„Köszönjük,
A lényeg

Varga Judit benyújtotta a korrupcióellenes hatóságról szóló törvényjavaslatot

23/09/2022 21:15

| Szerző: Klubrádió

 | Szerkesztő: Szikora Gábor

Benyújtotta Varga Judit igazságügyi miniszter a korrupcióellenes független hatóság felállításáról szóló törvényjavaslatot az Országgyűlésnek. Ezzel a kormány az Európai Bizottság követelményeinek akar megfelelni, hogy fizessék ki az uniós költségvetésből az országnak járó eurómilliárdokat.

javaslat alapján az új Integritás Hatóság hivatalból vagy bárkinek a panaszára „minden olyan esetben fellép, ahol a Hatóság álláspontja szerint valamely, az európai uniós források felhasználása vagy annak ellenőrzése körében feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet, ideértve a szerződéskötőt is, nem tette meg a szükséges lépéseket olyan csalás, összeférhetetlenség, korrupció és egyéb jogsértés vagy szabálytalanság megelőzésére, felderítésére és kijavítására, amely befolyásolhatja vagy súlyosan veszélyeztetheti az európai uniós költségvetés hatékony és eredményes pénzgazdálkodását vagy az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmét”.

Ezért „integritáskockázat-értékelési gyakorlatot folytat”, évente elemző integritásjelentést készít, és ajánlásokat ad ki. Vizsgálatokat folytathat, amelynek során beszerzett iratok és tárgyi bizonyítási eszközök nem nyilvánosak. Csalás, korrupció, összeférhetetlenség vagy egyéb súlyos jogsértés vagy szabálytalanság gyanúja esetén javasolhatja a közbeszerzési eljárás felfüggesztését. Az ilyen gyanúról a hazai illetékes szerveken kívül az Európai Csalás Elleni Hivatalt (OLAF) és az Európai Ügyészséget is értesíti, bár ez utóbbinak Magyarország nem tagja. Felhívására a hazai szerveknek eljárást kell indítaniuk.

A hatóság elnökét és elnökhelyetteseit az Állami Számvevőszék elnöke javaslatára a köztársasági elnök hat évre nevezné ki, egyetlen ciklusra. Az ÁSZ-elnök egy olyan listáról választaná a jelöltjeit, amelyet a hatóság igazgatósága tagjainak kiválasztásáért felelős alkalmassági bizottság nemzetközi nyílt és nyilvános pályázat alapján terjeszt neki elő.

Ennek a bizottságnak a tagjait pedig az európai támogatásokat auditáló szerv vezetője öt évre bízza meg a pályázat lefolytatása alapján. A hatóság vezetőinek a szakképzettségen és szakmai tapasztalaton kívül azt is előírják, hogy öt éven belül nem tölthettek be állami vagy önkormányzati vezető tisztségeket, továbbá az a – jogilag nehezen megfogható – követelmény is szerepel, hogy legyenek „minden kétséget kizáróan függetlenek”.

A hatóság mellett működne egy Korrupcióellenes munkacsoport, mint a hatóság elnöke által vezetett, de a hatóságtól független elemző, javaslattevő, véleményező és döntéselőkészítő szerv. Tíz tagja az állami szerveket képviselné, tíz pedig a nem kormányzati szereplőket. Ez utóbbiakat „nyílt, átlátható, megkülönböztetésmentes pályázati eljárásban, a szakértelemhez és érdemekhez kapcsolódó tárgyilagos kritériumok alapján kell kiválasztani, és „bizonyíthatóan” függetlennek kell lenniük a kormánytól, a hatóságoktól, a politikai pártoktól és az üzleti érdekektől.

Az Integritás Hatóság elnökét november 4-éig ki kell nevezni, és a szervezetnek november 19-étől (vagyis az Európai Bizottság által szabott határidőre) működnie kell. Ez azt jelenti, hogy a törvényt olyan gyorsan kell elfogadni, hogy az ismertetett pályázatot kiírják előbb az alkalmassági bizottság tagjaira, utána ez a bizottságnak le kell bonyolítania a hatósági elnök tisztségére a pályázatot, majd javaslatot tennie az ÁSZ-elnöknek, aki ennek alapján elküldi a maga javaslatát az államfőnek. Mindezt november 4-éig, tehát a szeptember 23-ától számított 42 napon belül.

A törvényjavaslat benyújtásával egy időben a pályázat kiírását is megjelentette az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF).

Az is kiderült, hogy egy ehhez kapcsolódó másik törvényjavaslattal az európai uniós források felhasználásáért felelős Navracsics Tibor miniszter munkaszervezetében Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóságot hoznak létre a tervek szerint.

(via hvg.hu, kép: Varga Judit/Facebook)