„Köszönjük,
A lényeg

Novák közbenjárását kéri az MTA a kirúgott tanárok ügyében

21/12/2022 07:02

A Magyar Tudományos Akadémia elnöksége kedden este állásfoglalást tett közzé a közoktatás helyzetéről és fejlesztésének szükségességéről. Üdvözlendőnek tartják, hogy az "egyre feszültebb helyzetben" "párbeszéd indult a közoktatás problémáinak megoldásáról a Kormány és a tanárok képviselőinek részvételével", ugyanakkor felhívták a figyelmet, hogy ebbe bele kellene vonni "minden érintettet".

  • Elengedhetetlennek tartják az elbocsátott tanárok visszahelyezését eredeti munkahelyeikre. "Kérjük ennek érdekében a köztársasági elnök közbenjárását".
  • Szerintük azon túl, hogy "a közoktatásért felelős tárca nyilvánosságra hozta a pedagógusok valós béremelésére vonatkozó intézkedési programját", "mielőbb biztosítani kell, hogy a pedagógusok fizetése elérje a velük azonos szintű képzettséggel rendelkező szellemi foglalkozásúak fizetésének mindenkori átlagát".
  • A pedagógusok számára autonómiát kérnek a tanári pálya vonzóvá tételéhez és a közoktatás színvonalának emeléséhez, amit "csak jó szakemberek, jól működő tantestületek, közoktatási intézmények és megfelelő szakmai minőségbiztosítás mellett lehetséges. A bérezés legyen teljesítményarányos. A pedagógus utánpótlás biztosítására meg kell erősíteni az egyetemeken a tanárképzést".
  • Egy, a választási ciklusokon átívelő köznevelés fejlesztési programra van szükség, "amely a kiemelkedő tehetségek gondozása mellett a társadalmi kohézió növelésének és a felzárkóztatás céljának is eleget tesz", amihez "csak össztársadalmi megegyezés" szükséges.

"A közoktatás Magyarországon is meg kell kapja azt a figyelmet és anyagi ráfordítást, ami a világ élvonalát képező és felzárkózásra törekvő európai és Európán kívüli országok esetében adott. Enélkül a legradikálisabb szervezeti reformok sem fordíthatják meg a több évtizedes negatív tendenciákat és nem biztosítják jövendő nemzedékeink versenyképességének és általános jóllétének alapját". Mindehhez felajánlották az MTA segítségét is.