„Támogassa
A lényeg

Meghalt Berecz János, a Kádár-korszak egyik befolyásos politikusa

7/07/2022 17:05

| Szerző: Klubrádió

Kilencvenegy éves korában meghalt Berecz János, a rendszerváltás előtti korszak egyik legbefolyásosabb állampárti politikusa. Haláláról fia, Berecz János Gábor számolt be egy Facebook-posztban.

Berecz János 1930-ban született Ibrányban. Politikai pályafutását már korán, 1955-ben a DISZ munkatársaként kezdte, majd annak utódában, a KISZ-ben folytatta. 1959-ben már a KISZ Központi Bizottsága (KB) egyetemi és főiskolai osztályának vezetője lett, e posztot 1963-ig töltötte be. Ezután pártkáderként a moszkvai pártakadémián tanult. Hazatérve, 1967 után a Magyar Szocialista Munkáspárt külügyi bizottságának első titkárává választották meg, ezután 1972-ben az MSZMP KB külügyi osztályvezető-helyettese lett, majd 1974-től osztályvezetőként dolgozott.

A Kádár-rendszerben a nyolcvanas években a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Központi Bizottságának tagja volt, az állampárt ideológiai és propagandaügyekkel foglalkozó KB-titkára, 1987-ben az operatív, heti ügyekkel foglalkozó Politikai Bizottság tagja.

A nyolcvanas évek második felében az álampárton belül kialakult egy reformkommunista irányzat, amely Pozsgay Imre köré szerveződött. Berecz János az ezzel szembenálló, az egypártrendszer fenntartásáért küzdő pártvonal egyik vezetője volt. A rendszerváltás idején a megújuló Magyar Szocialista Párt (MSZP) helyett Grósz Károllyal együtt a marxista–leninista elvek mellett kitartó, újjáalakuló MSZMP-be lépett be.

Berecz János nevéhez fűződik a Kádár-korszak egyik legismertebbé vált, a szovjet beavatkozás és a kádári megtorlás helyességét igazoló könyve az 1956-os forradalomról, Ellenforradalom tollal és fegyverrel 1956 címmel. Ebben az 1956-os eseményeket a külső ellenség (Egyesült Államok vezette kapitalista tömb) által szervezett és a belső ellenség (nyilas és horthysta elemek, illetve Nagy Imre áruló csoportja) által végrehajtott ellenforradalomként mutatta be, amelynek végső célja a második világháború előtti úri világ restaurációja, Magyarország szovjetbarát, szocialista rendszerének megdöntése volt – írja róla a Wikipedia.

Berecz 1991-ben kilépett az MSZMP-ből, 1994-ben vállalkozásba fogott, több céget vezetett. 1997-ben belépett a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba, de 1999-ben onnan is kilépett. Ezután nyugdíjba vonult, és több könyvet írt. 2004-ben jelent meg Vállalom című önéletrajzi műve. 2003-ban szülőfalujában, Ibrányban díszpolgárrá választották.

(Kiemelt kép: Berecz János 1977-ben. fotó: Fortepan / Szalay Zoltán)