„Klubrádió

A Szegedi Tudományegyetem hallgatói panaszt tettek egy főiskolai professzor ellen rasszista, homofób és szexista megjegyzései miatt

7/04/2021 21:57

| Szerző: Klubrádió

Nem tudni, hogy egyszeri alkalom volt-e, ami idén február 17-én történt a Szegedi Tudományegyetem egyik délutáni előadásán, amelyen Gulyás László történész, főiskolai professzor hallgatóinak egy része szerint rasszista, homofób, szexista megjegyzések sokaságát használta - írta meg a szeged.hu.

A szeged.hu arról ír, hogy még februárban a Szegedi Tudományegyetem egyik délutáni online előadásán Gulyás László történész, főiskolai professzor négy hallgatója szerint rasszista, homofób és szexista megjegyzéseket tett, emiatt panaszt tettek. A hallgatók szerint az alkalmazó Juhász Gyula Pedagógusképző Karon vizsgálják az ügyet.

Gulyás László (fotó: SZTE JGYPK)
 

Gulyás a diákok szerint a Migráció és menekültügy a XX. században című tantárgy online, közel 60 hallgatónak tartott előadásán ilyeneket mondott:

- Gulyás egy Győzike fényképével feljelentkező hallgatót arra utasított, távolítsa el a képet, mondván: „Tehát én utálom a cigányokat, de a Győzikét végképp, ne kelljen már néznem…”

- „Az amerikai feka kultúra a rapre épül” – mondta Gulyás, majd egy illusztrációról azt mondta: „az angol katonák aprítják a fekákat”.

- „Afrikai civilizáció nincs. Ott a fekák az őserdőben lófaszt se csináltak.” Gulyás állítólag „rendkívül csúnya niggerek”-ről is beszélt.

- Ha a „szerencsétlen neandervölgyi meglátja a One Directiont, visszafordul”.

- Joe Bident „félhülyének” nevezte, az amerikai alelnökről pedig azt mondta: „A nőnek a nevére nem is emlékszem… Kamala Harris, én csak fekete ribancnak szólítom.

- Szerinte a most 127 millió fős Japán izolációs viselkedése belterjes szaporodást idézett elő, és ez degeneráltakká változtatta az ott lakókat, ami a kreativitásban is megnyilvánul, a japánoknak a II. világháború alatt nem volt jobb dolguk, mint hogy szexuális töltetű képregényeket készítettek.

- „Jó lenne már nem csak XY srác képét látni, bekapcsolhatnák a hölgyek a kamerát, legalább lenne mit néznem”? „a kreol hallgatólány visszajöhetne”.

- Miután az előadás félideje után megkérdezte, mindenki újra belépett-e, az egyik hallgató válaszára úgy reagált: heteroszexuálisként nem izgul fel arra az információra, ha egy férfi hallgató tért vissza.

Ha az itt részletezettek igazak, akkor nincs mit csodálkozni azon, hogy a panasztévő hallgatók az elhangzottakat az egyetemi oktatással összeegyeztethetetlennek tartják - jegyzi meg a lap.

A lap megkérdezte az oktatót is, aki a következőket válaszolta, előre kikötve, hogy az teljes egészében, változtatás nélkül jelenjen meg:

„Mintegy huszonöt éves egyetemi oktatói pályám során igyekeztem mindig magas színvonalon ellátni feladataimat, s tevékenységemmel kapcsolatban eddig sem személyi, sem szakmai aggály soha nem merült fel. A hallgatók körében előadásaim nagy népszerűségnek örvendnek. Két doktori (PhD) fokozattal és habilitált doktori címmel rendelkező professzorként a tudományos teljesítményt objektív módon jellemző Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisban több mint négyszáz közleményem szerepel (köztük tizenöt önálló könyvem), az azokra való független hivatkozások száma pedig meghaladja az ezerötszázat.”

Mint látható Gulyás László nem válaszolt egyetlen kérdésre sem. Igaz, egy félmondattal sem cáfolta, hogy az ez év február 17-én délután megtartott online előadásán elhangoztak volna azok a kijelentések, amelyeket a panaszt tévő diákok idéztek.

A Szegedi Tudományegyetem oktatást segítő online felületén, a CooSpace-en a történtekre reagálva Gulyás László az alábbi bejegyzéssel fordult a Migráció és Menekültügy a XX. században című kurzust felvett hallgatókhoz:

„Tisztelt Hallgató Hölgyek és Urak!

Kósza információk jutottak el hozzám, miszerint néhány hallgatónak nem tetszik az a világnézeti alap, amelyről a migrációs órát tartom. Sőt állítólag feljelentést írtak ellenem!!!

Ez a sunyi magatartás mélységesen felháborított. Az oktató feljelentése világnézeti alapon a legrosszabb kommunista időkre emlékeztet. Ilyet Sztálin és Rákosi alatt csináltak az ifjú kommunisták. Ez a magatartás méltatlan az egyetemi léthez, ez méltatlan az oktató-hallgató viszonyhoz.

Az egyetemi autonómia leszögezi, hogy az oktatónak a tanítás során alapvető joga a saját értékrendjének megfelelően tanítani. Nemzeti, polgári, konzervatív értékrendet valló oktatóként visszautasítom, hogy bármely hallgató megkérdőjelezze értékrendemet.

A hallgatónak nem kötelező Velem egyetérteni! A hallottakat a hallgató a saját értékrendje szerint elfogadhatja, illetve elutasíthatja.

Mivel a migrációs kurzusom szabadon választható tantárgy, azt javaslom, hogy

a) akinek nem tetszik előadásom világnézeti alapja
b) nem ért egyet a nemzeti, polgári, konzervatív értékrenddel
c) akit ennek hallgatása is zavar

az AZONNAL ADJA LE ÓRÁMAT!!! (Ma éjfélig még megteheti).

Nem szeretném, ha a Szegedi Tudományegyetem, néhány hallgató miatt ideológiai csatatérré változna. Az egyetemi autonómia következtében számos kommunista és liberális oktató tanít egyetemünkön, így ezen hallgatóknak van lehetősége saját világnézeti meggyőződésének megfelelő kurzust hallgatnia.

Üdvözlettel:
Prof. Dr. Gulyás László egyetemi tanár”

A Felsőoktatási Törvény ehhez képest úgy fogalmaz, hogy az oktatót valóban megilleti a világnézet és az értékrend szerint oktatás joga, azzal a korláttal, hogy az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan kell közvetítenie, a hallgató emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartva.

A Szegedi Tudományegyetem Etikai Szabályzata úgy fogalmaz, hogy az egyetem nem elkötelezett egyetlen vallás, egyház vagy világnézet mellett sem, vallási és világnézeti kérdésekben semleges és toleráns. Ez pedig alapvetően megkérdőjelezi Gulyás László saját oktatói munkájára vonatkozó világnézeti érvelését.

Az SZTE Etikai szabályzata az oktatókra, kutatókra és tanárokra vonatkozó általános etikai irányelvek között egyebek mellett megfogalmazza, hogy azok ragaszkodjanak a tényekhez, a tudományos igazsághoz és a tudományos módszerekkel kapott adatokhoz; az azokból levont következtetéseket szakmai tisztességgel képviseljék.

Az ügyet kivizsgáló testületnek a fentiek ismeretében alighanem lesz min elgondolkozniuk... - zárja cikkét a szeged.hu.

(Forrás: szeged.hu)

Frissítés: A Telex megkereste a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar dékáni hivatalát: Döbör András, a kar dékánja azt írta a portál kérdéseire, hogy belső tényfeltáró vizsgálat indult márciusban a február 17-i előadás miatt a hallgatói panasz kivizsgálására. A vizsgálat legkésőbb április 17-ig véget ér majd, annak lezárása után fogja kommunikálni az SZTE a vizsgálat eredményét.

A történész egyébként a Magyarságkutató Intézet tudományos tanácsadója, sőt, március 15-én a Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozatának kitüntetését is átvehette.