Fórum házirend

A Weboldal Fórum aloldalán található véleményekért a Klubrádió ZRt. semmilyen felelősséget nem vállal, és amennyiben tudomására jut hogy valamely vélemény vagy hozzászólás harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a vitatott tartalmat azonnal eltávolítja. A tartalomért a felelősséget kizárólag az azt elhelyező viseli, ugyanakkor valamely vélemények a Weboldalra történő elküldésével a felhasználó elfogadja, hogy a Klubrádió Rt. a Fórumban közzétett véleményeket a felhasználói név megjelölésével felhasználja.

A Felhasználók által feltöltött képekért a Klubrádió ZRt. semmilyen felelősséget nem vállal, és amennyiben tudomására jut, hogy valamely kép harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a vitatott tartalmat azonnal eltávolítja és a tartalom elhelyezőjétől kára megtérítését követeli. A tartalomért a felelősséget kizárólag az azt elhelyező viseli.

A Klubrádió ZRt. nem garantálja a fórumok folyamatos rendelkezésre állását, üzemszerű működését; nem vállal felelősséget az üzemszünet, vagy más technikai leállásért, mindazonáltal kijelenti: a lehetőségeihez mérten mindent megtesz ezek enyhítése, elkerülése érdekében.

A Klubrádió ZRt. - a mindenkor hatályos törvények, valamint az adatvédelmi biztos ajánlásai szerint – saját felelősségi körén belül minden tőle telhetőt megtesz a felhasználók személyes adatainak védelme érdekében.

A Klubrádió ZRt. fórumain a rovatok (topicok) a nyilvános beszélgetés, a közös gondolkodás és a vita színterei. Hasábjain megjelenhet minden nézet, vélemény, érv. Mindenki szabadon választ belépőnevet (nicket), nyithat topicot, és szólhat hozzá már működő rovatokhoz.

Minden regisztrált felhasználó azonosítót (nick-et) választhat magának, az alább felsoroltakon kívül:
- védett név, elnevezés,
- kortárs vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, művész- vagy beceneve,
- más jogos és méltányolható érdekeit sértő név, elnevezés,
- obszcén vagy trágár kifejezés,
- rasszista, mások lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását gyalázó vagy sértő kifejezés,
- burkolt vagy nyílt reklámhordozó kifejezés,
- az üzemeltető fórumain már létező, vagy ahhoz a megtévesztésig hasonlító azonosító.

Amennyiben egy regisztrált felhasználó - akár az azonosítójában, bemutatkozásában, hozzászólásaiban -, valós személyére vonatkozó bármilyen adatot tesz közzé üzemeltető fórumain tudomásul veszi, hogy az bárki által ellenőrizhető, tárolható, felhasználható, és az ebből eredő közvetlen vagy közvetett károkért az üzemeltető nem vállal felelősséget.

A Klubrádió ZRt. saját belátása és érdekei szerint szabadon rendelkezik bármelyik fórumán közzétett hozzászólással. A hozzászólás közzétételével a regisztrált felhasználó lemond - az üzemeltető bármely fórumán, bármilyen formában közzétett – hozzászólása feletti rendelkezési jogáról; anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben ezek tárolására, törlésére, vagy ezek elmaradására; megsemmisülésére alapozva nem támaszthat.

Kérdésével forduljon a Moderátorhoz, a moderator@klubradio.hu címen.

A hozzászólások valóságtartalmáért a Klubrádió ZRt. semmilyen felelősséget nem vállal; azonban ha egy adott hozzászólás saját – vagy más – jogos és méltányolható érdekeit sérti, illetve közérdeket sérthet, azt indoklás nélkül törölheti.

MODERÁLÁS
A Klubrádió ZRt. a fórumok moderátoraira ruházza azt a jogát, hogy azokat a hozzászólásokat, amelyek
- Jogsértő hozzászólások
- Bármely regisztrált felhasználó valós személyes adatait (például: név, lakhely, munkahely, beosztás stb.) tartalmazó hozzászólások
- Alpári illetve agresszív, fenyegető hangnemű hozzászólások
- A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint az ilyen témájú web-oldalakra mutató csatolásokat tartalmazó hozzászólások
- Egyes regisztrált felhasználókat sértő, lejárató, illetve egyértelműen velük kapcsolatosan alpári vagy sértő módon kinyilvánított véleményeket - személyeskedést - tartalmazó hozzászólások.
- Témaromboló hozzászólások
haladéktalanul eltávolítsák. Szintén a moderátorokra ruházza azt a jogot, hogy e szabályok súlyos megszegését követően a felhasználó regisztrációját megszüntethetik.
- Nagybetű (caps lock) indokolatlan használata

Az üzemeltető összes fóruma moderált. A moderátorok tevékenységüket az üzemeltető felkérésére végzik. Alapvető feladatuk biztosítani a folyamatos társalgás lehetőségét, ennek érdekében törlik a fórumokon közzétett hozzászólások közül azokat amelyek:
- akadályozzák a fórumok rendeltetésszerű használatát,
- üzemeltető rendszerének, vagy bármely felhasználó számítógépének működését általuk nem kívánt módon befolyásolják,
- tartalma jogszabályba, vagy jelen etikai szabályzatba ütközik.

A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében a törlendő hozzászólásokkal együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülnek (különösen, ha a hozzászóló a "válasz erre" funkciót használta azok megtételekor). Fentiekből következően azokra a hozzászólásokra, melyek valószínűleg sértik, nem célszerű magában az adott rovatban reagálni, hiszen ezek a reakciók is törlésre kerülnek.

A moderátorok viszonylag kevesen vannak, így egyikük sem láthat minden egyes hozzászólást. Ezért kérjük, hogy ha egy felhasználónk olyan bejegyzésre bukkan, amely megítélése szerint jelen Etikai szabályzat valamelyik pontjába ütközik, esetleg egyéb módon akadályozza a kulturált társalgást, jelezze a moderátoroknak.

A fogalmakról bővebben:

Jogsértő hozzászólások
Jogsértő minden olyan hozzászólás, amely a közzétételének időpontjában hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz.

Bármely regisztrált felhasználó valós személyes adatait (például: név, lakhely, munkahely, beosztás stb) tartalmazó hozzászólások
Kivételt képeznek azon esetek amikor a fórumokon az érintett regisztrált felhasználó saját maga hozta nyilvánosságra valós személyére vonatkozó adatait, azonban más felhasználó ebben az esetben sem terjeszkedhet túl az eredeti közlés adattartamán.

Alpári illetve agresszív, fenyegető hangnemű hozzászólások
Azt, hogy egy hozzászólás alpári, agresszív vagy fenyegető-e, a moderátorok feladata eldönteni az adott fórum, illetve a téma jellegének függvényében.

A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint az ilyen témájú web-oldalakra mutató csatolásokat tartalmazó hozzászólások.

Egyes regisztrált felhasználókat sértő, lejárató, illetve egyértelműen velük kapcsolatosan alpári vagy sértő módon kinyilvánított véleményeket - személyeskedést - tartalmazó hozzászólások.
Egyes regisztrált felhasználó(ka)t sértő, lejárató, illetve olyan, egyértelműen hozzá(juk) köthető rovat, amely alpári című vagy tartalmú, nem nyitható. Ha egy regisztrált felhasználó sérelmezi a róla nyitott rovatot, kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként nem ütközik jelen Etikai szabályzatba.

Témaromboló hozzászólások
Technikai rombolás: JAVA-alkalmazások, nagyméretű képek (>500kB), "kisregények" bemásolása, a rovatok letöltését akadályozó vagy lényegesen lassító csatolások ("linkek"), képek, automatikusan induló file-letöltések, átirányítások, és minden más olyan beavatkozás, ami megváltoztatja a rovat méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát (például szöveg nélküli hozzászólások stb.).
Tartalmi rombolás: a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli ("offtopic") hozzászólások.

Ismétlés ("flood"): ha nem szándékos (azaz véletlen) az ismétlés, egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány törlésre kerül. Szándékos floodnak számít, ha egy regisztrált felhasználó az adott hozzászólást egy vagy több rovatban, kettőnél több alkalommal helyez el.

Letiltások

A moderátorok a jogsértő, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó felhasználók jogosultságait korlátozhatják. A tiltás lehet ideiglenes vagy végleges. A leggyakoribb eltiltási tételek: egy nap, egy hét, egy hónap, végleges. A letiltási tételek nem kötelezően ebben a sorrendben követik egymást; adott esetben akár azonnal kiszabható a legsúlyosabb büntetés is.

Olyan nick használata, amely köthető egy - ideiglenes vagy végleges - tiltás alatt lévő másik felhasználói névhez, ugyancsak a mondott nick azonnali, végleges tiltását vonhatja maga után.

Kérdésével forduljon a Moderátorhoz, a moderator@klubradio.hu címen.

Rovatáthelyezések, rovatösszevonások

Áthelyezés: A moderátorok azokat a topicokat, amelyeket véleményük szerint nem a rovat tartalmának megfelelő fórumon nyitottak, áthelyezhetik a tematikailag megfelelő fórumokba.

Összevonás: A hasonló tartalommal vagy témára nyitott topicokat a moderátorok összevonják. Az ebben érintett rovatokat az elsőként indítottba illesztik be.

Cikk küldése e-mailben »Nyomtatható cikk »
FÓRUM: A műsorokon kívül / Stílus? Vélrmény?
Mara | 2008-07-26 06:48 | Válasz erre
Természetesen ezek után az országot képviselő diplomáciában van a helye.És öltönyben.Gratula!
Privát levél
HÍREK
MŰSOROK
MUNKATÁRSAK
MÉDIAAJÁNLAT
IMPRESSZUM

Az Ön e-mail címe:
English
Válassza ki, melyik mûsorra kíváncsi!
Bálint Judit
Válassza ki, melyik műsorvezetőre kíváncsi!
Az ügyvédi kamara elnöke tiltakozik az ellen, hogy a Magyar Idők nevű napi periodika elkezdte listázni az ügyvédeket, konkrétan azokat, akik Soros bérencként, vagy egyszerű mezei ballibként folytatják bűnös üzelmeiket »
KÖZLEKEDÉS
GAZDASÁG
HADD SZÓLJON
BULVÁRIA
VILÁG
VÉLEMÉNY
HÍRFORRÁS
English
2009-ben superbrand lett a Klubrádió
Díjat nyert a Klubrádió!
2015
Elérhetõség: 1037 Budapest, Bokor u. 1-3-5., Fax: 437-6738
Hallgatói telefonszámok: 2406-953, 2407-953, 30-3030-953, SmS szám: 30-3030-953
Fórum házirend », Jogi következmények és adatvédelmi politika »