„Vásároljon

Újabb kötelezettségszegési eljárást indít Brüsszel Magyarország ellen

18/02/2021 13:29

| Szerző: Klubrádió

A civil szervezetek ügyében küldött felszólító levelet a magyar kormánynak az Európai Bizottság, mivel nem hajtották végre az Európaui Bíróság döntését. A kormánynak két hónapja van a válaszadásra. A kormány válaszától függően a testület újabb keresetet nyújthat be, melynek során pénzbírság kiszabását is kérheti.

Újból megindítja az Európai Bizottság a civiltörvény ügyében a kötelezettségszegési eljárást, mert a magyar kormány nem tett eleget az erre vonatkozó uniós bírósági ítéletnek. Nem ez az egyetlen hasonló eset, pedig a bíróság ítéleteit azonnal végre kell hajtani – írja az EUrológus.

Az EUrológus biztos forrásaira hivatkozva azt állítja, hogy az Európai Bizottság döntése alapján megindítják az újabb kötelezettségszegési eljárást Magyarországgal szemben a civil szervezetek ügyében, mert a magyar kormány nem hajtotta végre az Európai Bíróság ezzel kapcsolatos döntését.

A testület most újabb felszólító levelet küld, amire a kormánynak mkét hónapja lesz választ adni. 

Az Európai Bizottság indokolása szerint az Európai Bíróság 2020. június 18-i ítéletében megállapította, hogy a nem kormányzati szervezetekről szóló magyar törvény („Átláthatósági törvény”), amely azt írja elő, hogy a külföldről támogatott civilszervezetek kötelesek a támogatás tényét nyilvánosságra hozni, megsérti a tőke szabad mozgására vonatkozó uniós szabályokat és a személyes adatok védelméhez fűződő alapvető jogokat, valamint az egyesülési szabadság elvét, amelyet az EU Alapjogi Chartája véd.

A bíróság ítéletében hangsúlyozta, hogy az egyesülési szabadsághoz való jog a demokratikus és pluralista társadalom egyik alapját képezi, és magában foglalja a civil társadalmi szervezetek jogait az erőforrások keresésére, biztosítására és felhasználására. A bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a magyar jogszabályok veszélyeztetik a civil társadalom független szereplőként betöltött szerepét a demokratikus társadalmakban, aláásva az egyesülési szabadsághoz való jogukat, bizalmatlan légkört teremtve velük szemben, valamint korlátozva az adományozók magánéletét.

A magyar kormány nemcsak törvényt nem módosított, hanem az uniós joggal ellentétes intézkedéseket alkalmazza is, ezzel pedig további kárt okoz. Erre bizonyíték, hogy tavaly szeptemberben egy pécsi civil szervezet, az Emberség Erejével Alapítvány arról számolt be, hogy azért utasították el egy 72 ezer eurós pályázatukat, mert nem voltak hajlandóak nyilatkozni az akkor már jogellenesnek nyilvánított kritériumról, vagyis arról, hogy külföldről támogatott szervezeteknek minősülnek-e.

A magyar kormány válaszától függően az Európai Bizottság ismét keresetet indíthat Magyarországgal szemben az Európai Bíróságon, amelyben pénzbüntetés kiszabását is kérheti.

Ezzel kapcsolatban összeszedtük azokat az eseteket, amelyek során a magyar kormány nem hajtotta végre valamelyik európai bírósági ítéletet.