„1%

Pál apostol leveleinek és Hannah Arendt értekezésének részletei Valcz Péter felolvasásában

Beszélgetés Ruff Tibor teológussal Pál újításairól

Radvánszki Péter rabbi az Újszövetség zsidó kommentárjairól Franz Kafka A törvény kapujában című novellája Egger Géza előadásában

Pajor Tamás Mielőtt még című dala

Beszélgetés Wessely Anna művészettörténésszel, szociológussal a civilizációs-kulturális újításokról és a múltba vágyásról

Emil Gîrleanu Mint egy konkolyszem című meséje Grisnik Petra előadásában

2021. december 25. Tükörfordítás (2021. december 25., szombat 14:00)
54:18
00:00
Műsorvezetők: Pályi Márk Szerkesztők: Pályi Márk