„Klubrádió
Szabadság Klub
Arató András: Ki a diplomata?
Szabadság Klub

Arató András: Ki a diplomata?

Hazánkban az életszínvonal tovább emelkedik. Elkészült a tihanyi mintagazdaság, ahol jól látható, hova jutott a munkásosztállyal szövetséges parasztság. További fejlesztésre persze lenne mód, ugyanis egyelőre a Nemzet Jachtja nem tud közvetlenül a téesz-épület mellett kikötni. És az imperialisták sem alszanak, megtagadták a vízumot jeles hazánkfiától, aki fontos küldetésben vállalhatna részt, ha eljutna a tetthelyre. Elmondaná az Appalache- és a Sziklás-hegység között lakóknak, amit a műveltebbje magától a miniszterelnöktől már jó ideje tud: a világot Donald Trump hivatott megmenteni.

Csillag István: A korbácsfonó
Szabadság Klub

Csillag István: A korbácsfonó

A tengerkorbácsolás meg folytatódhat tovább, hiszen a jó nép – ha már nem fussa kenyérre – kajolja a demagógiát, a koncra váró oligarchák meg előre örülnek, ha néhány multi ennyi szakszerűtlenség után bedobná a törölközőt és ők – a főnök jóváhagyásával – megvásárolhatnák (szarért-húgyért) üzleteiket.

Arató András: Novák Katalin felnőtt a feladathoz
Szabadság Klub

Arató A.: Novák Katalin felnőtt a feladathoz

Gondolatainak szárnyalása megközelíti, talán meghaladja a Nemzet Fürkészéét is, máshoz meg nem hasonlítjuk, mert el akarjuk kerülni a szentség- és felségsértés gyarló bűnét. Államfőnőnk nem elégedett meg azzal, hogy egy pontot kanyarítson a 12 már meglévő elé (amelyikben sajtószabadságról, Unióról és egyéb zavaros és liberális eltévelyedések delirálnak), hanem megalkotott egy komplett, vadonatúj tucatos művet, a magyar családok 12 pontját.

Arató András: Életeteket és véreteket! Meg az adótokat.
Szabadság Klub

Arató A.: Életeteket, véreteket, adótokat

Reptér nélkül nincs teljes élet! A mostani kiszolgáltatott helyzetet meg kell változtatni, hiszen ha a nyugati tulajdonos egyszercsak úgy dönt, összecsomagolja és hazaviszi a Liszt Ferencet, itt maradunk rapszódia nélkül, a repülők meg éppúgy nem tudnak leszállni, mint kócsag a magyar tenger lebetonozott partján. És még olcsó is, pusztán két atomblokk negyven százalékába kerül. Ráadásul megvehetjük a saját pénzünkből, annak ellenére, hogy az állampolgár adójának mértéke folyamatosan csökken: míg pár éve egy átlagkereső havonta 25 kiló paradicsommal járult a nemzet kasszájához, ez most már alig 10 kiló.

Gábor György: Lázár János, avagy a mindent elborító sötétség
Szabadság Klub

Gábor: Lázár János, avagy a mindent elborító sötétség

L. Simon László is szólásra emelkedett, miután Lázár János „kivételes államfőnek”, „igaz magyar hazafinak” nevezte Horthy Miklóst. Szerinte figyelembe kell venni zsidó származású honfitársaink érzékenységét. Nos, zsidó származású honfitársaink érzékenysége mellett más érzékenységeket is említhetett volna, mondjuk, hogy világossá tegye, érdemes volna nem zsidó aspektusból is szemügyre venni a kormányzó tevékenységét.

Arató András: Neveitek napjára
Szabadság Klub

Arató András: Neveitek napjára

A történelem szekere nem olyan, mint a vonat, akkor sem áll le, ha nincs hozzá masiniszta. Korunk is megszülte a maga Lőrincét, a lepkék barátját, akinek a kedvéért a legfontosabb csillagok, konkrétan az Isten, a tehetség, a szorgalom és Orbán Viktor ismét összejöttek együttállni, megteremtendő korunk hősét, a legújabb Lőrincet, aki kitűnő példázata annak, hogy az ország kincseit nemcsak szétosztani, hanem összegyűjteni is lehet, ha a feladatra alkalmas bátorak ugyanannak a kornak a szülöttjei.

Kardos András: Három temetés

11/02/2023 19:31

| Szerző: Kardos András

Sírba szállt-e forradalom szelleme Mécs Imre halálával?

Lassan elérkezik annak az ideje, hogy ha az ember „három temetésről” beszél, akkor visszakérdezhetnek: melyik háromról. És ilyenkor bizony már válaszolni kell, mert messzemenően nem evidens, hogy kiknek a temetéséről beszélünk, mert annyian halnak meg, hogy semmi túlzás nincs abban: minden reggel az első lépés, még a kávé előtt, annak villámgyors rögzítése, hogy aznap éjjel ki ment el, ugyanis egy idő után reflexből fel vagy készülve arra, hogy bármely napon, bárki, sőt, bárkik meghalhatnak.

Ámde de ez magánügy. Az azonban talán mégsem az, hogy az elmúlt évtizedekben az Óbudai temetőben három egészen kivételes ember temetésén lehettem jelen, akiket, egyebek között, az 1956-os forradalomban vállalt szerepük köt össze, nem is beszélve arról, hogy mind a hárman súlyos börtönbüntetést kaptak a forradalom vérbe fojtása után, és arról is csak alább beszélve, hogy a börtönévek után a magyar demokrácia mennyit köszönhet nekik. ’56-os forradalmárok voltak mind a hárman, és noha szerepük, súlyuk értelemszerűen különböző szinteken és színtereken jelent meg akkor és a börtönévek után is, abban közösek, hogy életük kockáztatásával vállalták a magyar szabadságért való küzdelmet a forradalomban, és más eszközökkel vállalták ugyanennek az eszmének a képviseletét a börtön utáni kádárizmus látszatra ernyedt diktatúrájában.

Három név, három hős, három temetés: Bibó István, Göncz Árpád és Mécs Imre.

Bibó temetésekor 1979-ben, Kenedi János azt kérdezte a beszédében: Sírba száll-e a demokrácia Bibó István halálával? Kenedi kérdése messze nem volt pusztán retorikai fogás: a tét az volt, hogy a „konszolidációnak” becézett hetvenes-nyolcvanas években lesznek-e olyanok, akik merik és akarják folytatni Bibó küzdelmét, ha nem is az ő szintjén, de az ő morálját követve. Akkor még alig olvastam Bibót, de ismertem azt, hogy ő maga kérte: azt írják a sírjára, hogy Bibó István, élt 1945–1948. Ezt már akkor is értettem, és akkor is azt gondoltam, hogy alapkérdést fogalmazott meg Kenedi.

Kétféle válasz is született a kérdésre. Egyfelől a demokratikus ellenzék fellépése, majd ennél is tágabb kört felölve megszületett a Bibó Emlékkönyv.

Aztán eltelt tíz év, jött a rendszerváltás és Göncz Árpád köztársasági elnök lett. Ez volt aztán az igazi válasz Kenedi aggodalmára, mert Göncz Árpádnál tisztességesebb, okosabb demokratát én sose ismertem, ráadásul Bibóval közös ’56-os múltja annak volt a biztosítéka, hogy nem csupán a demokrácia szelleme épül újra, hanem megőrződik a forradalom szabadságeszménye is. Azután az Elnök úr temetésén, ismét az Óbudai temetőben, mikor Koncz Zsuzsát és Bródy Jánost hallgattam, már kevésbé voltam optimista: Kenedi kérdése mellé már az a kérdés zárkózott fel, hogy „miért hagytuk, hogy így legyen?” 2015-ben több volt bennem a keserűség, mint ’79-ben, és nem azért, mert az idő múlik. Hanem mert azt éreztem, hogy Göncz Árpád halálával, a rendszerváltás utáni demokrácia számomra legfontosabb embere távozott, igaz, akkor már rég nem volt elnök, és az is igaz, hogy a temetésen, elkülönülve a tömegtől, ott állt Orbán Viktor, akinek a neve akkorra számomra nem demokráciával, hanem az általa kialakított diktatúrával forrott össze. Rémületes volt Göncz temetése, egy elkeseredett tömeg a demokrácia eladdig utolsó elnökétől búcsúzott.

Amikor a Szabadság téren Orbánék felavatás nélkül odacsempészték a német megszállás hazug és hamis emlékművét, alakult egy ez ellen fellépő „Eleven emlékezet” csoport, amelynek tagjai minden módon kifejezték tiltakozásukat a szobor történelemhamísítása ellen, emberi emlékezetet varázsoltak a szobor köré tett emléktárgyakkal, dokumentumukkal, fényképekkel, gyűlésekkel. Ennek a csoportnak volt tagja Mécs Imre, aki a forradalom utáni megtorlás során hosszú hónapokat siralomházban töltött, és hosszú éveket börtönben. Imre a börtön után is aktív maradt, a demokratikus ellenzék tagja, eleven ’56-os emlékmű, később SZDSZ-alapító, majd fényképezőgépével a Szabadság téri ellenállás egyik ikonja lett.  Mécs Imre tovább vitte és képviselte Bibó és Göncz Árpád, és más forradalmárok, köztük Donáth Ferenc örökségét, és meglehet utolsó mohikánja és még élő részvevője volt a forradalomnak, az utána következő megtorlásnak, majd a demokratikus ellenzéknek, majd képviselőként tagja a Parlamentnek.

Giccsesnek hangzik, de mégis: Mécs Imre történelmünk egy nagyon fontos szakaszának nem csupán egyik élő tanúja, de aktív alakítója volt. Haláláig még jelen volt köztünk egy olyan emberi maga-tartás eleven példája, aki az utcán, és nem a könyvtárban élte meg a forradalom és a diktatúra, a szabadság és az elnyomás embert és nemzetet formáló antinómiáját.

2023. február 10-én, ismét az Óbudai temetőben, eltemettük a forradalom utolsó legendás személyiségét. És Kenedi János immár sok évtizedes kérdése újabb jelentést kapott: sírba szállt- e ’56 szelleme Mécs Imrével, van e még útja a forradalom szabadság és demokrácia reménye feltámadásának?

És ahogyan egy héttel ezelőtt Tamás Gáspár Miklós temetésén, úgy tegnap Mécs Imre sírjánál sem láttam a tömegben fideszes politikust. Jól, tették, hogy nem voltak ott. A Fidesz ugyanis nem csupán saját múltját, de ’56 szellemét is megtagadta.