„Köszönjük,
Esti gyors

A vallásos Kaleta Gábor - Dési János jegyzete – "Vágd le azt és vesd el magadtól"

6/07/2020 18:02

| Szerző: Dési János/Klubrádió

 | Szerkesztő: Pálinkás János

Kaleta interjúiban korábban szóba hozta saját vallásosságát máskor is – most újraolvasva ilyen nyilatkozatát, az az érzésem, akkor azért szúrta be ezt egy teljesen nem odaillő szövegbe, mert talán úgy gondolta, jót tesz ez a karriernek, ha elterjed róla. Most meg enyhítő körülménynek remélte nyilván. Igazán jó véleménnyel van a rendszerről.

2020. július 06. Esti gyors-részlet (2020.07.06. Dési János jegyzete)
03:12
00:00
Egy, mondhatni polgári szóra térjünk még vissza a pedofil képek ipari mennyiségű gyűjtéséért elitélt volt nagykövet, külügy-  és igazságügyminisztériumi szóvivő ügyére. Annak is most csak egyetlen részére – bár a történetnek számtalan a tanulsága.

Jelesül, hogy a tárgyaláson az ügyvéd ügyfele védelmében azzal lépett fel, hogy a vádlott vallásos, hívő ember.

Nyilván az ügyvéd dolga az, hogy minden érvet felhozzon védence mellett, amit csak talál, amiről úgy gondolja, hogy amennyiben a bíróság akceptálja azt, enyhébb büntetést kap.

Mit jelent itt az, hogy vallásos, hívő ember – itt, ebben az összefüggésben?

Képzeljük el, hogy 1976-ban vagyunk és egy perben akkor az ügyvéd azzal érvel: védencem derék marxista, kívülről fújja a Kommunista kiáltványból, hogy kisértet járja be Európát, a kommunizmus kísértete, valamint most is ott áll a nachtkasztniján Lenintől az Állam és forradalom, gyakran forgatja; most tart éppen az állam elhalásának értelmezésénél és a többi. Kérem a kedves bíró elvtársat felmenteni szíveskedjék.

Amikor az ügyvéd arra hivatkozik, hogy vallásos/kommunista a vádlott – nem azt mondta, hogy biztosan nem tett ilyen istennek nem tetsző cselekedetet, mert nem fér össze a hitével. Hanem azt mondja: T. Bíróság! Kaleta Gábor nevű védencem brancsbéli. Ezért tessék jól meggondolni a büntetését – jó elvtárs ő itt. Van ugye itt ez az álkeresztény kurzus – amely magunk közt szólva éppen a kereszténység szép elveit dobálja nagy tételben sutba – aki tehát itten „vallásos”, az nem azt jelenti, hogy tartózkodik bűnös dolgokat tenni, hanem csak annyit: „én kérem hűségesen szolgálom az orbáni rendszert, ezt tessék szíves lenni figyelembe venni”.

Lehet mindez az ügyvéd magánakciója is, nincs jelentősége, csak annyit jelent, hatásos érvnek gondolja a mai világban, ha ügyfele nevében hűségesküt tesz a rendszernek. Amúgy Kaleta interjúiban korábban szóba hozta saját vallásosságát máskor is – most újraolvasva ilyen nyilatkozatát, az az érzésem, akkor azért szúrta be ezt egy teljesen nem odaillő szövegbe, mert talán úgy gondolta, jót tesz ez a karriernek, ha elterjed róla. Most meg enyhítő körülménynek remélte nyilván. Igazán jó véleménnyel van a rendszerről.

A paráználkodás kapcsán effélét jegyzet meg Krisztus – itt jegyzem meg, felnőtt nőről beszél és nem ártatlan kisgyerekekről, ami mérföldes különbség azért, de azért talán ideillik, ha már „vallásosnak” tetszik lenni.

„Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kivánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében.
Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.
És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.” (Máté 5:28)

Én ennél jóval megengedőbb vagyok azért. De ha „vallásosnak” tetszik lenni, akkor azért mégiscsak tessék elgondolkozni ezen.

Dési János jegyzete a 2020. július 6-i Esti gyorsban hangzott el.