„Hírek
Szabadság Klub
Gábor György: Járt utakon, kitaposott ösvényeken
Szabadság Klub

Gábor György: Járt utakon, kitaposott ösvényeken

Annak idején, Rákosi Mátyás születésének 60. évfordulóján az Operaházban rendezett ünnepségen Dobi István a beszédét azzal kezdte, hogy a nagy ünnep fényét azon nyomban igyekezett kozmikus magasságokba emelni, s rétori bravúrral mindjárt az első mondatában, internacionalista auftaktként és nemzeti antréként, mintegy dialektikusan, továbbá leheletszerű eleganciával kifejezve a politikai miheztartás halkan, ámde annál határozottabban javasolt és támogatásról biztosított ösvényét, felhívta a figyelmet arra, hogy Rákosi elvtárs születésnapja növeli hálánkat és hűségünket a nagy felszabadítónk és támaszunk, a testvéri Szovjetunió és a hatalmas Sztálin iránt.

Csillag István: Tízévente
Szabadság Klub

Csillag István: Tízévente

"A szépen, nemesen és választékosan élő Orbán-elitnek Orbán nyomdokaiba lépve el kell jutnia a közpénz magáncélra való felhasználásától (sikkasztás), az ellenfél ellenséggé nyilvánításáig, majd a közösen elfogadott szabályok saját személyes érdekeikre írásától az idegen érdekek gátlástalan kiszolgálásáig."

Gábor György: Ráhel és a pünkösdi tananyag
Szabadság Klub

Gábor György: Ráhel és a pünkösdi tananyag

A tanulás zsidó hagyományából átvett újszerű elemmel jelentkezett a Corvinus Egyetem és a miniszterelnök saját lábán álló és a saját férjének cégét képviselő Orbán Ráhel. A család, Ráhel és István a zsidó sávuot elsőrendűen fontos üzenetét közvetítették, amelynek készséggel biztosított helyet a Corvinus Egyetem.

Holoda Attila: Kinek lesz erre energiája?
Szabadság Klub

Holoda Attila: Kinek lesz erre energiája?

Ha diplomáciai toporzékolásból, felesleges hangulatkeltésből és vétófenyegetésből energiát lehetne termelni, akkor talán már régen a világ energiaexportőrei közé tartozhatnánk, ám a szomorú valóság az, hogy dumából, magánrepülős rongyrázásból és hepciáskodásból nem lesz több energiánk most sem.

Gábor György: A mi kis keresztény-nemzeti darálónk
Szabadság Klub

A mi kis keresztény-nemzeti darálónk - Gábor György publicisztikája

Pártunk és Maffiánk helyesen teszi, ha ledarálja a lélegeztetőgép dokumentumait, s velük minket, a mi munkánkat, adónkat és összespórolt pénzünket, mert autópálya-matrica ügyben 63 év múltán is hősiesen, bátran, elszántan és öntudatosan reklamálunk, ám ha ledarálják többszáz milliárd forintunkat, az senkit sem zavar, azért nem emeljük föl a hangunkat, nem reklamálunk, nem küldjük el őket oda, ahová leginkább tartozónak gondoljuk mindüket, hanem szépen és fegyelmezetten négyévenként újraválasztjuk őket.

Gábor György: Cinkelt kártya, rasszista ütőlap

9/03/2023 17:04

| Szerző: Gábor György

Tényleg kérdezem: normális ez a Gulyás Gergely? Tudja, mit beszél? Ez az alak hatalmi tényező ebben az országban, miközben arra a minimumra képtelen, hogy legalább a fogalmi készletét annak konszenzuális jelentésében használja.

Magyarellenes, faji alapú bosszú, hogy az EU felfüggesztette a magyar egyetemeknek járó uniós támogatást – tette közhírré Gulyás Gergely.

Nos, ezzel megérkeztünk Gulyás emberi és intellektuális legaljára, utazásunk véget ért, a szerelvényt kérjük elhagyni, amíg nem késő.

Mostantól két eset lehetséges: vagy egyszerűen megőrült Gulyás Gergely és a legelemibb kontroll híján fogalma sincs, mit beszél: tudattalanja legmélyéről váratlanul, kiszámíthatatlanul, ám elementáris erővel feltörő szófoszlányokat ereget ki magából, mindenfajta racionális reflexió nélkül. Ezzel az erővel azt is kibocsáthatná szájának kapuzatán, hogy kiszera méra bávatag, s hozzá bámulhatna nagy bociszemekkel bele a messzeségbe, közben Búvár Kundnak képzelve magát, avagy Zrinyi Ilonának, vagy Kósa Lajos anyósának, de akár a Lenin atomjégtörőnek vagy gémkapocsnak, karalábénak, netán könnyűlovassági indulónak, s akár egyszerre, teljes nyugalomban, valamennyinek együttvéve. Gulyás tehát megőrült, ami eddig csak azért nem tűnt fel, mert a megszokott marhaságai békésen megfértek a többiek hasonló produkcióival, illetve harmonizáltak önmaga minden egyéb korábbi megnyilvánulásával.

A másik eset, hogy Gulyás tisztában van a mondottakkal, minthogy ő egy valóságos, kétlábon járó moral insanity, akinek semmi sem drága, aki részben jól megdolgozott tudatlanságában, részben reflexeiben hordott aljasságában összevissza dobálózik a fogalmakkal, most épp a fentiekkel, mert épp ez jött a szájára, s ahogy eddig, ezután sem érdekli őt senki más, még azok sem, akiket ténylegesen valamilyen (bármilyen) „faji alapú bosszú” tett sorstalanná, „faji alapú bosszú” vette el az életüket, lehettek éppen akár ma született csecsemők, vagy magatehetetlen idős emberek. Hiszen a „faj” a vérükben van, s pont azért szükséges őket (bárkiket) ennek megfelelően „végső megoldásként” teljes egészében elpusztítani, hogy írmagjuk se maradjon. Mind egy szálig, miként a baktériumokat szokás, nehogy akárcsak egyetlen példányuk is továbbfertőzze a világot.

Tényleg kérdezem: normális ez a Gulyás Gergely? Tudja, mit beszél? Ez az alak hatalmi tényező ebben az országban, miközben arra a minimumra képtelen, hogy legalább a fogalmi készletét annak konszenzuális jelentésében használja.

Kormányinfó
 
Gulyás Gergely
 Fotó: Kovács Attila/MTI
 

Gulyás a hatalom kegyétől elnyert pozícióját arra mozgósítja, hogy a legócskább és legprimitívebb módon vezesse félre erre fogékony honfitársait, legyen aztán annak bármilyen következménye is. De ha már itt tartunk, akkor nem árt leszögezni, hogy az ő kormánya – nem faji alapon – ízig-vérig magyarellenes: azok, akik kizárólag saját anyagi és hatalmi előmenetelük érdekében verik szét az egyetemek világát, nagy ívben téve mindarra, ami az egyetem intézményét Európában nyolcszáz éve egyetemmé tette, vagyis magára az autonómiára, arra, amiért egykor a magyar diákok is útnak indultak, el Magyarországról (peregrináció), mert hazájukban nem volt lehetőségük autonóm egyetemeken tanulni, képezni magukat, pontosan úgy, ahogy ez manapság zajlik, s amint ez várhatóan a közeljövőben egyre nagyobb számban történni fog: el Magyarországról. Ám tegyük hozzá, hogy a mai maffiaállam velejéig primitív és igénytelen szerencselovagjaival ellentétben ezeket a szegény, kispénzű diákokat akkoriban jómódú mecénások támogatták, hogy eljuthassanak Itáliába, Angliába, Franciaországba, vagy német és németalföldi egyetemekre. S ha már a különbségeknél tartunk, mindenesetre figyelemreméltó, hogy ma ugyebár csak egy-két szülő akad e honban, aki megteheti, hogy külföldön tanuló gyermekéhez a teljes magyar népesség által nagyvonalúan összedobott pénzen, s a saját privát céljaira hasznosított katonai repülőgépen szálljon el valahová a faji alapon magyarellenes nyugati világba, kicsinyét meglátogatandó, s ha már ott van, a faji alapon magyarellenes nyugati világ összehasonlíthatatlanul csekélyebb inflációval sújtott boltjaiban barna papírzacskójába bevásárolni ezt meg azt, mi szem-szájnak ingere.

Vagyis senki más, kizárólag a magyarországi hatalom az, amely a legnyilvánvalóbb magyarellenes szándékkal gyalázza meg a magyar egyetemeket, a magyar egyetemistákat, a magyar tudomány és felsőoktatás képviselőit, semmibe véve tehát az egyetemi autonómiát, s saját komisszárjaival élethossziglan telepakolt magánalapítványokba pumpálva át ezer milliárdos állami vagyontömegeket, ami a személyes érdekeltségéből fakadóan magyarellenessé vált Gulyás által elhülyített választópolgárok sokaságának már fel sem tűnik, vagy ha mégis, legyintenek rá, miközben ők is magyarok, tőlük is lenyúlták az állami vagyon őket illető részét, az ő gyermekeiket is megfosztották a jövőjüktől és így tovább Most pedig Gulyás szélsőséges cinizmusával „magyarellenes faji bosszúról” imaginál, pusztán azért, mert az EU – ugye, milyen érthetetlen? – a saját állampolgárainak adóeuróit nem szívesen látná sem Gulyás, sem Orbán, sem Navracsics, sem Rogán, sem Varga Judit haverjainak zsebében.

Jó lenne végre világossá tenni, hogy tizenharmadik éve a hatalmon lévők magyarellenes bosszújáról van szó, az ország rendszeresített és üzemszerű kifosztásáról, meggyalázásáról, a politikai maffia további terpeszkedésének új és újabb formáiról.

És Gulyás elkezdte kavarni a magyarellenes, faji alapú rasszista kártyát. Hátha belföldi eszmei kollégái és „vértestvérei” (akkor már legyünk következetesek) mostantól hasonlóképpen látják és láttatják a fejleményeket.

És akkor Gulyás elmondhatja végre, hogy megálljunk, mert itt van már a Kánaán!