„Köszönjük,
A lényeg

Nem fogadta el a Belügyminisztérium a pedagógusok követeléseit

29/06/2022 11:01

| Szerző: Klubrádió

 | Szerkesztő: Bohus Péter

A Belügyminisztérium kedden válaszolt a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) sztrájkköveteléseire.

A szakszervezetek azt szeretnék elérni, hogy a kormány által ajánlott 10 százalékos emelésen felül a tanárok garantált illetménye további 45 százalékkal emelkedjen, a kötelező óraszámuk heti 22 órára csökkenjen, illetve ne csak a pedagógusoknak, hanem az összes oktatásban dolgozónak a garantált alapilletménye ne legyen kevesebb, mint a közalkalmazottaké.

A követelésekre a Belügyminisztérium válaszolt, a levelet a PDSZ hozta nyilvánosságra:

1. A pedagógusok illetménye 2022. január 1-től a Kormány által bejelentett 10%-on kívül további 45%-kal emelkedjen.

A Kormány elkötelezettségét bizonyítja, hogy 2020. júliusban és 2022. januárban is átlagosan 10-10 százalékkal emelkedtek a bérek a koronavírus-járvány miatti gazdasági kihívások ellenére is. A garantált bérminimum jelentős mértékű emelése miatt a pályakezdők bére mintegy 30 százalékkal növekedett.

A következő két évben is további legalább 10-10 százalékos béremelésre kerülhet sor, így összességében legalább 30%-kal emelkednének átlagban a pedagógusbérek. Ennél nagyobb mértékű emelés is lehetséges, amennyiben a gazdaság jól teljesít.

A Kormány és az Európai Bizottság között folytatott tárgyalások alapján az Európai Bizottság várhatóan elszámolhatóvá teszi a béremeléssel járó kiadások egy részét. A 2022-ben január 1-jétől elindított 10%-os béremelést a Kormány már előfinanszírozza. A következő bérfejlesztési lépés ütemezése az Európai Bizottsággal folytatott megállapodástól is függ, a tárgyalások ennek érdekében folyamatban vannak, a Kormány érdeke is az, hogy ezek mielőbb lezárásra kerüljenek.

2. A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált illetménye, a költségvetési törvényben meghatározott közalkalmazotti fizetési osztályok első fokozatának összege emelkedjen A1-nél a minimálbérre, B1-nél a garantált bérminimumra, F1-nél a garantált bérminimum 130%-ára.

A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők esetében idén ugyan külön bérszabályozás nem történt, azonban a garantált bérminimum jelentős emelése az esetükben szinte kivétel nélkül jelentős bérnövekedést jelentett. Munkájukra nagy szükség van, az Európai Unióval folytatott tárgyalásokon az ő juttatásaik emelése és a számuk növelése is napirenden van.

3. A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak neveléssel-oktatással lekötött munkaideje szeptember 1-jétől legfeljebb heti 22 óra legyen.

A pedagógusok átlagéletkora egész Európában emelkedik, és mindenhol csökken a fiatalok száma, ezért nagyarányú óraszám-csökkentés jelen helyzetben nem tekinthető reálisnak. Arra kell törekednünk, hogy a 22-26 óra közötti szabályozás szerinti óraterhelés az alsó érték felé mozduljon el, a szabályozás ugyanakkor az intézmények humánerőforrás-gazdálkodását teszi rugalmasabbá. A túlórákat jelenleg is belső rendelkezés alapján fizetik ki a munkáltatók.

Azzal az elvvel egyetértünk, hogy a különböző számú órát tartó pedagógusok bérezésében az óraszám-eltérés érvényesüljön, és azok a kollégák, akik a többiekhez képest magasabb óraszámot és túlórát vállalnak, magasabb juttatásban részesüljenek.

4. A pedagógiai/gyógypedagógiai asszisztensek legfeljebb heti 35 órán át legyenek beoszthatóak gyermek- vagy tanulócsoportban önállóan végzendő gyermekfelügyeletre.

Amint azt már korábban is jeleztük a szakszervezetek felé, a Klebelsberg Központtal felmérettük, ennek alapján sehol nincs olyan gyakorlat, hogy heti 35 óránál többet lennének beosztva gyermekcsoportba pedagógiai asszisztensek, ezért ez a követelés a mi értelmezésünk szerint okafogyott. Ezzel kapcsolatban tényszerű, ezzel ellentétes információt továbbra nem kaptunk, Ugyanakkor nyitottak vagyunk arra, hagy ez akár jogszabályban vagy fenntartói belső utasításban megerősítésre kerüljön.