„Klubrádió
Ezitta Fórum

Kvári Sinkó Zoltán: Kiskorú nemzet

27/04/2023 17:04

A 2023. április 27-i csütörtöki betelefonálós Ezitta Fórum című műsorunkban egyik hallgatónk olvasott be egy 1992-ben megjelent publicisztikát a Veszprémi Naplóból, mert úgy érezte, tanulságos ma is. Többen is betelefonáltak, hogy hol érhető el ez az írás. Így újraközöljük azt, mivel az Arcanum Digitális Tudománytárban rábukkantunk.

Kiskorú nemzet olyan vezetőket választ ki magából, akik kiskorúak vezetésére alkalmasak. A kiskorú nemzet imádja a nagy hadvezéreket és a diktátorokat. Szenved tőlük és vérét hullatja és imádja őket.

A diktátorok kezdetben szeretik kiskorú nemzetüket, aztán türelmetlenkedni kezdenek, amiért semmi sem halad úgy ahogyan ők akarnák. Idővel felháborodnak nemzetük tehetetlenségén és fegyelmezetlenségén. Végül meggyűlölik nemzetüket és megkínozzák. Ilyenkor a kiskorú nemzet üvölt és az égre tekint:

– Miért mérted ránk e csapást?!

Mert a kiskorú nemzetnek rossz a memóriája, elfelejtette, hogy ő emelte pajzsra vezérét.

A kiskorú nemzet memóriája úgy működik, hogy két dologra emlékezik saját történelméből. Az egyik, hogy mindig dicsőségesen küzdött, diadalt diadalra halmozva, a másik, hogy ő mindig szerencsétlen volt, hiába akarta a szépet és a jót, a sors, az az átkozott, nem engedte.

A kiskorú nemzet bámulja és irigyli a nagykorú nemzetet, de nem hajlandó tőle tanulni. Azt mondja: – Ja, ja, te azért vagy gazdag és boldog, mert az én véremet szívtad, kihasználtál és kizsákmányoltál engem. Add meg az adósságodat! És nem érti, hogy a nagykorú nemzet ezt nem érti.

A kiskorú nemzet sok mindent nem ért. Nem érti, hogy miért fordult el tőle az Isten, amikor ő annyit imádkozott hozzá. De azt sem érti, hogy minek annyit dolgozni. Nem tudja a jámbor, hogy minek annyit dolgozni, amikor az kényelmetlen, meg fárasztó is. A kiskorú nemzet azt mondja:

– Minek lyukat csinálni a levegőbe?

Meg olyanokat is mond:

– Ugyan, minek azt?

Meg olyanokat:

– Mit csináljunk? Ez van.

A kiskorú nemzet, ha valamit véletlenül létrehozott, akkor rettenetesen nagy lármába kezd és mindenkinek mutogatja: - Nézzétek milyen tehetséges, milyen szorgalmas, milyen értelmes vagyok. Igen, mi vagyunk a világon a legértékesebbek, a többi kutyagumi.

A kiskorú nemzet úgy képzeli el, hogy a Nap, mivel az ő országhatárán belül süt, akkor az övé. A vizek, melyek a szomszédból folynak át hozzá, az is az övé, minden cseppjéig. Övé a szél, amely átsuhan a határon, és az ő szellője, még akkor is, amikor a másik országban lengedez. A kiskorú nemzet úgy tudja, hogy Ádám és Éva az ő nemzetének tagja volt és az Úr kiskorúnemzetül szólította meg az első emberpárt. A kiskorú nemzet történelme ezzel a bizonyossággal kezdődik és így is ér véget.

A kiskorú nemzet hazafisága abból áll, hogy gyűlöli az idegeneket. Titokban – anélkül, hogy ezt tudná – irigyli, fél tőlük és alacsonyabbrendűségi érzésekkel küszködik a más nemzettel szemben. Éppen ezért agresszív. Minden alkalmat kihasznál, ha nálánál gyengébbre bukkan, hogy azon megmutassa az erejét. Ha erősebbel találkozik akkor gyönyörűen meghunyászkodik és behódol neki.

A kiskorú nemzet, amikor összeméri magát a nagykorú nemzetekkel, egyik pillanatban nagyon kicsinek, a másikban nagyon nagynak érzi magát. Ez okozza a kiskorú nemzet tudathasadását.

Hasadott tudattal semmire sem lehet menni előre, de hátra annál inkább. így a kiskorú nemzet nem felépít, hanem leépít, nem dolgozik, hanem harcol, nem gondolkodik, hanem üvöltözik.

Végül sírva fakad.

Birodalmakat is lakhatnak kiskorú nemzetek, akik, amikor a birodalom összeomlik, egymás torkának esnek és újabb hősi regéket gyártanak a maguk dicsőségéről.

Kvári Sinkó Zoltán

Megjelent a Veszprémi Napló 1992. november 5-i számában.

Kvázi Sinkó Zoltán: Kiskorú nemzet
 
Kvári Sinkó Zoltán: Kiskorú nemzet
Veszprémi Napló 1992.11.05. / Arcanum Digitális Tudománytár