„Klubrádió
A lényeg

A Szülői Hang Közösség levélben kéri Novák Katalint, hogy ne írja alá a pedagógussztájkot kiüresítő törvényt

24/05/2022 16:40

| Szerző: Klubrádió

A Szülői Hang Közösség arra kéri a köztársasági elnököt, hogy a családok érdekében ne írja alá a pedagógussztrájkot kiüresítő törvényt!

"A Szülői Hang Közösség levélben kéri a Köztársasági Elnök Asszonyt, hogy ne írja alá a pedagógussztájkot kiüresítő törvényt, hiszen a sztrájk mint alapjog valós érdekérvényesítő ereje elengedhetetlen ahhoz, hogy a tárgyalások meghozzák a gyermekeink érdekét szolgáló eredményt.

A pedagógusok sztrájkjában szülőként nem a pillanatnyi kellemetlenségeket látjuk, hanem azt a szükséges alkotmányos érdekérvényesítő eszközt, amellyel elkerülhető, vagy legalább mérsékelhető iskoláink, óvodáink színvonalának a pedagógusok nem megfelelő anyagi és erkölcsi elismeréséből származó romlása.

Kérjük Novák Katalint, hogy álljon ki azért is, hogy költségvetésben a pedagógusoknak ne csupán a más területek kiszolgálása utáni maradék jusson, hanem annyi, amennyit gyermekeink és az ország jövője valóban érnek és érdemelnek!" – írják az oldalukon.

A Szülői Hang Közösség az alábbi levéllel fordul a Novák Katalin Köztársasági Elnök Asszonyhoz.

Tisztelt Novák Katalin Köztársasági Elnök Asszony!

Kérjük, hogy ne írja alá az Országgyűlés által elfogadott T/27 törvényjavaslat nemzeti közneveléssel összefüggő kiegészítő szabályait (14. §, 15. §)!

A sztrájkkal kapcsolatos kiegészítések a pedagógusok esetében jelentősen csorbítják a sztrájknak, mint az Alaptörvényben rögzített érdekérvényesítési eszköznek a lehetőségeit. Természetes, hogy a sztrájk ideiglenesen megzavarja a köznevelési intézmények működését, ugyanakkor hosszútávon épp a sztrájk járulhat hozzá az intézmények színvonalas működéséhez azáltal, hogy a pedagógusok ezzel a demokratikus eszközzel élve méltó anyagi elismerést és megfelelő munkafeltételeket harcolhatnak ki. A pedagógusok sztrájkjában szülőként nem a pillanatnyi kellemetlenségeket látjuk, hanem azt a szükséges alkotmányos érdekérvényesítő eszközt, amellyel elkerülhető, vagy legalább mérsékelhető iskoláink, óvodáink színvonalának a pedagógusok nem megfelelő anyagi és erkölcsi elismeréséből származó romlása.

Amennyiben a rendelkezések hatályba lépnek, jelentősen gyengül a pedagógusok érdekérvényesítő képessége, és emiatt várhatóan még többen elhagyják a pályát, még kevesebben választják a pedagógus hivatást, így a pedagógushiány tovább nő, a pedagógusok túlterheltsége egyre elviselhetetlenebbé válik. Ez nem csupán a pedagógustársadalom belügye, hanem az egész magyar társadalom tragédiája, mely közvetlenül érinti a családokat is. A rendelkezés következtében a gyerekek nem kapják meg az őket megillető színvonalas oktatást és nevelést, nem érzik jól magukat az iskolákban és óvodákban, csökken az esélyük a továbbtanulásra, a hátrányos helyzetből indulók és problémákkal küszködők pedig még kevesebb esélyt kapnak. A pedagógusok sztrájkjoga valamennyiünk közügye, amelytől nemzetünk jövője függ.

Kívánatos lenne, hogy a pedagógusok a sztrájk eszközének alkalmazása nélkül is megfelelő megbecsülésben részesüljenek, de az elmúlt évek tapasztalatain alapuló sajnálatos tény, hogy sem a pedagógusok, sem a szakértők és a szülők jelzései nem bizonyultak elegendőnek; a tárgyalásos út a sztrájk érdekérvényesítő eszköze nélkül nem hozott eredményt. A pedagógushiány és a túlterheltség már most is mindennapi szenvedést okoz a gyerekeknek és a családoknak is, mint ahogy az a Szószóló a gyerekekért online figyelemfelhívó akciónk több ezer szöveges szülői és pedagógus visszajelzéséből is jól kiolvasható.

Kérjük, támogassa a sztrájknak, mint alapjognak az érdemi gyakorlását! Ennek érdekében ne írja alá a hivatkozott törvénymódosítást, helyette olyan jogszabályok megalkotását kérje az Országgyűléstől, amelyek a jogi bizonytalanságok megszüntetésével segítik a sztrájk megszervezését, miközben annak érdekérvényesítő képességét nem csökkentik. Ne írja alá a munkát megtagadókat hátrányos jogkövetkezményekkel fenyegető jogszabályt sem, hiszen a pedagógusok épp az alaptörvényben rögzített sztrájkjoguk ellehetetlenítése miatt kényszerültek erre az eszközre.

Valamennyiünk közös érdeke, hogy a pedagógusok jogos elégedetlenségére érdemi megoldást találjunk! Kérjük, tegyen azért, hogy a magyar családokat közvetlenül érintő kulcskérdésben ne söpörjük a problémákat a szőnyeg alá! A jogi ellehetetlenítés és a retorziók kilátásba helyezése legfeljebb csupán a rend látszatát teremtheti meg, miközben a pedagógusok, a gyerekek és a családok továbbra is szenvedni fognak. A pedagógusok felelősségteljes állampolgárok, akikre gyermekeinket, a jövőt bízzuk; ne engedjük őket elhallgattatni, hanem épp ellenkezőleg: figyeljünk oda rájuk és becsüljük meg a munkájukat!

Többször elhangzott, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet nem teszi lehetővé a költségvetésben a pedagógusok szükséges és beígért béremelését. A költségvetés az ország jövőjét és boldogulását szolgálja, az, hogy mire fordítunk forrást a közösből, elsősorban értékrend kérdése. A magyar családok is gyermekeik szükségleteit helyezik az első helyre, amikor az anyagiak elosztásáról van szó, mégis az ország költségvetésében nem érvényesül kellőképpen a gyermekek érdeke, az ő nevelésükkel, oktatásukkal foglalkozóknak csak annyi jut, amennyi a többi terület anyagi igényeinek kiszolgálása után megmarad. Ennek a szemléletnek a gyors megváltoztatása első számú nemzetérdekünk: álljon ki azért, hogy a pedagógusoknak ne csupán a maradék jusson, hanem annyi, amennyit gyermekeink és az ország jövője valóban érnek és érdemelnek!

Tisztelettel:

Szülői Hang Közösség