„Köszönjük,

A Klubrádió gazdálkodásáról és a Médiatanács tisztességéről – A Klubrádió sajtóközleménye

12/03/2021 15:10

| Szerző: Klubrádió

A Klubrádió sajtóközleménye a Médiatanács döntéséről, melyben elutasították a Klubrádió pályázati ajánlatát a 92,9-es frekvencia használatára.

A Médiatanács a Klubrádió pályázatát érvénytelennek nyilvánította. A hatóság által indoknak nevezett ürügyeket jogsértőnek tartjuk, most viszont a legsúlyosabb állítással foglalkozunk, amely szerint a Klubrádió gazdálkodása „törvénytelen” lenne. –

A 2010-es évek elején a kormányzattal szemben kritikus, független médiumok elvesztették a kereskedelmi bevételeik jelentős részét, mivel a reklámpiac megszűnt „piacként” működni. Az állam lett a domináns szereplő, ő pedig kizárólag a hozzá hű lakájmédiában költötte el az adófizetők milliárdjait. A magánszereplők jelentős része követte a propagandaközpont politikáját, nem megalapozatlan félelemtől vezérelve.

A Klubrádió esetében e változásokhoz hozzáadódtak a Médiatanács sorozatos törvénysértéseinek súlyos gazdasági következményei, ezért néhány éven keresztül kölcsönöket is igénybe kellett vennie, hogy működési kiadásait fedezni tudja. Ebből adódóan a mérlege negatív lett, ahogy az természetes minden olyan vállalkozásnál, amely veszteséget szenved el és nem hasznot termel.

Az évtized közepétől kialakult egy viszonylagos egyensúly, jelentős mértékben a támogatói hajlandóság növekedésének köszönhetően. A társaság mérlege tehát mintegy fél évtizede hasonló képet mutat, a Klubrádió a bevételeiből folyamatosan fizeti kiadásait. Fizetési kötelezettségeinek folyamatosan eleget tesz, nem áll és nem is állt soha, sem csőd, sem felszámolás, sem végelszámolás, sem pedig végrehajtás alatt, nem áll fenn adótartozása sem a központi, sem a helyi adóhatóságok felé. Ezt egyetlen szóval foglalhatjuk össze: gazdálkodása törvényes, ráadásul megfelel valamennyi feltételnek, amelyet a pályázati felhívás tartalmazott.

A rádiónak a korábban felhalmozott adósságai miatt egyetlen percig sem kellett aggódnia, hiszen nem egy banknak vagy más idegen szereplőnek, hanem egy végtelen türelmű hitelezőnek, a saját tulajdonosának tartozik. A Klubrádió pályázatában szerepel e hitelező nyilatkozata arról, hogy követeléséről le fog mondani, más szóval örökre lemond arról, hogy a Klubrádió működését évekig finanszírozó kölcsöneit valaha is visszakapja. Ebből következik, hogy az üzleti terv reálisan tartalmazza azt, hogy nemcsak a Klubrádió gazdálkodása, hanem a mérlege is egyensúlyba kerül rövidesen.

Mégis, a pályázat tartalmi érvénytelenségének legfőbb oka a Médiatanács szerint a Klubrádió üzleti tervének megalapozatlansága. De hogyan is lehetne megalapozatlan egy húsz éve működő rádió üzleti terve?

A Médiatanács érvelése szerint eleve nem lehet egy hallgatói támogatásokra építő rádióra bízni egy frekvenciát, mint „állami vagyont”, mert így bizonytalan lenne annak működtetése. Ehhez képest a Klubrádió teljes biztonsággal, zavartalanul sugárzott az „állami vagyon” igénybevételével egészen addig, ameddig azt a Médiatanács el nem vette tőle. A földfelszíni műsorsugárzás tehát nem gazdasági nehézségek, a hallgatói támogatások bizonytalansága, hanem a Médiatanács döntéseinek eredményeként szűnt meg.

A rádióműsor sugárzására alkalmas frekvencia, mint „állami vagyon”, nem a Klubrádiónál, hanem a Médiatanácsnál van bizonytalan kezekben, a Médiatanács az, aki törvénytelenül gazdálkodik ezzel a vagyonnal. Miközben a Klubrádió mérlege a valóságnak megfelelő szomorú képet mutatja a rádió vagyoni helyzetéről, a gazdálkodásával láthatólag az a legnagyobb probléma, hogy van még neki olyan egyáltalán. Ezért is lehetséges, hogy a földi sugárzás megszűnését követően ugyanazt a műsorfolyamot teszi elérhetővé az Interneten is, immár a legnagyobb magyarországi online rádióként.

Láthatóvá vált, hogy az elvett frekvencia pályáztatása a kezdetektől színjáték volt, a Klubrádió „esélyeit” megfogalmazó nyilatkozatokkal együtt, hiszen a Klubrádió számviteli helyzetét leíró mérlege semmilyen összefüggésben nem áll a konkrétan benyújtott pályázattal. A Klubrádió mérlegadatai a közhiteles nyilvántartásokból mindenki előtt ismertek, a Médiatanács pedig külön beszámoló formájában is megkapta évről évre. Ha úgy gondolták, hogy egy veszteségesen működő, közösségi támogatásból élő médiaszolgáltató nem használhat földfelszíni frekvenciát, mint „állam vagyont”, akkor miért nem írták bele ezt, mint feltételt a pályázati felhívásba? Ha így tettek volna, az ellen sem tudtunk volna mit tenni, viszont azonnal lelepleződött volna a szándék, hogy a Klubrádiót semmilyen körülmények között nem hagyják majd sugározni a budapesti 92,9 MHz frekvencián. Azzal viszont, hogy a kereskedelmi reklámpiacról származó bevételekre alapozott, nyereséges működésre vonatkozó elvárást a kizárásról szóló határozatban utólag tették hozzá az előfeltételekhez, hónapokig be lehetett csapni a közvélemény azon részét, amely még hitt abban, hogy 2021-ben létezhet tisztességes médiatanácsi eljárás Magyarországon.

A Klubrádió gazdálkodása a valóságban tisztességes, átlátható és minden elemében megfelel az erkölcsi és jogi normáknak, a Médiatanács határozatát pedig valamennyi szóba jöhető magyar és nemzetközi bírósági fórum előtt támadni fogja.

Budapesten; 2021. március 12-én