„Hírek

Archívum

Keresés az archívumban

Tükörfordítás (2023. június 03., szombat 14:00)

Műsorvezető:
Pályi Márk

2023. június 03., Szombat 14:00

Az 1944-es események alig ismert vetületéről, a magyarországi cionista embermentésről és ellenálló tevékenységről beszélgettünk Novák Attila történésszel

Asher Cohen A haluc ellenállás Magyarországon 1942–1944 között című könyvének részleteit és az egykori résztvevők visszaemlékezéseit Valcz Péter, Sas Zoltán, Porogi Ádám, Pertics Villő és Forrai Áron színművészek olvasták fel

Elhangzott Efrájim Kishon Eichmann vall című humoreszkje is Egger Géza és Valcz Péter  előadásában, Borbély Szilárd Hászid-szekvenciák című versciklusából A Zsidótlanítás szekvenciáját pedig Kornis Mihály mondta el.

Tükörfordítás (2023. május 20., szombat 14:00)

Műsorvezető:
Pályi Márk

2023. május 20., Szombat 14:00

Hevesi András Apám című önéletrajzi tárcája Egger Géza előadásában

Bruno Schulz Fahajas boltok című novellája Valcz Péter felolvasásában

Pályi Márk beszélgetése Németh Gábor íróval az apai tekintély elvesztéséről, az apák és fiúk lelki sérüléseiről, megbomlásáról, kizökkenéseiről, a kafkai átváltozás toposzáról és néhány klasszikus bibliai példáról is.

Tükörfordítás (2023. április 29., szombat 14:00)

Műsorvezető:
Pályi Márk

2023. április 29., Szombat 14:00

A csábító naplója - Sas Zoltán és Pigler Emi fölolvasásai Søren Kierkegaard dán filozófus művéből

Beszélgetés Gyenge Zoltán filozófussal Kierkegaard filozófiájáról és Nagy Gabriellával, a Litera irodalmi portál főszerkesztőjével a szöveg irodalmi élményéről

Bagossy Júlia színházrendező és Lukácsi Katalin hitoktató, politikai aktivista A csábító naplójáról

Tükörfordítás (2023. április 15., szombat 14:00)

Műsorvezető:
Pályi Márk

2023. április 15., Szombat 14:00

Szegő János beszélgetése Tamás Gáspár Miklós filozófussal Csengey Dénesről archív felvételről

Cseh Tamás és Csengey Dénes közös dalai Csengey Dénes Búcsú az ördögtől című esszéjének részletei Egger Géza felolvasásában

Jánossy Lajos irodalomkritikus a Nappali hold-ügyről

Pályi Márk beszélgetése Elek István közíróval az egykori MDF-SZDSZ-viszály "értelméről" és Cseh András képzőművésszel az MDF-es és az SZDSZ-es közegekben eltöltött gyerekkor hasonlóságairól

Tükörfordítás (2023. április 01., szombat 14:00)

Műsorvezető:
Pályi Márk

2023. április 01., Szombat 14:00

Cseh Tamás dalai és Szabó Lőrinc versei Bukovszky Orsolya felolvasásában

Lengyel Imre Zsolt irodalomtörténész az anyagi viszonyok irodalmi megjelenítéséről

Nagy Kristóf kultúrakutató az egyéni anyagi helyzet és a társadalmi gazdasági körülmények hatásáról a művek megszületésére és tartalmára

Fehér Renátó költő a szociális érzékenység rendszerváltás utáni művészeti megjelenéséről

Schein Gábor költő, irodalomtörténész az alkotói önkép és egzisztencia ellentmondásairól

Tükörfordítás (2023. március 04., szombat 14:00)

Műsorvezető:
Pályi Márk

2023. március 04., Szombat 14:00

Gyerekek a Kádár-rendszer ellenzékében és a rendszerváltáskor

Az egykori politikus, jogvédő, szerkesztő és ellenzéki aktivista, Kőszeg Ferenc Kipörögnek a napvilágra című visszaemlékezésének részletei a gyermekei, Fanni, Áron és Sára kommentárjaival Galkó Balázs, Szirmai Melinda, Porogi Ádám és Bakonyi Alexa előadásában

Pályi Márk beszélgetése Kőszeg Ferenccel és Kőszeg Sárával az emlékezet változásairól az elmúlt másfél évtizedben

Tükörfordítás (2023. február 18., szombat 14:00)

Műsorvezető:
Pályi Márk

2023. február 18., Szombat 14:00

Mircea Eliade A lányoknál című elbeszélésének részletei Sas Zoltán felolvasásában

Darkó István A szatócs félénken című tárcája Egger Géza előadásában

Bruno Schulz Csótányok című novellája Valcz Péter felolvasásában

Cseh Tamás és Bereményi Géza Lánchíd című dala

Pályi Márk beszélgetése Szabó Tamás Bendegúzzal a mágikus és groteszk átváltozásokról

Tükörfordítás (2022. december 10., szombat 14:00)

Műsorvezető:
Pályi Márk

2022. december 10., Szombat 14:00

20 éve ezen a napon vette át Kertész Imre az egyetlen magyar irodalmi Nobel-díjat. Beszélgetés Molnár Sárával és Vári Györggyel arról, hogy miért nehéz megérteni Kertész Imre valódi mondandóját.

Valcz Péter felolvasása a Sorstalanság és a Kaddis a meg nem született gyermekért című regényekből.

Beszélgetés Pintér Kittivel Jókai Mór Mire megvénülünk című regényéről és Schönberger Ádámmal a bibliai Jákobról.

Tükörfordítás (2022. november 26., szombat 14:00)

Műsorvezető:
Pályi Márk

2022. november 26., Szombat 14:00

Pályi Márk beszélgetése Alexandrov Anna pszichológussal, a társadalmi nemek kutatójával a nemek egyenlőtlenségének struktuális kérdéseiről, a szépség és a szexualitás idealizálásának problematikájáról

Naomi Wolf A szépség kultusza című könyvének részlete Horváth Julianna felolvasásában

Petri György Hogy elérjek a napsütötte sávig című verse Pál András előadásában

Hevesi Flóra cikkének részletei Pálos Hanna felolvasásában

Valcz Péter felolvasása Theodor W. Adorno és Max Horkheimer A felvilágosodás dialektikája című művéből

Szegő János beszélgetése Bólya Péter Éva nővér című könyvéről

Röhrig Géza Zsuzsi című verse Pertics Villő előadásában

Tükörfordítás (2022. május 07., szombat 14:00)

Műsorvezető:
Pályi Márk

2022. május 07., Szombat 14:00

Nemes Z. Márió verse a szerző felolvasásában

Beszélgetés Balázs Anna kulturális antropológussal, urbanistával

Lauri Pilter novellájának részletei Pálos Hanna és Hajnóczy Péter tárcája Valcz Péter előadásában

Csengey Dénes esszérészlete és Ady Endre verse Egger Géza előadásában

Beszélgetés Jánossy Lajos irodalomkritikussal, szerkesztővel

Csoóri Sándor verse Göndör László előadásában

Tükörfordítás (2022. március 19., szombat 14:00)

Műsorvezető:
Pályi Márk

2022. március 19., Szombat 14:00

Szegő János beszélgetése Bíró-Balogh Tamás irodalomtörténésszel Kosztolányi Ádámról

Szentkuthy Miklós lányának telefonos nyilatkozata

Pályi Márk beszélgetése Konrád Zsuzsi filmrendezővel

G. István László költő, esszéíró Konrád Áron verseiről

Konrád Áron versei Grisnik Petra, Szacsvai István és Valcz Péter felolvasásában

Kemény Lili, Simon Bettina, Celler Kiss Tamás és Závada Péter versei a szerzők előadásában

Részlet Ransom Riggs Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei című ifjúsági regényéből

Tükörfordítás (2021. december 25., szombat 14:00)

Műsorvezető:
Pályi Márk

2021. december 25., Szombat 14:00

Pál apostol leveleinek és Hannah Arendt értekezésének részletei Valcz Péter felolvasásában

Beszélgetés Ruff Tibor teológussal Pál újításairól

Radvánszki Péter rabbi az Újszövetség zsidó kommentárjairól Franz Kafka A törvény kapujában című novellája Egger Géza előadásában

Pajor Tamás Mielőtt még című dala

Beszélgetés Wessely Anna művészettörténésszel, szociológussal a civilizációs-kulturális újításokról és a múltba vágyásról

Emil Gîrleanu Mint egy konkolyszem című meséje Grisnik Petra előadásában

Tükörfordítás (2021. november 27., szombat 14:00)

Műsorvezető:
Pályi Márk

2021. november 27., Szombat 14:00

A Tükörfordítás legutóbbi adása szövegek segítségével igyekezett vizsgálni,
hogy az ismert kultúránk milyen viszonyban áll a határátlépésekkel, a családi
és közösségi abúzusokkal.

Ennek keretében Réz Anna erkölcsfilozófussal
beszélgettünk a civilizáció és az erőszak viszonyáról, valamint Szilágyi Ákos
költővel és esztétával az Auschwitz mint kultúra fogalomköréről.

Elhangzott Csobánka Zsuzsa A hiányzó test című regényének részlete és
Mécs Anna Nem című novellája a szerzők előadásában, valamint Ayhan
Gökhan gyerekversei

Pálos Hanna, Jassó Judit aforizmája Lovas Rozi és Izsó Zita Halleves című verse Pertics Villő előadásában,

illetve Valcz Péter
is felolvasta Vajda Júlia Örökölhető-e a trauma? című előadásának
részletét.

Tükörfordítás (2021. november 06., szombat 14:00)

Műsorvezető:
Pályi Márk

2021. november 06., Szombat 14:00

Hannah Arendt szövege Rosa Luxemburgról Lovas Rozi előadásában

Wessely Anna szociológus, művészettörténész a női emancipációról

Tompa Andrea részlete a Fejtől s lábtól című regényéből

Részlet Naomi Alderman A hatalom című regényéből Pálos Hanna felolvasásában

Poór Dorottya képzőművész a női erőről és az egyenjogúságról

Ferencz Mónika Cefeidák című verse a szerző előadásában

Vados Anna Mellek című verse Zilahy Anna előadásában

Tükörfordítás (2021. október 23., szombat 14:00)

Műsorvezető:
Pályi Márk

2021. október 23., Szombat 14:00

Eörsi László történész segítségével idézte meg a műspr a legendás forradalmár, Angyal István alakját, majd elhangzottak Gáli József Angyal Istvánról szóló szövegei is Kornis Mihály előadásában, aki a felolvasások szünetében mesélt is az íróról. Az adásban, amely témáit az 1945 utáni korszellem fokozott valóságigénye köré igyekezett szervezni, Eörsi István Románc az ulti-csatatér lovagjairól c. versét is felolvasta Valcz Péter színművész, melyben a költő és publicista ugyancsak szabadságharcos barátai emlékét idézte meg.

Tükörfordítás (2021. szeptember 25., szombat 14:00)

Műsorvezető:
Pályi Márk

2021. szeptember 25., Szombat 14:00

A műsorban ezúttal a szerkesztő-műsorvezető, Pályi Márk Gerőcs Péter író, illetve Bárány Tibor irodalomkritikus, művészetfilozófus segítségével boncolgatta az irodalmi művek és a valóság viszonyának újabb szeletét. Az adásban elhangzott egy részlet Gerőcs Győztesek köztársasága című regényéből, valamint Lovas Rozi is felolvasott Kapecz Zsuzsa fiktív emlékiratából. A két szöveget az kötötte össze, hogy jól azonosíthatóan rá lehet ismerni bennük valós személyekre – vagy éppen hogy mégsem?

A Klubrádió új kulturális tényfeltáró és ismeretterjesztő műsorában az irodalmi szövegek és a hétköznapi életünk valósága közötti átjárást kutatjuk, tükröt tartunk azoknak az összefüggéseknek, amelyeket általában kevésbé szoktunk vizsgálni. A rendszeresen jelentkező műsorban felolvasások és beszélgetések váltják egymást, valamennyi adás szerkezete kicsit eltérő, a téma pedig minden esetben egészen különböző.