„Klubrádió

A bíróság az Ab-t kéri, hogy állapítsa meg az SZFE-törvény alaptörvény-ellenességét

26/02/2021 19:23

| Szerző: Klubrádió

A Fővárosi Törvényszék az SZFE-törvény és a felsőoktatási törvény egy 2019-es módosítása alkotmányellenességének megállapítását kérte az Alkotmánybíróságtól. Innentől 90 napja van az Ab-nek, hogy döntsön a lex SZFE-ről és a Színház- és Filmművészeti Egyetem úgynevezett modellváltásának alkotmányosságáról. A döntés viszont a magánalapítványi egyetemek egész rendszerét érinti.

A törvényszék Rácz Krisztina vezette tanácsának az SZFE Hallgatói Önkormányzata által a fenntartó alapítvány elleni perben kellene döntenie, de felfüggesztette az eljárást, mivel az Alkotmánybírósághoz fordult – számolt be a fejleményekről a hvg és a Magyar Narancs.

A Fővárosi Törvényszék most két jogi érv alapján kéri az Ab-től az alaptörvény-ellenesség megállapítását – olvasható a testület honlapjára felkerült indítványban. Egyrészt mivel a fenntartó alapítványt a kormány hozta létre, vagyonát a kormány biztosítja, felette az alapítói jogokat az Innovációs és Technológiai Minisztérium gyakorolja, ő nevezi ki a kuratóriumát, az egyetemi autonómia akkor valósulhat meg, ha maga a felsősoktatási intézmény a tudományos tevékenységgel közvetlenül összefüggő kérdésekben független a végrehajtó hatalomtól. „Az autonómia feltétele, hogy az intézmény független képviseleti szervvel rendelkezzen. Az intézményi autonómiához továbbá hozzátartozik a gazdálkodási autonómia is. Nem tekinthető alkotmányosnak az a törvényi szabályozás, amely az önkormányzás jogának kiüresedéséhez vezet, azaz a fenntartó számára az autonóm működést közvetlenül érintő jogosítványok adása, a túl széles körű felhatalmazás az intézményi autonómia megszűnését vonja maga után“, áll a bírói indoklásban. A bíróság álláspontja szerint az SZFE-törvény ellentétes az Alaptörvény azon részével, ami biztosítja a felsőoktatási intézmények kutatási és tanítási önállóságát.

A másik érv arról szól, hogy túl gyors az átalakítás. Az SZFE-törvény 2020. július 8-i kihirdetéséhez képest a hatályba léptetés a következő napon, valamint a vagyonjuttatásokra vonatkozó rendelkezéseknél a 2020. szeptember 1-i hatálybalépés nem tekinthető elegendő felkészülési időnek, ugyanis a törvény rendelkezései teljes intézményi modell- és fenntartóváltást írtak elő az egyetem működésében, ami ilyen rövid idő alatt a jogbiztonság sérelme nélkül nem megvalósítható.

A bíróság külön támadja a nemzeti felsőoktatási törvény 2019. márciusi módosítását, amely lehetőséget teremtett arra, hogy a magán felsőoktatási intézményeknél a fenntartó is jóváhagyhatja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, intézményfejlesztési, vagyongazdálkodási tervét, gazdálkodó szervezet alapítását, valamint kiírhatja a rektori pályázatot.

free SZFE
 
Fotó: Klubrádió/Pálinkás János
 

A bíróság indoklásában kitér egy 2005-ös Ab-határozatra, ami az Alkotmányból levezetve egyszer már meghatározta az egyetemi autonómia fogalmát. Eszerint a tudományos és művészeti élet szabadsága, a tanszabadság és a tanítás szabadsága érvényesülésének alapvető biztosítéka a felsőoktatási intézmény autonómiája. Továbbá jogállami követelmény, hogy a felsőoktatási intézmények, illetve egyetemek szakmai és szervezeti  működésük során autonómiával rendelkezzenek. Az egyetemi függetlenség alapvető garanciája, hogy a szervezetalakítási, működési és gazdálkodási kérdésekről az Országgyűlésen és az intézményen kívül más szerv nem dönthet”.

A bíróság mostani normakontroll-eljárása miatt 90 napon belül, legkésőbb májusban döntenie kell az Ab-nek. Ha a testület elfogadná a bírónő és kollégái érveit, és alaptörvény-ellenesnek nyilvánítaná mind az SZFE-törvényt, mind a felsőoktatási törvény minden átalakított intézményre vonatkozó részét, az vélhetően romba döntené a kormány teljes, részben már megvalósított koncepcióját a magánalapítványi egyetemekről.

Az SZFE HÖK reagált a döntésre. Azt írják: „Bízunk benne, hogy a Fővárosi Törvényszék példamutatóan alkotmányos lépése, akár a teljes magyarországi felsőoktatás autonómiája sérthetetlenségének visszaállításához vezethet”.