„Klubrádió
Belső közlés

Tompa Andrea: Fejtől s lábtól

28/11/2021 18:16

| Szerző: Pályi Márk / Klubrádió

A Klubrádió honlapján minden hétvégén közzéteszünk egy verses vagy prózai felolvasást Belső közlés című irodalmi műsorunk felvételei közül. Ma Tompa Andrea Fejtől s lábtól című regényének részletét hallgathatják meg a szerző előadásában.

2021. november 25. Belső közlés (2021. november 27.) Tompa Andrea Fejtől s lábtól - részlet
03:05
00:00

Tompa Andreát a műveltebb közvélemény nem csak íróként, hanem a Színház folyóirat fontos munkatársaként, volt főszerkesztőjeként is ismeri. Életművének legfontosabb darabjai talán mégiscsak eddigi regényei, köztük a Fejtől s lábtól című mű is, amelyet tizenkilencedik századi nyelven írt meg, egy akkori család és a benne felnövekvő nő szemszögéből. Szerzője ebből olvasott föl egy részletet Belső közlés című zenés irodalmi műsorunk közel nyolc évvel ezelőtti adásában, ahol Marton Éva beszélgetett vele.

Most ezt a regényrészletet hallgathatják meg mától itt, a Klubrádió honlapján is. A részlet három héttel ezelőtt a Tükörfordítás című műsorunkban is elhangzott, ahol a női emancipációt is érintő kérdésekkel foglalkoztunk. A szerző felolvasásában elhangzó részletben egy tizenkilencedik században élő erdélyi lány igyekszik a szüleit meggyőzni arról, hogy továbbtanulhasson. A regényt megjelenése idején kiemelt figyelem övezte, írója a XIX. századi nyelven megírt narrációs technikával belépett az irodalmi kánonba.

A regényrészlet a fenti hangsáv lejátszás gombjára kattintva hallgatható meg.

A regényrészlet eredeti, írott változata itt olvasható:

Fejtől s lábtól (részlet)

…kezdem halkan mondogatni, hogy szépen kérném édes apámat, olvasná el e kis könyvet, s elébe helyeztem „Lehetnek-e nők orvosok?”, írta Dr. Genersich Antal tanár, megjelent éppeg Kolozsvárott, 1880-ban Papp Miklósnak a nyomdájában. A szerző Doktor Genersich a külföldön is tanult orvosprofesszor, ki az egyetem megalapítása óta kinevezett tanár s Kolozsvár tiszteletbeli fő orvosa. Ő alapította meg az egyetemet. Ezt én mind tudom az igazgató úrtól, ki e könyvecskére figyelmem ráirányította. Várom a hatást, hogy valamelyik szülőm vegye kezébe. Zérus! De mindenesetre az asztalon hagyom őnekik, talán ha később bele tekintenek. Elmondom, hogy e füzetecske még az előtt íródott, hogy meg lettek adva a nőknek a joguk a tanulásra egyetemi szinvonalon. Mert az későbben lett törvénybe foglalva. Látom anyám tekintetében, hogy minderről mit sem tud. Szólok továbbá, hogy ebben a könyvben világosan és mindenki számára érthetően be van igazolva, hogy a nők lehetnek orvosok. Úgy értve, hogy ez mai napság már tudományos tény, mely a viták felett áll.

Eléveszem akkor a tudományos dolgokat s érveket, mikből igen felkészültem, s ha nem is szó szerint, de nagy általánosságban idézni tudom a 15 oldal minden szavát. Na, beismerem, megtanultam fejből auswendig sokat fel is mondottam magamba. Elsősorban a nők agyi térfogata nem kisebb, mint a férfiaké, fogok bele, ez ma már tudományosan be van bizonyítva. Sok tudós agyának súlya kisebb, mint sok nőké, ez le lett mérve, úgyhogy ennek alapján szellemi akadály el lett hárítva, tehát a női test s agyi működés alkalmas a magasabb fokú tanulásra. Másadsorban a nőket a nemi élet – akkor észreveszem, hogy itt a papa és a mama is egyszerre hunyorog, mint ha össze lettek volna beszélve – éppenséggel csak néhány hétre vonja el az orvosi munkától a nőt, mikor gyermekágyi és szoptatási periódba lép, de sok nő munkavégzése alatt kiadja gyermekét dajkaságba és hamar munkába tud állani. Hogy nem kell évekre neki a munkából kihullni. Harmadsorban tudományos dolog, hogy az nem igaz, hogy a nők megtisztulása havonta egy hétre elvonja őket a munkától, a mama sem szokott egy hétig feküdni, néha pár nap, nem mint az úriasszonyok egy álló hétig, de a papa rögtön erre fortyan egyet, hogy:

– A mamát ebből hagyjad ki!

Akkor folytatom, hogy gazdasági szempontból a nők ugyanúgy alkalmasok a munka végzésre, mint a férfiak. S ha a nőknek a munkája nincs emancipálva – reánézek a mamára, ki bizonyára nem érti a szavam –, akkor a nő dologtalan, henye, nem cselekvő úgy értve, s az orvos professzor úgy állítja, hogy az úribb osztályokban ezért is akad mai napság annyi házasságbontás, fajtalanság, aggleányság, s növekedik a prostitutio. Mert az asszony dologtalan, s teste s szelleme nincsen le kötve, s túlontúl szabad s haszontalankodik.