg pár éve egy átlagkereső havonta 25 kiló paradicsommal járult a nemzet kasszájához, ez most már alig 10 kiló.

Gábor György: Lázár János, avagy a mindent elborító sötétség
Szabadság Klub

Gábor: Lázár János, avagy a mindent elborító sötétség

L. Simon László is szólásra emelkedett, miután Lázár János „kivételes államfőnek”, „igaz magyar hazafinak” nevezte Horthy Miklóst. Szerinte figyelembe kell venni zsidó származású honfitársaink érzékenységét. Nos, zsidó származású honfitársaink érzékenysége mellett más érzékenységeket is említhetett volna, mondjuk, hogy világossá tegye, érdemes volna nem zsidó aspektusból is szemügyre venni a kormányzó tevékenységét.

Arató András: Neveitek napjára
Szabadság Klub

Arató András: Neveitek napjára

A történelem szekere nem olyan, mint a vonat, akkor sem áll le, ha nincs hozzá masiniszta. Korunk is megszülte a maga Lőrincét, a lepkék barátját, akinek a kedvéért a legfontosabb csillagok, konkrétan az Isten, a tehetség, a szorgalom és Orbán Viktor ismét összejöttek együttállni, megteremtendő korunk hősét, a legújabb Lőrincet, aki kitűnő példázata annak, hogy az ország kincseit nemcsak szétosztani, hanem összegyűjteni is lehet, ha a feladatra alkalmas bátorak ugyanannak a kornak a szülöttjei.

Vásárhelyi Mária: A cápalátogatástól a pápanyalogatásig

27/04/2023 10:29

| Szerző: Vásárhelyi Mária

Mi sem áll távolabb a Fidesztől, mint a kereszténység gyökeréig visszanyúló tanításoknak a betartása. Számukra a kereszténység is csak egy üzlet, a pillanat uralásának egyik eszköze. Ami hasznos lehet a propagandában, a hívek hülyítésében, a pénzmosásban vagy éppen egy újságíró megalázásában.

Harminchárom év nagy idő. Három évtized alatt sokat változik a világ és a benne élő emberek is. Ennyi idő alatt könnyen megesik, hogy valaki hívőből ateista lesz, vagy ateistából hívő. Az én családomban is volt példa mindkettőre. Megérthetjük és elfogadhatjuk azt is, ha valaki csalódik a hitében és elfordul tőle és azt is, ha valaki Istenhez fordul, a vallásos hitben keres vigasztalást, támaszt, magyarázatot.

Probléma akkor van, ha az Istenhez fordulás, vagy az Istentől való elfordulás nem meggyőződésből, hanem valamiféle számításból, érdekből történik, vagy ha a hit, illetve a nem hit szélsőségessé, agresszívvé, kirekesztővé válik. Ahogyan ez az elmúlt harminchárom év alatt a Fidesz esetében történt.

Bő három évtizeddel ezelőtt a mai kormánypárt nem egyszerűen ateistának vallotta magát, hanem gyakran, számomra kifejezetten ízléstelen módszerekkel gúnyolta nyilvánosan a hívőket és az egyházak képviselőit. Emlékszünk még a Parlamentben, egy-egy KDNP-s képviselő megszólalását kísérő „csuhások, térdre, imára” beszólásokra.

Bár én magam soha nem voltam hívő, de mindig is meg voltam győződve arról, hogy alapvető erkölcsi parancs mindenki hitének tiszteletben tartása és az is, hogy senkit nem gúnyolhatunk, alázhatunk hite vagy hitetlensége miatt. A vallásosság és a vallástalanság egyaránt a legszentebb magánügy.

A Fidesz a kilencvenes évek elején még úgy vélekedett, hogy „előbb a nacionalista konzervativizmus (értsd Horthy-rendszer), akarta a keresztény értékeket és az egyházakat felhasználni saját politikai céljai érdekében, majd a sztálinista és a felpuhult kádári diktatúra kívánta az egyházak feletti uralmát megvalósítani”. Akkoriban a párt hevesen elutasította az állam és az egyház összefonódását, az állami és egyházi szimbólumok összemosását, az egyházak politikai manipulálását, a kereszténység ideológiai fegyverként történő használását”. 1991-ben, az első pápalátogatás idején a Magyar Narancs, amely akkor még a Fidesz hivatalos lapja volt, egy önálló számot szentelt a látogatásnak, amelyben némelyek viccesen, mások komolyan kritizálták a látogatást túllihegő magyar kormányt, az egyház intézményét, a Vatikánt és magát II. János Pál pápát. Ez bizonyára sokak érzékenységét sértette.

Jézus és a cápa - Dante Gabriel Rossetti festménye nyomán
 
Jézus és a cápa - Dante Gabriel Rossetti festménye nyomán
 

Aztán fordult a kocka, és mára a Fidesz politikájának sarkkövévé vált az állam és az egyház összefonódásának mind szorosabbá tétele, a vallás politikai célú felhasználása, az egyházak jóindulatának közpénzekből történő megvásárlása, az oktatás és más közösségi szolgáltatások egyházi fennhatóságba juttatása, a kereszténység államvallássá tételének szándéka. Mindez egy olyan országban, ahol mindössze a lakosság 12-13 százaléka állítja magáról, hogy hívő, de ahol mégis nagyon sikeresen lehet kufárkodni a hittel.

Már önmagában ahhoz komoly képzelőerőre van szükségünk, hogy magunk előtt lássuk, amikor vezényszóra egy teljes politikai közösség emeli az ég felé a tekintetét és válik harcos ateistából, mélyen vallásossá. És attól fogva áhítatos tekintettel, mindegyikük ott ül a „Szent Jobb” körmeneten, vasárnap reggelente templomban, karácsony előtt rorátéra jár, ott vonul a feltámadási körmenetben, és nem győzi magára locsolni a szentelt vizet.

De saját istenének parancsa ellen cselekszik az az egyházi személy is, aki a szószéken politikáról prédikál, a hitet és hívőket kiszolgáltatja a világi hatalomnak, a vallási szimbólumokat a politika szolgálatába állítja és beengedi a kufárokat a templomba.

Persze a Fidesznek csak addig van szüksége az egyházra, amíg saját politikai céljainak szolgálatába tudja állítani. Ha feltűnik a láthatáron egy pápa – jelen esetben Ferenc –, aki történetesen komolyan veszi Jézus tanításait, a szegények, az elesettek, az üldözöttek és menekültek melletti kötelező kiállást, akkor fordul a kocka. Abban a pillanatban a Fidesz korifeusai számára a pPápa „demens vénember”, „dél-amerikai migráns”, „vén marha”, „álkeresztény idióta” lesz. Mert megmossa egy menekült lábát, a szegényekért imádkozik, menedéket nyújt az üldözötteknek, elítéli a korrupció minden formáját a hogyan ezt Jézus tette és tanította.

Hiszen mi sem áll távolabb a Fidesztől, mint ezeknek a kereszténység gyökeréig visszanyúló tanításoknak a betartása. Számukra a kereszténység is csak egy üzlet, a pillanat uralásának egyik eszköze. Ami hasznos lehet a propagandában, a hívek hülyítésében, a pénzmosásban vagy éppen egy újságíró megalázásában.

Éppen ezért, amikor a pápa bejelenti, hogy Magyarországra látogat, akkor ismét fordul a kocka, hiszen világos, hogy ebből óriási politikai hasznot préselhet ki a kormánypárt. Az eddig szidalmazott egyházfő egyszer csak barát lesz, szövetséges, akinek ünneplésére ugyanaz az ember kezd ún. Békemenet szervezésébe, aki korábban a legalpáribb jelzőkkel becsmérelte és szidalmazta.

Mert semmi nem számít. Nincs hit, meggyőződés, világnézet, minden nap újra kezdődik az időszámítás. Ami elmúlt, az nem is volt. Ami lesz, az nem fontos. Nincs más érték, érdek, csak a pillanatnyi politikai haszonszerzés.