„Köszönjük,

Összeesküvés? Elmélet? - A Klubrádió folytatja harcát az éterben maradásért – A Klubrádió frekvenciája

28/01/2021 18:14

| Szerző: Klubrádió

 | Szerkesztő: Pálinkás János

A Klubrádió közleménye.

2011 és 2013 között összesen nyolc bírósági ítélet született olyan törvénysértések miatt, amelyeket az egypárti összetételű Médiatanács követett el a Klubrádióval szemben annak érdekében, hogy megfossza frekvenciájától és ezáltal elhallgattassa.

Vajon mi lehetett a központi parancs a 2020/21-es szezonban? Aligha más, mint annak a célnak a szolgálata, amelyik az összes kritikus hang elnémítására irányul. Lehetőleg a jogszerűség álcájában.

Először a 2021. február 14-én lejáró médiaszolgáltatási jogosultság megújítása iránti kérelmet kellett elutasítani. Úgy tűnt, könnyű dolga lesz az kormánypárti érdekeket megtestesítő hatóságnak, hiszen a Civil Rádión tesztelt módszer egyszer már kiállta a bírósági próbát. Két darab egy éven belül elkövetett hiba, és már működik is a farizeus indoklás: „sajnos a törvény megtiltotta a pozitív döntést”. Aztán kiderült, hogy a Klubrádiónak olyan érvei vannak, amelyeket más perekben eddig nem terjesztettek elő, például a diszkrimináció tilalmának megsértése, hiszen a Médiatanács a barátian kezelt rádióknak hasonló „deliktumok” elkövetése ellenére is megújította a frekvencia engedélyét. A Médiatanács ezért egy újabb képmutató húzással állt elő, pályázatot írt ki a Klubrádió lejáró frekvenciára, azt a látszatot sugallva, hogy a maga részéről mindent megtesz Magyarország egyetlen jelentős, több százezer ember hallgatót magáénak tudó rádiójának további működése érdekében, elvégre a pályázatot még február 14. előtt megnyerheti a Klubrádió.

A zsákutcába tereléshez csupán konkurens versenyzőkre volt szükség. És láss csodát, mindjárt kettő is akadt. Közülük az egyik pályázó prominensei a kormány média-hátországából ismert (NER kompatibilis) személyek. A másik, az ellenzékinek látszó ATV-t működtető Hit Gyülekezete érdekkörébe tartozó versenyző megjelenése okozhatott a média világában kevésbé jártasak körében meglepetést.

A módszer meglehetősen átlátszó. A három induló közül a hatóság csak a Klubrádiót nem zárta ki, amivel rossz szándékát sikertelenül próbálta álcázni, ellenben a másik két versenyzőt alaki okokból diszkvalifikálta. Utóbbiak természetesen bíróságon támadták meg a határozatot, amivel legkevesebb fél évre megakasztották a folyamatot, amely további jogorvoslatok miatt akár egy-két éves csúszást is szenvedhet. A Médiatanács pedig széttárja karjait, ez (megint) nem rajta múlt, a törvény előírásai (és a körülmények együtt állása) miatt a Médiatanács nem tehet semmit, el kell hallgattatnia a Klubrádiót.

Hamis azonban ez a sajnálkozás is, amit legalább három tényező támaszt alá.

Az egyik kizárt pályázó nyilatkozatából érzékelhető, hogy a kizárása nevetséges indokkal történt, olyannal, amiért maximum hiánypótlást kellett volna elrendelni, amitől viszont csupán 15 napot csúszott volna a pályázat. Tegyük hozzá, a pályázati felhívás alapján úgy tűnik, valóban diszkvalifikálni kellett a versenyzőt, ám a versenyszabályok távolról sem a média sokszínűségének, a tájékoztatás sokoldalúságának a biztosítását szolgálják, hanem hibalehetőségek széles tárházának segítségével hivatottak a Médiatanács önkényes döntéseit a jogszerűség mázával ellátni.

A második bizonyíték is könnyen átlátható, hiszen a médiaszolgáltatási jogosultság megújításának elutasítása tárgyában 2021. január 20-án tartott tárgyaláson a Médiatanácsnak lehetősége lett volna, hogy támogassa a Klubrádió azonnali jogvédelem iránt előterjesztett kérelmét, aminek eredményeként a Klubrádió a jogviták befejezéséig bírósági határozat alapján sugározhatná a műsorát. A Médiatanács szerint azonban az lenne a nagyobb baj, az okoz több zavart, ha a rádió megmarad az éterben, mint az, ha egy jogsértő határozat alapján hallgat el átmenetileg.

A harmadik bizonyíték egy kicsit komplikáltabb, ugyanis részben túlmutat a Médiatanács hatáskörén. Néhány évvel ezelőtt ugyanis a kormánypárt módosította az ideiglenes frekvencia engedély kiadásának szabályait. Ezek szerint kizárólag annak a médiaszolgáltatónak adható ilyen lehetőség egy meg sem kezdődött, vagy éppen folyamatban lévő pályázat lezárásig, akár éveken át is, akinek végleg járt le a szerződése, vagyis kitöltötte már a hosszabbítási időt is. Ellenben az a szereplő, akinek csak az alapszakasz futott ki, mint például a Klubrádió, az nem részesülhet ilyen kegyben, akkor sem, ha a hosszabbítás megtagadása per tárgyát képezi. A szabályozás abszurditása, ugyanakkor „célszerűsége” a napnál világosabb. Az egyik magyarországi ellenzéki párt 2020 októberében benyújtott egy törvénymódosítási javaslatot ezen alkotmányosnak aligha mondható törvényi rendelkezés kijavítására, ám az Országgyűlés, amúgy ugyancsak szabálytalanul, ügyrendbe sem vette az előterjesztést. Vajon miért?

Kormányzati körök az elmúlt évek botrányos, médiaszabadságot korlátozó ügyeiben, például az Origo, a Népszabadság, és az Index esetében széttárták karjaikat, ők magánvállalkozások döntéseibe nem szólhatnak bele. A Klubrádió sorsát illetően azonban ilyen lehetőségük nincs, a meghozható döntések vagy az egyetlen párt delegáltjaiból álló hatalmi szerv, vagy magának a kétharmados többséggel rendelkező kormánypárt képviselőinek a kezében vannak. Ezért kísérleteznek a törvényesség látszata mögé bújni, látványosan sikertelenül. Ha az eljáró bíróság bármely okból nem biztosít azonnali jogvédelmet a Klubrádió számára, akkor a rádió február 15-i elhallgattatása kizárólag az erre irányuló politikai döntés eredménye lesz, hiszen az ideiglenes sugárzás lehetővé tétele kizárólag a törvényhozókon múlik.

Következtetéseink az elmúlt évtized hazai sajtótörténeti eseményeinek tükrében aligha tekinthetők pusztán összeesküvés elméletnek.

Ha a politikai döntéshozók nem gondolják meg magukat és nem térnek vissza legalább az ideiglenes frekvencia engedély tárgyában a sajtó sokszínűségét garantáló alkotmányos rendhez, akkor az utolsó reményünk a kedvező bírósági ítélet marad, ami február 9-én várható.

A közlemény angol nyelven itt olvasható.