„Köszönjük,

Döntés a Kúrián – Európai Unió helyett NER

17/06/2021 17:17

A Klubrádió közleménye.

A Kúria másodfokú bíróságként eljárva elutasította a Klubrádió fellebbezését abban az ügyben, amelyben a budapesti 92,9 MHz frekvencián történő médiaszolgáltatási jogosultság megújítását megtagadó médiatanácsi határozat megsemmisítését kérte.

A legfőbb bírói fórum az elsőfokú bírósághoz hasonlón a Klubrádió érveinek jó részét és magukat a tényeket is figyelmen kívül hagyta. Olyan ítélet született, amely kizárólag azon alapult, hogy egy adatszolgáltatási kötelezettség ismételt késedelme esetén a törvényi szabályozás kizárttá, tehát lehetetlenné teszi a médiaszolgáltatási jogosultság megújítását. A bíróság érdemben nem vizsgálta, hogy vajon ténylegesen követett-e el jogsértést a Klubrádió, továbbá azzal sem foglalkozott, hogy akár adatszolgáltatási késedelmek, akár más, súlyosabb jogsértések elkövetése ellenére számos rádió sugározza a műsorát megújított jogosultság birtokában. Ez utóbbi tény egyébként világossá teszi, hogy a törvény mégsem zárja ki ilyen esetekben a jogosultság megújítását, vagy ha mégis kizárná, akkor a Médiatanács gyakorlata írja azt felül, legalábbis a „baráti” médiumok kapcsán. Ez a hatósági eljárás aligha nevezhető jogszerűnek. Az ügyben született ítéletek és a tárgyalótermek világa így egyfajta alternatív valóságot hozott létre ahhoz képest, amely egy rádiókészülék bekapcsolásával megtapasztalható a való életben.

A médiaszolgáltatási jogosultság folytatása távolról sem csak a médiatörvény egyetlen paragrafusán alapul, hanem a magyar jogrendszer még létező garanciális szabályai, mi több, az Európai Unió irányelvei is előírják, hogy a sajtó sokszínűségének biztosítása érdekében a frekvenciák odaítélése, megújítása, meghosszabbítása kapcsán átlátható, arányos és diszkrimináció mentes eljárásban kell a döntéseket meghozni. A Médiatanács immár a legfőbb bírói fórum által is jóváhagyott eljárásával mind a sajtó szabadságát szavakban biztosító magyar alkotmányos rend, mind az Európai Unió vonatkozó irányelve sérelmet szenvedtek. A múlt héten határozatot hozott az Európai Bizottság, amely szerint a Klubrádió frekvenciájának ügyében figyelembe kell venni az Unió irányelvét, melyet a Médiatanács megsértett azzal, hogy aránytalan és diszkriminatív döntést hozott. A Kúria ennek figyelembevételére sem volt hajlandó, mondván, az ügyben a bizonyítási eljárás már lezárult, nincs ezért jelentősége, mit mond a Klubrádió és mit mond az Európai Bizottság.

A 2021. február 14-én lejárt médiaszolgáltatási jogosultság a budapesti 92,9 MHz frekvencián további jogorvoslati lehetőség hiányában immár biztosan nem lesz megújítva. A Klubrádió műsorát változatlan tartalommal szolgáltatja a közönsége számára az interneten, a kormányzat nyilvánvaló szándéka ellenére nem hallgatott el, tovább működik hallgatóinak szeretete és kitartó támogatása jóvoltából.

A Kúria mai napon hozott ítélete így is mérföldkő a hazai jogszolgáltatás történetében, nemcsak az vált világossá, hogy a jogalkotás mellett lassan az igazságszolgáltatás is a hatalom érdekeinek szolgálatába áll, hanem nyíltan szembe fordult egy Európai Bizottság által világosan megfogalmazott jogi állásponttal, sőt magával a vonatkozó uniós jogi szabályozás értelmével és lényegével, a sajtószabadság biztosításának tagállami kötelezettségével is.